Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Правила та показники логістики

Логістика як наука має емпіричну природу і відносно коротку історію. В силу цього специфічні закони логістики - необхідні, істотні, стійкі, повторювані відношення між явищами перебувають у стані становлення. Функцію цілепокладання значною мірою здійснюють "шість правил логістики, сформульовані так: "Надати:

1) необхідна кількість

2) потрібного товару

3) заданої якості

4) в потрібний час

5) до встановленого терміну

6) за узгоджену цепу".

Зауважимо, що наведені тут "шість правил логістики являють собою необхідну і достатню умову для економіко-математичного моделювання формалізованих логістичних процесів. Поява в літературі "сьомого" і наступних правил з цієї точки зору є надлишковим, але допустимо в певних умовах (детальніше ми розглянемо це питання при розгляді логістичного сервісу).

Звертаємо увагу на придатність цих правил не тільки до сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів (оборотних фондів), але і до основних фондів, і до трудових ресурсів. Ці проблеми вирішуються в рамках аутсорсингу і аутстаффінгу.

Логістика як наука і як сфера професійної діяльності в силу своєї конкретної спрямованості не може не мати чітких критеріальних вимірів, які знаходять відображення в певних показниках. Безумовно, беручи до уваги різноманіття технологій в логістиці, можна навести надзвичайно велика кількість показників, які так чи інакше мають відношення до логістики. Завдання оптимізації кількості та змісту логістичних показників традиційна: для повноти інформації потрібно можлива максимізація показників, для зручності роботи з ними - їх мінімізація.

В якості основних логістичних показників найчастіше називають наступні:

- частота оборотності усіх запасів, яку визначають як відношення товарообороту до обсягу складських запасів;

- загальні витрати на матеріально-технічне забезпечення, що припадають на одиницю товарообігу;

- ступінь готовності постачальника (у відсотках), що розраховується як частка від ділення обсягу задоволених потреб у зазначений термін па загальний обсяг потреб;

- витрати на логістику (у відсотках від загальних витрат);

- період обороту матеріальних ресурсів для окремих складів (добу);

- витрати на відправлену одиницю продукції;

- витрати на тонно-кілометр вантажів, що перевозяться;

- завантаження складу та парку транспортних засобів;

- ступінь ризику, пов'язана з утриманням запасів. Сюди ж віднесемо показники поставок, ритмічності і роботи складу, доповнюють перелічені в частині оцінки окремих сторін логістичного процесу.

Показники поставок (producer goods delivery indices) характеризують обсяг, структуру, ритмічність поставок. Виконання зобов'язань за фізичним обсягом поставок розраховують шляхом зіставлення обсягу фактично поставленої в рахунок договірних зобов'язань продукції з її обсягом, передбаченим у договорах поставки. Виконання зобов'язань за асортиментом поставленої продукції визначають шляхом зіставлення фактичного обсягу поставленої продукції і передбаченого в договорах асортименту.

Показники ритмічності (variability indices) - це відношення суми фактично виробленої продукції в межах планового завдання за кожен відрізок часу досліджуваного періоду до загального обсягу завдання в цілому.

Показники роботи складу (warehousing indices) - техніко-економічні показники, використовувані для комплексного аналізу різних напрямків роботи складів. Система цих показників може бути представлена трьома укрупненими групами:

1) показники інтенсивності роботи складів (вантажообіг, питома вантажообіг, коефіцієнт нерівномірності завантаження, сумарна робота складу, інтенсивність проходження вантажів);

2) показники ефективності використання складських площ (місткість, корисна площа, коефіцієнт використання, грузонапряженность складу);

3) показники рівня схоронності вантажів і фінансові показники (кількість випадків не схоронності вантажів, витрати складів, собівартість зберігання, доходи, продуктивність праці працівників складу).

В Німеччині шляхом опитування були отримані 23 найбільш часто застосовуваних показника логістики. Критерієм було те, що вони були названі представниками більш ніж 70% опитаних фірм. До цих показників належать:

1) відношення кількості замовлень до вибраного періоду часу;

2) потреба в матеріалах, віднесена до періоду часу;

3) витрати на персонал, віднесені до періоду;

4) чисельність персоналу;

5) кількість пропусків по хворобі;

6) частка запасів по відношенню до обороту;

7) вартість замовлень періоду;

8) середнє наявність на складі;

9) різниця в показниках інвентаризації до кількості інвентаризацій;

10) кількість відсутніх на роботі;

11) вартість наявності па складах, віднесена до зв'язаного капіталу;

12) кількість складських позицій;

13) тривалість обороту складу;

14) середній час відновлення запасу;

15) кількість (частота) обертання;

16) вартісне вираження відмінностей інвентаризації до числа інвентаризацій;

17) рівень готовності до постачань;

18) частка запасів в обороті;

19) частка вартості матеріалів, віднесена до вартості виготовлення (матеріаломісткість);

20) кількість позицій замовлень за період;

21) середня тривалість зберігання на складі;

22) відношення витрат на складування до площі складу;

23) частка сторонніх організацій в обороті. Хоча перелік показників, що використовуються на підприємствах Німеччини, досить великий, ставитися до них, на нашу думку, слід критично: деякі з них (п. 5, 10) логістичними, в строгому сенсі слова, не є, так як це показники, що відображають деякі сторони функціонування підприємств і підрозділів, що здійснюють логістичну діяльність, що характеризують фірму як підприємницьку структуру.

Ефективність застосування логістики оцінюється не стільки її конкретними показниками та тенденцій їх зміни, скільки її впливом на зміну економічних і фінансових результатів діяльності фірми: збільшення розміру прибутку, підвищення продуктивності праці і т. д.

Якщо ж необхідно оцінити саму технологію логістики, якість логістики як системи фізичного розподілу, то про це доцільніше судити за наступними показниками:

- швидкість доставки;

- надійність термінів поставки;

- здатність системи до негайному задоволенню попиту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Правила та показники логістики
Правило найменших витрат
Показники сільськогосподарського виробництва
Аналітичні показники грошових потоків
Правила підготовки публічного виступу
Економічне забезпечення логістики. Система показників оцінки ефективності логістики
Показники використання основних фондів
Показники логістики
Основні правила і традиції арабського стилю ведення переговорів
Організаційна структура логістики на підприємстві
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси