Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розподіл збитку від знецінення на активи з застосуванням ЕГДС

Якщо перевірка на знецінення виконується відносно групи активів, тобто одиниці, яка генерує грошові кошти, збиток від знецінення визначається аналогічно збитку від зменшення корисності окремого активу, однак при цьому виникає необхідність у розподілі отриманого збитку між всіма активами одиниці.

В рамках ЕГДС збиток від знецінення розподіляється строго в такому порядку:

o на активи, для яких очевидно прояв зниження вартості, пошкодження, втрата;

o на гудвіл, розподілений на дану ЕГДС (поки гудвіл не буде повністю вичерпано);

o на всі інші активи ЕГДС пропорційно їх балансової вартості, при цьому необхідно стежити, щоб скоригована балансова вартість кожного з активів не виявилася меншою, ніж його вартість відшкодування.

Якщо такий збиток виявляється, його необхідно перерозподілити між іншими активами ЕГДС пропорційно їх балансової вартості. Для зменшення балансової вартості активів одиниці збиток від знецінення повинен розподілятися наступним чином.

Правила

Розподіл збитку від знецінення при зменшенні балансової вартості активів проводиться у такій черговості:

o зменшення балансової вартості будь-якої ділової репутації, розподіленої на дану генеруючу одиницю;

o зменшення інших активів пропорційно балансовій вартості кожного активу у складі одиниці.

При розподілі збитку від знецінення організація не вправі зменшувати балансову вартість активу нижче найбільшого з наступних значень:

o його справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж (якщо вона піддається визначенню);

o його цінності використання (якщо вона піддається визначенню);

o нуля.

Проілюструємо прикладом порядок розподілу ЕГДС при наявності у компанії сегментів.

ПРИКЛАД 3.11

Умови та завдання: Компанія АВ є дочірньою у компанії А. У свою чергу компанія АВ має два операційних сегмента ABC та АВЕ. Гудвіл групи компаній А, відноситься до компанії АВ, склав 620 дол., чисті активи АВ оцінюються в 3500 дол. Незважаючи на те що справедлива вартість АВ перевищує її балансову вартість, компанія А зажадала визнати збиток від знецінення, так як була інформація про те, що сума відшкодування АВЕ склала 800 дол. Внаслідок цього гудвіл підлягає розподілу на сегменти.

Рішення:

Таблиця 3.8

Розподіл гудвіл компанії А за сегментами, дол.

Перелік компаній і сегментів

Балансова

вартість

Гудвіл компанії А і його розподіл за сегментами

Всього

АВ

3500

620

4120

Сегменти:

ЛВС

1200

420

1620

АВЕ

900

200

1100

Разом сегменти:

2100

620

2720

Збиток від знецінення компанії АВ складе 300 дол. (1100 - 800).

Збиток від знецінення підлягає визнанню щодо генеруючої одиниці в тому випадку, якщо сума відшкодування цієї одиниці менше балансової вартості цієї одиниці. Дане правило розподілу в межах одиниці, яка генерує грошові кошти, проілюстровано наступним прикладом.

ПРИКЛАД 3.12

Умови: 1 квітня 2011 р. компанія Estimation купила компанію Sea, яка володіє парком морських прогулянкових катерів і приморської територією для причалу. Справедлива вартість активів компанії Sea на дату придбання склала.

Внутрішній гудвіл - 450 000 дол.

Ліцензія на 5 років - 2 300 000 дол.

Земля і парою - 3 800 000 дол.

Пароплав з акваріумом - 1 050 000 дол. (за справедливою ціною).

Пароплав двопалубний - 1 200 000 дол. (за справедливою ціною).

Загальна вартість покупки - 8 800 000 дол.

1 травня 2011 р. пароплав з акваріумом був сильно пошкоджений про місцеві рифи і відновленню не підлягає. Через зниження кількості пасажирів збиток від знецінення компанії Sea склав 3 600 000 дол.

У зв'язку з відтоком туристів, але причини того, що сталося різко скоротилися доходи компанії, її цінність використання на 1 липня 2011 р. була перерахована і склала 3 700 000 дол. В цей же день компанія отримала пропозицію про покупку землі і порома за 2 707 000 дол.

Завдання: Визначити збитки від знецінення та розрахувати вартість кожного актину компанії Sea станом на 1 травня і 1 липня 2011 р.

Рішення:

Таблиця 3.9

Розрахунок збитків від знецінення активів, тис. дол.

Активи

Вартість

на

01.04.

2011

Знецінення від 01.05.2011 (перша уцінка)

Вартість на 01.07.2011 (до уцінки) (ст. 2 - 3 ст.)

Знецінення від 01.07.2011 (друга уцінка)

Вартість на 01.07.2011

(після уцінки) (ст. 4 - 5 ст.)

1

2

3

4

5

6

Внутрішній

гудвіл

450

(450)

0

0

0

Ліцензія

2300

(662)

1638

(986)

652

Земля і пором

3800

(1093)

2707

0

2707

Пароплав з акваріумом

1050

(1050)

0

0

0

Пароплав

двопалубний

1200

(345)

855

(514)

341

Разом:

8800

(3600)

5200

(1500)

3700

При розподілі збитку від знецінення на 01.05.2011 вартість пароплава з акваріумом дорівнює нулю, гудвіл списується повністю, а решта знецінення 3150 тис. дол. пропорційно ділиться між іншими активами.

При розподілі збитку від знецінення на 01.07.2011 земля і пором не переоцінюються, так як їх ринкова ціна не впала, а збиток від знецінення ділиться в рівних частках між двома активами.

Знецінення ліцензії:

1500 / (1638 + 855) x 1638 = 986 тис. дол.

Знецінення пароплава двопалубного:

1500 / (1638 + 855) x 855 = 514 тис. дол.

Збиток від зменшення корисності, визнаний у попередні періоди відносно активу, за винятком ділової репутації, підлягає реверсування (відновленню), якщо відбулася зміна в оцінках, використаних при визначенні суми, що відшкодовується даного активу з моменту визнання останнього збитку від знецінення. В такому випадку балансова вартість активу підлягає збільшенню до його відшкодовуваної суми. Це збільшення є реверсуванням збитку від знецінення.

Активи повинні проходити щорічне тестування на знецінення.

МСФЗ 36 представляє досить широкий перелік ознак, що вказують на можливе знецінення активів. При цьому виділяються зовнішні та внутрішні ознаки.

Зовнішні ознаки знецінення активів:

o ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж передбачалося, виходячи з нормальних умов його експлуатації. Характерним прикладом такої ситуації є загальний спад в економіці;

o сталися або очевидно, що відбудуться суттєві технологічні, юридичні чи економічні зміни, які негативно впливають на становище компанії (впровадження конкурентами нових, більш досконалих і економічних технологій);

o зросли ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій. Так як цінність використання активу розраховується як сума дисконтованих грошових потоків від використання активу, зростання ставки дисконтування призведе до скорочення підсумкового значення;

o балансова вартість чистих активів компанії стала більше її ринкової капіталізації.

Під ринковою капіталізацією компанії розуміється добуток кількості акцій компанії, що знаходяться в обігу, на ринкову вартість акції. Ринкова капіталізація компанії є індикатором того, як ринок оцінює нашу компанію.

У числі внутрішніх ознак знецінення активів згадуються виявлені протягом звітного періоду:

o ознаки морального старіння активу;

o пошкодження або втрата (крадіжка) активу;

o зміна характеру використання активу, яке негативно вплинуло чи вплине на потоки грошових коштів від активу;

o встановлення обмеженого терміну корисного використання нематеріального активу з необмеженим строком корисного використання;

o зміни показників внутрішньої звітності, які доводять, що поточні або майбутні результати використання активу гірше, ніж очікувані спочатку. Наприклад, витрати на придбання та експлуатацію виявилися більше, доходи від використання активу виявилися менше, ніж було передбачено бюджетом.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Відновлення збитку від знецінення активів
МСФО (IAS) 36 "зменшення корисності активів"
СТАНДАРТИ, що ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ОБЛІКУ АКТИВІВ І ЇХ ЗНЕЦІНЕННЯ
Вчення про відшкодування збитків
Політика розподілу
Характеристики форми розподілу
Оцінка компанії за активами
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Знецінення фінансових вкладень
Приклади законів розподілу випадкових величин
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси