Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні елементи ринку та їх взаємодія

Попит - це кількість товарів і послуг, які покупці готові придбати за даною ціною у даний час.

В економічній науці та маркетингу попит характеризується як потреба в товарі, що забезпечена відповідним рівнем доходів населення, тобто його платоспроможністю.

Обсяг попиту залежить від ціни даного товару, його якості, ціни інших товарів (товарів-замінників), доходів покупців, їх уподобань та інших факторів.

Залежність між ціною (Р) і величиною (обсягом) попиту на товари (D) при кожному рівні цін може бути представлена у вигляді кривої попиту (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Графік кривої попиту

Крива попиту показує графічне вираження залежності між ціною товару і величиною попиту, що пред'являється покупцями на цей товар. Крива попиту є спадною і має зворотний ухил. Залежність між ціною товару та обсягом попиту на нього отримала назву "закон попиту".

Закон попиту говорить: "При інших рівних умовах попит на товари в кількісному вираженні змінюється в зворотній залежності від ціни, тобто чим вища ціна, тим менша величина попиту".

Крива попиту може зміщуватися вправо або вліво під впливом різних нецінових факторів. Якщо попит збільшиться, крива попиту зрушиться вправо (D1), якщо попит зменшиться, крива попиту зміститься вліво (D2)..

На зміну попиту впливають такі нецінові фактори:

1. Число покупців. У деяких регіонах і країнах чисельність покупців в різні періоди року може змінюватися в значній мірі, особливо це характерно для країн і регіонів, де розвинений масовий туризм.

2. Зміна в грошових доходах населення. Наприклад, зростання доходів збільшує попит на дорогі види товарів: меблі, побутову техніку, високоякісні продукти харчування і т. д.

3. Зміна цін на інші товари, особливо на товари-замінники. Так, зростання цін на вершкове масло може привести до підвищення попиту на маргарин.

4. Зміна структури населення. Наприклад, старіння населення або збільшення кількості пенсіонерів може привести до збільшення попиту на ліки, медичне обслуговування.

Закон попиту не діє в наступних випадках:

• при ажіотажному попиті, викликаний певними чутками про дефіцит якогось товару і очікуване підвищення цін на нього;

• для деяких рідкісних і дорогих товарів, що є предметом розкоші (золото, коштовності, антикваріат та ін);

• при перемиканні попиту на більш якісні і дорогі товари. Наприклад, при зростанні доходів і переключення попиту з маргарину на масло. У цьому випадку зниження цін на маргарин не збільшить попиту на нього.

Ступінь реакції однієї економічної величини на зміну іншої величини називається еластичністю.

Еластичність попиту за ціною показує, наскільки змінилася в процентному відношенні величина попиту на товар при зміні його ціни на 1%. Мірою такої зміни служить коефіцієнт еластичності попиту.

Коефіцієнт еластичності попиту (ес) визначається як відношення відсотка зміни попиту (ΔD) до відсотка зміни ціни (∆Р) за формулою

де ΔD - зміна величини попиту;

∆ Р - зміна ціни.

Еластичність попиту характеризує ступінь залежності обсягу товару, що купується (попиту) від коливання ринкових цін.

Розрізняють наступні види еластичності попиту:

• попит еластичний. У цьому випадку при зміні ціни на 1% попит збільшується більше, ніж на 1%, тобто ціна зростає (падає) менше, ніж попит (Доес >1);

• попит має одиничну еластичність. У цьому випадку при зміні ціни на 1% попит змінюється на 1%, тобто попит і ціна змінюються в однаковій мірі (Доес =1);

• попит нееластичний або має низьку еластичність. У цьому випадку при зміні ціни на 1% попит змінюється менше, ніж на 1%, тобто ціна зростає (падає) більше, ніж попит (К < 1);

• попит абсолютно нееластичний. У цьому випадку споживачі купують фіксовану кількість товарів незалежно від ціни, тобто ціна зростає (падає), а попит постійний (К = 0);

• попит абсолютно еластичний. У цьому випадку при посиленні конкуренції попит зростає (падає), а ціна постійна (К = ∞).

Основними факторами, що впливають на еластичність попиту, є:

• наявність товарів-замінників. Чим більше на ринку таких товарів, тим більше можливостей у покупця відмовитися від придбання даного конкретного продукту, підвищення його ціни;

• значимість товару. Попит на предмети першої необхідності нееластичний попит на товари, що не грають важливої ролі в житті споживача, зазвичай еластичний;

• розміри доходу покупців. В цьому випадку, коли змінюється платоспроможність населення, змінюється і попит на товар. Чим вище платоспроможність населення, тим вище попит на товар.

Пропозиція - це кількість товарів і послуг, яку виробники готові продати за певною ціною, у визначеному обсязі та за певний період часу.

Обсяг пропозиції залежить від ціни товарів, ціни використовуваних у виробництві ресурсів, технологічних можливостей і інших чинників.

Залежність між ціною (Р) і величиною (обсягом) пропозиції (S) на ринку може бути представлена у вигляді кривої пропозиції (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Графік кривої пропозиції

Крива пропозиції показує в графічному виді кількість пропонованого товару при кожнім значенні ціни на нього.

Залежність між ціною і обсягом пропозиції називають законом пропозиції.

Закон пропозиції говорить: "При інших рівних умовах пропозицію на товари та послуги в кількісних виразах змінюється в прямій залежності від їх ціни". Це пояснюється тим, що по мірі зростання цін виробники збільшують обсяг виробництва і пропонують до продажу більше товарів, а по мірі їх падіння - менше.

Крива пропозиції може переміщатися вліво або вправо під впливом певних факторів. Якщо обсяг пропозиції збільшується, то крива зсунеться вправо (S1), якщо обсяг пропозиції знизиться, то крива зміститься вліво (S2).

Основними неціновими чинниками, що роблять вплив на пропозицію, є:

• зміна витрат виробництва в результаті технічних нововведень;

• зміна джерел ресурсів (факторів виробництва) і їх вартості;

• збільшення пропозиції при виході на ринок нових фірм;

• зміна цін на інші товари, що приводить до виходу фірм з галузі;

• технологічні можливості виробництва;

• рівень податків і дотації;

• перспективи розвитку галузі;

• вплив природних катастроф, політичних дій, воєн і т. д.

Еластичність пропозиції за ціною показує величину зміни обсягу пропозиції товарів у відсотковому відношенні залежно від зміни ціни на даний товар на 1%.

Коефіцієнт еластичності пропозиції (еп) визначається як відношення відсотка зміни обсягу пропозиції (ΔS) до відсотка зміни ціни (АР) за формулою

де ΔS - зміна величини пропозиції;

∆ Р - зміна ціни.

На цінову еластичність пропозиції впливають в основному мобільність економічних ресурсів і можливість товаровиробника оперативно організувати додаткові поставки ресурсів і товарів на ринок. Тому важливим фактором, що впливає на еластичність пропозиції, є час.

Зазвичай при оцінці еластичності пропозиції розглядаються три тимчасових періоди: короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий.

При короткостроковому періоді часу для здійснення фірмою яких-небудь змін в існуючих виробничих потужностях і обсязі випущеної продукції недостатньо. Тому пропозиція в цьому випадку є нееластичним.

Середньостроковий період достатній для розширення або скорочення обсягів виробництва на існуючих виробничих потужностях, але недостатній для введення нових потужностей. Еластичність пропозиції в цьому випадку підвищується.

При довгостроковому періоді є можливості для розширення або скорочення фірмою обсягів виробництва на своїх виробничих потужностях, а також у разі розширення попиту введення нових потужностей. Еластичність пропозиції в цьому випадку буде вище, ніж у двох попередніх випадках.

Цінова еластичність пропозиції має важливе значення при визначенні податкової політики держави. З допомогою цього показника можна визначити, яку частину податку від продажу реально сплачує підприємець, а яку - споживач, погоджуючись на більш високу ціну товару. Якщо пропозиція є еластичним, більша частина податку падає на споживачів, а якщо нееластичним - на виробників.

В точці перетину кривої попиту і кривої пропозиції формується рівноважна ціна. Вона показує, яку кількість товарів та послуг покупці готові придбати, а продавці готові продати при даному рівні цін.

Рівноважна ціна - це ціна, при якій обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції. Графічно така економічна рівновага на ринку досягається в точці перетину кривої попиту (D) і кривої пропозиції (S). Так, в точці Р0 обсяг пропозиції (S) буде дорівнювати обсягу попиту (D) (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Ринкова рівновага

У випадку, коли ціна вище ціни рівноваги (Р2 > Р0), пропозиція перевищує попит (S > D). В цьому випадку утворюється надлишок, покупець знаходиться у більш сприятливому становищі і диктує умови на ринку (ринок покупців).

У випадку, коли ціна нижча від ціни рівноваги (P1 < Р0)попит перевищує пропозицію (D > S). В цьому випадку виникає дефіцит, продавець знаходиться в більш сприятливому становищі і диктує умови на ринку (ринок продавця).

Якщо пропозиція і попит залишаються незмінними і рівноважна ціна буде сталою, то в такому стані ринок називають збалансованим.

В умовах вільної конкуренції під впливом законів ринку ціна вирівнюється автоматично. Однак ринкове ціноутворення може бути порушено або діяльністю монополій, або втручанням держави шляхом встановлення ціни вище або нижче ціни рівноваги.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Навколишнє середовище, її склад і структура. Середовище людини і її елементи як суб'єкти екологічних відносин
Система митних органів Росії: основні функції і принципи їх взаємодії
Логістична складова у ефективності маркетингу. Основні фактори взаємодії логістики та маркетингу
Фінансовий механізм і його основні елементи
Методика перевірки основних елементів оподаткування
Податкові ризики та основні елементи міжнародного податкового планування
Основні елементи комунікативного процесу
Основні елементи економічної і соціальної політики
Суб'єкти маркетингової діяльності та основні елементи сучасної концепції маркетингу
Соціально-правова компетентність соціальних працівників як основний елемент професійної успішності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси