Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стимули інтернаціоналізації компанії та мотивація менеджменту

Важливим чинником світової конкуренції давно визнана загальна економія від масштабу діяльності. Основний принцип стратегічної логіки полягає в тому,

Крива життєвого циклу товару для прикладу Polaroid

Рис. 3.2. Крива життєвого циклу товару для прикладу Polaroid

що все, що б робила компанія, повинне бути спрямоване на зниження витрат або підвищення цін і забезпечення їх більшої стійкості.

Для кожної компанії характерний позитивний ефект масштабу. Це означає, що повні витрати на виробництво і продаж одиниці продукції або послуг компанії знижуються із зростанням обсягу продажів. Отже, щоб мати конкурентоспроможні витрати, компанія повинна мати досить великий обсяг виробництва і збуту. По національні ринки мають обмежені розміри, і компанія, яка хоче виробляти більшу кількість продукції з метою зниження витрат на одиницю виробу, змушена продавати її за межами своєї національної території, так як внутрішній ринок уже насичений. Проте продаж у віддалених місцях супроводжується збільшенням власних витрат, насамперед транспортних (для товарів в матеріально-речовій формі). Існують і інші, менш очевидні, але не менш реальні і значні витрати: на адаптацію продукції під уподобання іноземних споживачів (витрати на дослідження, розробку і виробництво); витрати на управління роботою, яка виконується все далі і далі від компанії. Таким чином, чим далі компанії доводиться возити свою продукцію для продажу, тим дорожче це обходиться. Але при наявності економії за рахунок масштабу витрати знижуються з появою додаткових обсягів, і тоді складається оптимальна ситуація.

Вплив глобалізації ринку па стратегію компанії з точки зору її витрат проявляється в різних сферах діяльності по-різному. В тих областях, де на виробництві виходить дуже велика економія від зростання масштабів діяльності, а витрати, пов'язані з збільшенням відстані (транспортні, адаптаційні, управлінські і т. і.), невеликі, у компанії є стимул її інтернаціоналізації бізнесу. Якщо компанія вже досягла свого оптимального масштабу діяльності, їй не обов'язково займатися глобалізацією. У тому випадку, якщо вона все ще не вийшла на оптимальний масштаб, тоді їй обов'язково потрібно рости, а зростання передбачає вихід в інші країни. Тільки в цьому випадку інтернаціоналізація має економічний сенс.

Інтернаціоналізація, в основі якої лежить такий стратегічний аналіз може обійтися компанії дуже дорого, так як вона буде нести витрати, пов'язані із збільшенням відстані, не отримуючи переваг, які могли б їх компенсувати. Основною причиною того, що компанії прагнуть вийти на зовнішній ринок, служить бажання продовжити зростання, але прагнення до зростання не має суперечити економічної доцільності, оскільки розширення завжди коштує дорого і відволікає керівництво від основної діяльності.

Стимулом для інтернаціоналізації бізнесу компанії служить придбання конкурентних переваг в таких областях, як маркетинг, виробництво, фінанси та управління.

Конкурентні переваги в області маркетингу:

1) зареєстрована в іноземній державі міжнародна компанія звільняється від обмежень у сфері податків і квот, що застосовуються до іноземних компаній;

2) економія витрат по просуванню товарів;

3) при виробництві товарів за кордоном відбувається більш швидке пристосування до змін ринкових умов в цих країнах;

4) легше проводити маркетингові дослідження;

5) простіше планувати і проводити рекламу;

6) полегшується прийняття товару споживачем, так як компанія сприймається як національна.

Таким чином, міжнародна компанія володіє великими можливостями в порівнянні з національної або експортною компанією швидко реагувати на мінливі ринкові умови, адаптуючи до них свою стратегію маркетингу. Багатонаціональна компанія, вийшовши за рамки державних кордонів, об'єднує ринки декількох країн в єдиний ринковий простір і активно діє в ньому. Така збутова стратегія дає значні конкурентні переваги.

За наявності міждержавних торговельних бар'єрів, навпаки, регіональний ринок поділяють на ринки окремих країн, на кожному з яких здійснюється відповідна йому маркетингова діяльність. Або два цих підходи поєднуються. Багатонаціональна компанія, що має можливість застосовувати альтернативні маркетингові стратегії, реагуючи на зміни міжнародної зовнішнього середовища, набуває гнучкість та ринкову стійкість. Стратегічна гнучкість багатонаціональної компанії проявляється у відношенні маркетингу як існуючих, так і нових товарів та інших маркетингових інструментів. Компаніям, які не мають постійної присутності на зовнішніх ринках, дуже важко здійснювати міжнародний маркетинг.

Конкурентні переваги в галузі виробництва:

1) менш витратне будівництво підприємства;

2) відносно низькі витрати на оплату праці;

3) ефективне управління якістю;

4) доступне використання спеціальних технологій (наприклад, дизайн та моделювання одягу);

5) легка адаптація до вимог стандартів інжинірингу;

6) легка адаптація товарів до вимог ринку;

7) економія на придбанні сировини і комплектуючих виробів;

8) економія витрат на матеріально-технічне постачання.

Багатонаціональна компанія володіє набагато більшими, порівняно з національною компанією, потенційними можливостями вибирати найбільш раціональний спосіб виробництва і збуту у світовому масштабі, використовуючи ефект великомасштабного виробництва та міжнародного поділу праці.

Конкурентні переваги в галузі фінансів:

1) можливість віднесення витрат з досліджень і розробок на статутний капітал;

2) отримання дозволу на прискорену амортизацію;

3) можливість вільного переказу або повернення прибутку па капітал і базової суми зовнішнього позики;

4) отримання високопроцентного доходу за рахунок тривалого використання оборотних коштів;

5) мобілізація на ринку капіталу країни перебування позикових та інвестиційних коштів і отримання експортних кредитів.

Таким чином, багатонаціональна компанія володіє перевагою перед національною, оскільки має альтернативи не тільки у виборі джерел формування активів, але і в отриманні короткострокових позик, терміни їх повернення, доходи від використання тимчасово вільних оборотних коштів, амортизації. Багатонаціональна компанія має перевагу не тільки і залучення і розпорядженні капіталом, але і в можливостях його міжнародного переміщення. Крім того, у багатонаціональній компанії є пільги щодо іноземних інвестицій.

Конкурентні переваги в галузі управління:

1) реалізація на зовнішньому ринку конкурентних переваг, отриманих на внутрішньому ринку;

2) кращі можливості диверсифікації бізнесу;

3) стабілізація отримання прибутку за рахунок диверсифікації та географічне розосередження бізнесу;

4) продовження можливості використання в інших країнах вже відомих у власній країні товарів, ідей, технологій, обладнання;

5) створення іміджу великої багатонаціональної компанії, підвищення капіталізації компанії;

6) використання більш дешевої робочої сили та інших ресурсів;

7) можливість використання результатів зарубіжних НДДКР.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні типи інтернаціоналізації компанії
Мотивація менеджменту
Мотивація і стимулювання
МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕНЕДЖМЕНТІ
Цілі і завдання міжнародного менеджменту
Фінансовий аналіз та фінансовий менеджмент як інструменти діагностування та лікування хвороб компанії
Мотивація поведінки споживача та прийняття рішень про купівлю
Мотивація і діяльність
Мотивації
Система стимулів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси