Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 3. Конкурентоспроможність підприємства та його продукції

Поняття "конкурентоспроможність підприємства" і "конкурентоспроможність продукції"

Національна конкурентоздатність та конкурентоспроможність підприємства Займані Росією позиції в рейтингах міжнародної конкурентоспроможності не відповідають її ресурсного, промислового потенціалу, рівню розвитку науки і освіти. На думку багатьох дослідників у нашій країні і за кордоном, завдання підвищення національної конкурентоспроможності безпосередньо пов'язана з підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Конкуренція, як відомо, безпосередньо обумовлена ринком, вона розглядається як певна самим характером ринкового механізму боротьба між господарюючими суб'єктами (підприємствами) за частку на ринку за залучення більшої кількості покупців. Умови і форми конкурентної боротьби, з часом змінюються, при цьому в конкуренції закладена рушійна сила економічного розвитку.

Конкурентоспроможність підприємства визначається, насамперед, конкурентоспроможністю виробленої ним продукції, але багато в чому залежить від застосування новітніх управлінських технологій, таких як технології стратегічного планування корпоративного управління знаннями, бенчмаркінгу, бюджетування, орієнтованого на результат, і ін.

Практика ведення бізнесу дозволяє говорити, що розмір господарюючого суб'єкта впливає на його конкурентоспроможність. Це підтверджують результати обстеження, проведеного ГУ-ВШЕ. Виявлено, що серед підприємств з чисельністю понад 1 тис. чол. частка компаній з високою конкурентоспроможністю більш ніж вдвічі перевищує відповідний показник в групі 100-250 чол.

У числі основних переваг великого виробництва - досягається ефект масштабу в процесі господарської діяльності, коли сума обсягів акумулюються ресурсів дає більшу віддачу, ніж окремі її частини. Фактично у такого виробництва більше і інвестиційний потенціал за рахунок можливості маневрування ресурсами та їх концентрації на пріоритетних напрямках. Важливу роль відіграє і авторитет великого виробника, який в змозі надати відповідне заставне забезпечення при зовнішніх позиках, необхідних для фінансування інновацій. Великі виробничі структури мають значні переваги на етапі впровадження і масового освоєння нововведень, забезпечення їх масованої і оперативної дифузії.

Прийнято розрізняти зовнішню і внутрішню конкурентоспроможність підприємств. Зовнішня конкурентоспроможність означає, що товари і послуги виробника відповідають світовому рівню і продаються з нормальним прибутком на світових ринках. Внутрішня конкурентоспроможність - це збереження і зміцнення позицій на внутрішньому ринку країни, тобто в конкуренції з імпортом і з продукцією інших вітчизняних підприємств. Вихід на світові ринки зазвичай передбачає внутрішню конкурентоспроможність підприємства. Рівень розвитку конкуренції в Росії порівняно невисокий. Однак у міру розвитку ринкових відносин і відкритості російської економіки ця проблема буде зростати.

Результат діяльності підприємства - це вироблена продукція, виконані роботи, надані послуги. Вироблена продукція може бути призначена як для виробничого, так і для особистого споживання. Послуги, надані підприємствами, теж можна класифікувати як послуги виробничого характеру і послуги для населення.

Під виконаними роботами розуміють ремонтні, монтажні роботи, перевезення вантажів на транспорті і т. д. Продукція, що виготовлена на підприємстві та призначена для населення, підрозділяється на товари тривалого користування і товари повсякденного попиту. Продукція сучасних підприємств характеризується складністю виготовлення і, як правило, коротким життєвим циклом. Найважливішою характеристикою продукції, виробленої підприємством в ринковій економіці, є її купуватися, тобто покупці мають перевагу продукцію конкретного підприємства аналогічної продукції інших підприємств, адже тільки в цьому випадку підприємство досягне основної мети в ринкових умовах господарювання. Мова йде про конкурентоспроможність продукції.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Конкурентоспроможність продукції
Оцінка конкурентоспроможності продукції
Об'єкти оцінки конкурентоспроможності продукції
Суб'єкти оцінки конкурентоспроможності продукції
Інтегральний показник якості як характеристика конкурентоспроможності продукції
Характеристика термінів, пов'язаних з поняттям "конкурентоспроможність товарів і послуг"
Сутність поняття "конкурентоспроможність продукції"
Конкурентоспроможність продукції
Оцінка конкурентоспроможності продукції
Суб'єкти оцінки конкурентоспроможності продукції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси