Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекция 28. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності

Інформаційна основа фінансового аналізу підприємства

Бухгалтерська звітність - це найбільш повна, досить об'єктивна і достовірна інформація, що дозволяє зробити висновок про майновий і фінансовий стан підприємства.

Міжнародними стандартами бухгалтерської (фінансової) звітності визначено:

(1) фінансова звітність повинна бути корисною всім потенційним користувачам для прийняття рішень про інвестування, кредитування і ін. Інформація повинна бути вичерпної й доступної до сприйняття особам, компетентним у сфері комерційної діяльності й бажаючими вивчати цю інформацію з розумною старанністю;

(2) інформація фінансової звітності повинна допомогти реальним і потенційним інвесторам, кредиторам і іншим її користувачам у визначенні сум і строків інвестицій, майбутніх надходжень коштів від дивідендів, виручки від продажів;

(3) бухгалтерська звітність повинна містити інформацію про економічні ресурси організації, дебіторської заборгованості, а також про результати операцій, подіях і обставинах, які змінюють ці ресурси й заборгованість.

У відповідності з Федеральним законом "Про бухгалтерському обліку" та діючими нормативними документами організації представляють бухгалтерську (фінансову) звітність за наступними адресами (користувачам фінансової інформації):

(1) власникам (учасникам, засновникам) відповідно до установчих документів;

(2) державної податкової інспекції;

(3) іншим державним органам, на які покладено перевірка окремих сторін діяльності організації та отримання відповідної звітності, наприклад фінансовим органам, що здійснюють фінансування витрат організації за рахунок асигнувань з бюджету;

(4) органам департаменту, міністерствам, відомствам подають звітність організації, що перебувають у державній або муніципальній власності, повністю або частково, а також приватизовані підприємства, створені на базі державних підприємств або їх структурних підрозділів до закінчення викупу;

(5) територіальним органам державної статистики для надання зацікавленим користувачам.

До складу річної бухгалтерської (фінансової) звітності входять:

(1) бухгалтерський баланс;

(2) звіт про прибутки і збитки;

(3) додатки до балансу і звіту про прибутки і збитки, що включають звіти про зміну грошових коштів та про цільове використання отриманих коштів.

Суб'єкти малого підприємництва можуть прийняти рішення про подання бухгалтерської звітності в обсязі показників за групами статей бухгалтерського балансу і статей звіту про прибутки і збитки та мають право не подавати у складі бухгалтерської звітності інші форми звіту.

Аналіз бухгалтерського звіту має свої джерела, мета та методику. Джерелами інформації служать форми звіту (включаючи додатки), а також відомості, які залучаються з самого обліку, якщо аналіз проводиться усередині підприємства. Змістом аналітичної діяльності є глибоке і всебічне вивчення економічної інформації про функціонування аналізованого господарюючого суб'єкта з метою прийняття оптимальних управлінських рішень.

Економічний аналіз базується на різноманітною вихідної інформації, яку можна розглядати як систему потоків нормативних, статистичних, бухгалтерських та оперативних відомостей, первинної документації, а також інформації, що розробляється спеціалізованими фірмами. Усі джерела інформації поділяються на офіційні, нормативно-планові, облікові і внеучетные.

Основне джерело інформації про стійкості фінансового стану партнера - бухгалтерська звітність. У ринковій економіці звітність організації базується на узагальненні даних бухгалтерського обліку і є інформаційною ланкою, що зв'язує організації з товариством та їх партнерами, які є користувачами інформації про їх діяльність.

Мета аналізу бухгалтерської звітності - можливо глибше заглянути у внутрішні і зовнішні відносини господарського суб'єкта, виявити його фінансове становище, його платоспроможність і прибутковість. Аналіз повинен показати керівництву підприємства картину його дійсного стану, а особам, безпосередньо не працюють на даному підприємстві, але зацікавленим у його фінансовому стані, надати відомості, необхідні для безстороннього судження, наприклад, про раціональність використання вкладених у підприємство додаткових інвестицій і т. п.

Бухгалтерський баланс являє собою спосіб економічного групування та узагальнення майна організації по складу і розміщення, а також за джерелами його формування (власні і позикові зобов'язання), вираженим у грошовій оцінці.

Баланс організації знайомить власників, менеджерів та інших осіб, пов'язаних з управлінням, з майновим станом господарюючого суб'єкта. З балансу ясно, що власник володіє, тобто який в кількісному і якісному відношенні запас матеріальних засобів, якими організація здатна розпоряджатися, і хто брав участь у створенні цього запасу. За балансом визначають, чи зуміє підприємство в найближчий час виконати свої зобов'язання перед третіми особами - акціонерами, інвесторами, кредиторами, покупцями, продавцями та іншими, чи йому загрожують фінансові труднощі.

На основі даних балансу визначають кінцевий фінансовий результат роботи організації у вигляді нарощування власного капіталу за звітний період, який відображається у вигляді прибутку в пасиві балансу.

У російської практиці баланс зазвичай представляється у вигляді двосторонньої таблиці, ліва сторона якої називається активом, а права - пасивом. Рівновага (рівність активу і пасиву) - найважливіший зовнішній ознака балансу.

Будь бухгалтерський баланс являє стан майнової маси як угруповання різнорідних майнових коштів (матеріальних цінностей, які знаходяться у безпосередньому володінні господарства) і прав на ці цінності і одночасно як капітал, утворений волею певних господарюючих суб'єктів (підприємців, інвесторів, банків та ін) (рис. 28.1). Баланс відображає стан господарства в грошовій оцінці.

Рис. 28.1. Схема бухгалтерського балансу

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методу
Фінансова звітність - інформаційна основа аналізу
Методологічні основи фінансового аналізу
Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємства
Оцінка підприємницького ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси