Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Резерв на ремонт основних засобів

Метою створення даного резерву є забезпечення рівномірного списання відповідних витрат та оптимізація оподаткування прибутку. Резерв формується за усіма власним основним засобам. Формувати резерв тільки по одному з декількох об'єктів (наприклад, за основним засобу, що вимагає дорогого (особливо складного) ремонту) податковим законодавством не передбачено.

Відповідно до п. 1 ст. 260 НК РФ витрати на ремонт основних засобів (як поточний, так і капітальний) включаються до складу поточних витрат організації, а витрати на модернізацію, реконструкцію або технічне переозброєння відповідних об'єктів, збільшують їх первісну вартість, списуються на витрати через амортизацію (п. 2 ст. 257 НК РФ).

Відрахування в резерв на ремонт необхідно розрахувати виходячи з сукупної вартості основних засобів та нормативів відрахувань, затверджуваних в обліковій політиці для цілей оподаткування. Щоб розрахувати розмір відрахувань у резерв, необхідно зробити наступне:

o скласти кошторис на звичайний (поточний і недорогий капітальний) ремонт виходячи з періодичності (графіка) проведення робіт у поточному податковому періоді ("величина 1");

o визначити середню величину витрат на звичайний (поточний і недорогий капітальний) ремонт за попередні три роки (загальну суму фактичних витрат на такий ремонт за попередні три роки розділити на три) ("величина 2");

o порівняти отримані дані ("величину 1" і "величину 2") та величина, яка має найменше значення, і являє собою граничну суму відрахувань у резерв на ремонт основних засобів.

Проте граничний розмір відрахувань у резерв може бути збільшений у тих випадках, коли накопичуються кошти на проведення особливо складних і дорогих видів капітального ремонту протягом більше одного податкового періоду. Це можливо, тільки якщо протягом трьох років, що безпосередньо передують поточному податковому періоду, такий капітальний ремонт не проводився ні щодо об'єкта, по якому проводяться накопичення, ні по аналогічних об'єктах.

Отже, сукупна вартість основних засобів визначається як сума первісної вартості всіх амортизованих основних засобів, введених в експлуатацію на початок податкового періоду, в якому створюється резерв.

Норматив відрахувань у резерв щодо сукупної вартості основних засобів розраховується за формулою:

АЛЕ = СВ · 100 / СК, %,

АЛЕ де - норматив відрахувань у резерв;

ПСО - гранична сума відрахувань

СОС - сукупна вартість основних засобів.

В обліковій політиці платнику податків необхідно відобразити норматив, що не перевищує значення, отриманого в результаті цього розрахунку.

Розмір відрахувань у резерв протягом календарного року визначається таким чином:

СОР = А · СОС / 12,

де СОР - розмір відрахувань у резерв;

АЛЕ - норматив відрахувань у резерв

СОС - сукупна вартість основних засобів

Відрахування в резерв майбутніх витрат на ремонт основних засобів протягом податкового періоду списуються на витрати рівними частками на останній день звітного (податкового) періоду.

Приклад

Організація прийняла рішення про створення в 2013 р. резерву майбутніх витрат на ремонт основних засобів.

Виходячи з актів про виявлені дефекти устаткування і графіка поточного ремонту основних засобів кошторисна вартість ремонтних робіт на 2013 р. заплановано у розмірі 30 000 руб.

Сума фактичних витрат на поточний ремонт за попередні три роки склала:

o у 2010 р. - 23 000 руб.;

o у 2011 р. - 36 000 руб.;

o в 2012 р. - 28 000 руб.

У складі основних засобів організації числиться лобзиковий верстат.

У відповідності з технічною документацією та з урахуванням фактичного стану капітальний ремонт цього об'єкта заплановано на 2016 р. Вартість такого ре мота згідно з кошторисом - 75 000 руб.

Сукупна вартість власних основних засобів організації на 1 січня 2013 р. становить 900 000 руб.

За попередні три роки капітальний ремонт верстата не проводився.

Резерв витрат на особливо складний капітальний ремонт верстата вирішено формувати протягом трьох років: з 2013 по 2015 р. включно.

Звітними періодами для організації є I квартал, півріччя та 9 місяців календарного року.

Необхідно визначити суму відрахувань у резерв.

1. Знайдемо граничну суму резерву.

Кошторисна вартість поточного ремонту, запланованого на 2013 р., становить 30 0000 руб. Середня величина витрат на поточний ремонт за попередні три роки становить:

(23 000 + 36 000 + 28 000) / 3 = 29 000 руб.

Оскільки кошторисна вартість ремонтних робіт перевищує середню величину витрат на ремонт за попередні три роки (30 000 > 29 000), гранична сума резерву визначена в розмірі 29 000 руб.

Сума фінансування капітального ремонту лобзикового верстата, що припадає на 2015 р., становить:

75 000 / 3 = 25 000 руб.

Отже, граничний розмір відрахувань у резерв майбутніх витрат на ремонт в 2013 р. дорівнює:

29 000 + 25 000 = 54 000 руб.

2. Виходячи з сукупної вартості власних ОС організації визначимо максимальний норматив відрахувань у резерв, який організація затвердить облікової політики на 2013 р.

(54 000 / 900 000) · 100 = 6%.

3. Визначимо суму відрахувань у резерв.

Так як звітними періодами для організації є місяць календарного року, то протягом 2013 р. витрати у вигляді відрахувань у резерв будуть проводитися щомісяця.

(900 000 · 0,06) / 12 = 4 500 руб.

Резерв майбутніх витрат на наукові дослідження та (або) дослідно-конструкторські розробки

Платник податку на підставі розроблених і затверджених програм проведення наукових досліджень і (або) дослідно-конструкторських розробок має право створювати відповідний

резерв на термін, на який заплановано проведення наукових досліджень і (або) дослідно-конструкторських розробок, але не більше двох років. Розмір створюваного резерву не може перевищувати плановані витрати (кошторис) на реалізацію затвердженої програми проведення наукових досліджень і (або) дослідно-конструкторських розробок.

Кошторис на реалізацію програми проведення наукових досліджень і (або) дослідно-конструкторських розробок може включати тільки витрати, що відносяться до створення нової або удосконалення виробленої продукції (робіт, послуг).

Граничний розмір відрахувань у резерви визначається за формулою:

N= I · 0,03 - S,

де N - граничний розмір відрахувань у резерви;

I - доходи від реалізації вироблених товарів (робіт, послуг) звітного (податкового) періоду, визначаються у відповідності зі ст. 249 НК РФ;

S - витрати безпосередньо пов'язані з НДДКР, тобто відрахування па формування фондів підтримки наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, створених у відповідності з Федеральним законом "Про науку і державної науково-технічної політиці", в сумі не більше 1,5% доходів від реалізації.

Порядок визнання витрат у вигляді відрахувань на формування російського фонду технологічного розвитку (РФТР), а також інших галузевих і міжгалузевих фондів фінансування НДДКР встановлений п. 3 ст. 262 НК РФ. Для визнання цих витрат з метою обчислення податку необхідно, щоб фонд був зареєстрований у порядку, встановленому Законом № 127-ФЗ. Галузеві позабюджетні і міжгалузеві фонди фінансування НДДКР можуть створюватися у федеральних органах виконавчої влади і комерційних організаціях. Витрати в формt фінансування РФТР та інших фондів НДДКР визнаються в межах 1,5% доходів (валової виручки) or реалізації товарів (робіт, послуг) на звітну дату відповідного звітного (податкового) періоду наростаючим підсумком.

Сума відрахувань у резерв, включається до складу інших витрат за станом на останнє число звітного (податкового) періоду.

Якщо сума створеного резерву, виявилася меншою від суми фактичних витрат на проведення програм, різниця між зазначеними сумами враховується як витрати на наукові дослідження та (або) дослідно-конструкторські розробки.

Сума резерву, не повністю використана платником податку протягом строку створення резерву, що підлягає відновленню у складі позареалізаційних доходів звітного (податкового) періоду, в якому були проведені відповідні відрахування в резерв.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік ремонтів основних засобів
Резерв на гарантійне обслуговування та ремонт
Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати
Порядок ліцензування діяльності з виготовлення, ремонту, продажу і прокату засобів вимірювань
Судова експертиза дослідження транспортних засобів в цілях визначення вартості відновлювального ремонту та залишкової вартості
;Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи"
Витрати на створення резервів
Види наукових досліджень
Відносні витрати
Етап розробки дослідного зразка (ДКР)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси