Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок обчислення і строки сплати податку та авансових платежів

При обчисленні податку податковим періодом визнається календарний рік, а звітним - I квартал, півріччя і 9 місяців.

Порядок обчислення і сплати податку на прибуток та авансових платежів встановлений ст. 286, 287 НК РФ. За загальним правилом податок на прибуток платники податків повинні обчислити самостійно. Винятком є випадки, коли одержувані доходи, підлягають оподаткуванню у джерела виплати (податкового агента).

Сума податку сплачується за підсумками календарного року. Розрахунок суми податку на прибуток можна проводити за формулою:

НП = НБ · С,

де НП - податок на прибуток, обчислений за податковий період;

НБ - податкова база за податковий період;

С - ставка податку.

Крім того, протягом податкового періоду (календарного року) організації зобов'язані сплачувати авансові платежі. Авансовими платежами називаються будь-які платежі податку всередині податкового періоду за підсумками звітного періоду виходячи з реальних результатів фінансово-економічної діяльності, а також щомісячні авансові платежі на майбутній квартал (мережа сплачуються на майбутнє). Податковим законодавством передбачено три варіанти сплати.

1-й варіант - за підсумками I кварталу, півріччя і 9 місяців без сплати щомісячних авансових платежів;

2-й варіант - за підсумками I кварталу, півріччя і 9 місяців плюс щомісячні авансові платежі всередині кожного кварталу, тобто обчислення та сплата щомісячних авансових платежів згідно з прибутком, отриманої в попередньому кварталі;

3-й варіант - за підсумками кожного місяця, виходячи з фактично отриманого прибутку.

1-м варіантом мають право скористатися організації, якщо доходи від реалізації, що визначаються відповідно до ст. 249 НК РФ, за попередні чотири квартали не перевищують у середньому 10 млн руб. за кожний кварти. А так само бюджетні, автономні установи, постійні представництва іноземних організацій, некомерційні організації, що не мають доходів від реалізації.

Перераховані вище організації не можуть перейти на сплату щомісячних авансових платежів по третьому варіанту, а саме виходячи з фактично отриманого прибутку.

Суму квартального авансового платежу можна визначити по наступній формулі:

АПКВ = НБ · СН,

де АПКВ - квартальний авансовий платіж;

НБ - податкова база;

СП - ставка податку на прибуток.

Таким чином, якщо за підсумками звітного (податкового) періоду організацією отримано нульовий фінансовий результат або збиток, то сума обчисленого квартального авансового платежу буде дорівнює нулю. Необхідно враховувати, що для визначення суми, що підлягає сплаті до бюджету, величина авансового платежу за півріччя, дев'ять місяців і сума податку за рік визначаються за мінусом суми авансового платежу, розрахованої за попередній звітний період.

Квартальні авансові платежі сплачуються не пізніше 28 календарних днів з дня закінчення відповідного звітного періоду. Не пізніше цього ж терміну представляється і податкова декларація за підсумками звітного періоду.

Суму квартального авансового платежу можна визначити по наступній формулі:

АПКВ = НБ · С,

де АПкв - квартальний авансовий платіж;

НБ - податкова база;

С - ставка податку на прибуток.

Таким чином, якщо за підсумками звітного (податкового) періоду організацією отримано нульовий фінансовий результат або збиток, то сума обчисленого квартального авансового платежу буде дорівнює нулю. Для визначення суми, що підлягає сплаті до бюджету, величина авансового платежу за півріччя, дев'ять місяців і сума податку за рік визначаються за мінусом сплаченої суми авансового платежу, розрахованої за попередній звітний період.

Квартальні авансові платежі сплачуються не пізніше 28 календарних днів з дня закінчення відповідного звітного періоду. Не пізніше цього ж терміну представляється і податкова декларація за підсумками звітного періоду.

Приклад

У поточному календарному році ТОВ "РУСЬ":

o за I квартал отримало прибуток в сумі 140 000 руб.;

o півріччя - збиток у розмірі 20 000 руб.;

o дев'ять місяців - прибуток в сумі 250 000 руб.

ТОВ "РУСЬ сплачує тільки квартальні авансові платежі. Квартальний авансовий платіж, обчислений за I квартал в сумі 28 000 руб., організація сплатила до бюджету до 28 квітня п. р.; за півріччя п. р. організація отримала збиток, тому нарахований і сплачений за I квартал авансовий платіж був зменшений (сторновано). В результаті утворилася переплата з податку на прибуток у розмірі 28 000 руб. За дев'ять місяців т. р. організацією отримано прибуток в сумі 250 000 крб. і обчислено авансовий платіж в сумі 50 000 руб., таким чином, до доплати за підсумками дев'яти місяців т. р. (за терміном 28 жовтня т. р.) підлягає повна сума квартального авансового платежу - 22 000 руб. (50 000-28 000).

Другим і третім варіантом сплати авансових платежів з податку на прибуток можуть скористатися платники податків за своїм вибором, вказаною в обліковій політиці. Розглянемо їх більш докладно.

2-й варіант. Щомісячний авансовий платіж, що підлягає сплату у протягом кожного кварталу поточного податкового періоду, визначається не з фактично отриманої, а передбачуваний прибуток, розмір якої визначається за підсумками попереднього кварталу:

o сума щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті в I кварталі поточного податкового періоду, приймається рівною сумі щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті платником податків у IV кварталі попереднього податкового періоду, то мережа дорівнюють показнику рядка 290 податкової декларації з податку на прибуток за дев'ять місяців попереднього року (пп. 3 п. 2 ст. 286 НК РФ).

o сума щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті в II кварталі поточного податкового періоду, приймається рівною 1/3 суми авансового платежу, обчисленого за I квартал поточного року;

o сума щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті в III кварталі поточного податкового періоду, приймається рівною 1/3 різниці між сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками півріччя, і сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками I кварталу;

o сума щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті в IV кварталі поточного податкового періоду, приймається рівною 1/3 різниці між сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками дев'яти місяців, і сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками півріччя.

Протягом поточного кварталу організація може отримати збиток або менше прибутку ніж в попередньому кварталі. Дані обставини не є підставою для її звільнення від сплати щомісячних авансових платежів в поточному кварталі.

Приклад

ЗАТ "Берег" за III квартал минулого календарного року отримало прибуток. Саме ці дані про прибуток є основою для розрахунку щомісячних авансових платежів на IV квартал минулого року та I квартал поточного календарного року. Якщо б у III кварталі попереднього року прибутку не було, та авансові платежі протягом I кварталу поточного року не сплачуються, незважаючи на те, що організація є їх потенційним платником.

Щомісячні авансові платежі, що підлягають перерахуванню протягом звітного періоду, сплачуються в строк не пізніше 28-го числа кожного місяця цього звітного періоду. За підсумками звітного періоду суми щомісячних авансових платежів, сплачених до бюджету, зараховуються при сплаті авансових платежів за підсумками наступного звітного періоду.

Приклад

У поточному календарному році ЗАТ "Промінь" отримало прибуток:

o за I квартал - 1 400 000 руб.;

o півріччя - 2 000 000 руб.;

o дев'ять місяців - 2 750 000 руб.

За даними декларацій за півріччя і дев'ять місяців попереднього року сума податку за III квартал склав 150 000 руб.[(2 750 000 - 2 000 000) · 0,20], у тому числі у федеральний бюджет - 15 000 руб., бюджет суб'єкта РФ - 135 000 руб. (табл. 7.2).

У поточному календарному році організація сплачує щомісячні авансові платежі з наступним перерахунком за підсумками кварталу.

Обчислені суми щомісячних авансових платежів та авансових платежів, що підлягають сплаті за підсумками кожного звітного періоду поточного року, представлені в таблиці (дані використані з податкової декларації з податку на прибуток).

На початку кожного кварталу організація зобов'язана визначати потенційну обов'язок по сплаті щомісячних авансових платежів та, якщо така є, обчислити їх суму. Якщо обчислений авансовий платіж має від'ємне значення або дорівнює нулю, в бюджет нічого сплачувати не потрібно.

Таблиця 7.2

Показники декларації з податку на прибуток

Код

рядка

Звітний період поточного року

I

квартал

Півріччя

Дев'ять

місяців

1

2

3

4

5

Податкова база податку на прибуток прибуток - всього, %

120

1 400 000

2 000 000

2 750 000

у тому числі:

у федеральний бюджет

150

2

2

2

до бюджету суб'єкта РФ

160

18

18

18

Сума обчисленого податку на прибуток - всього

180

280 000

400 000

550 000

у тому числі:

у федеральний бюджет

190

28 000

40 000

55 000

до бюджету суб'єкта РФ

200

252 000

360 000

495 000

Сума нарахованих авансових платежів за звітний (податковий) період - усього

210

250 000

560 000 (стор 180 гр. 3 + стор 290 гр. 3)

520 000 (стор 180 гр. 4 + стор 290 гр. 4)

у тому числі:

у федеральний бюджет

220

25 000

56 000 (стор 190 гр. 3 + стор 300 гр. 3)

52 000 (стор 190 гр. 4 + стор 300 гр. 4)

до бюджету суб'єкта РФ

230

225 000

504 000 (стор 200 гр. 3 +стор. 310 гр. 3)

468 000 (стор 200 гр. 4 + стор. 310

гр. 41

Сума податку на прибуток до доплати:

у федеральний бюджет

270

3000

-

3000

до бюджету суб'єкта РФ

271

27 000

-

27 000

Сума податку на прибуток до зменшення:

у федеральний бюджет

280

-

16 000

-

до бюджету суб'єкта РФ

281

-

144 000

-

Сума щомісячних авансових платежів, що підлягають сплаті у кварталі, наступному за поточним звітним періодом.

290

280 000

120 000 (стор 180 гр. 4 - стор 180

гр. 3)

150 000 (стор 180 гр. 5 - стор 180 гр. 4)

у тому числі:

у федеральний бюджет

300

28 000

12 000 (стор 190 гр. 4 - стор 190 Ф-3)

15 000 (стор 190 гр. 5 - стор 190 гр. 4)

до бюджету суб'єкта РФ

310

252 000

108 000 (стор 200 гр. 4 - стор 200 гр. 3)

135 000 (стор 200 гр. 5 - стор. 200 гр. 4)

3-й варіант. Обчислення та сплата щомісячних авансових платежів, виходячи з фактично отриманого прибутку. Звітними періодами визнається місяць, два місяці, три місяці і так далі до закінчення календарного року. Організації мають право перейти на сплату щомісячних авансових платежів виходячи з фактичного прибутку, повідомивши про це податковий орган не пізніше 31 грудня року, що передує податковому періоду, в якому відбувається перехід на цю порядок сплати авансових платежів. Спеціальної форми повідомлення не існує, тому воно складається в довільному вигляді, але має бути підписана уповноваженою особою організації і завірена печаткою. Якщо зазначене повідомлення податковий орган отримає несвоєчасно, то в інформаційному листі повідомляється платнику податків про неможливість переходу на такий порядок огляду на порушення терміну подання відповідного повідомлення.

Вибравши розглянутий спосіб сплати авансових платежів, платник податків не має права перейти на інший спосіб сплати до закінчення податкового періоду.

Сплата авансових платежів та подання податкових декларацій здійснюється не пізніше 28-го числа місяця, наступного за місяцем, за підсумками якого виробляється обчислення податку (пп. 4 п. 1 ст. 287 НК РФ).

Приклад

ЗАТ "Місяць" у поточному календарному році за 1-й квартал отримало прибуток:

o січень - 1 400 000 руб.;

o лютий - 2 000 000 руб.;

o березень - 2 750 000 руб.

Авансовий платіж за терміном до:

28 лютого склав 280 000 руб (1 400 000 · 0,20),

до 28 березня - 120 000 руб.(2 000 000 · 0,20 - 280 000),

до 28 квітня - 150 000 руб.(2 750 000 · 0,20 - 280 000 - 120 000).

Податок на прибуток за 1-й квартал поточного року склав суму 550 000 руб.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Порядок і терміни сплати податку і авансових платежів з податку
Умови для звільнення від сплати авансових платежів
Терміни і порядок сплати податку
Порядок, форми та строки сплати митних платежів
Порядок обчислення і сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)
Терміни сплати і порядок обчислення митних зборів
Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість в митній справі
Порядок обчислення і сплати податку до бюджету
Порядок обчислення і сплати акцизів в митній справі
Порядок сплати обов'язкових платежів у державні соціальні позабюджетні фонди
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси