Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ

Поняття механізму держави. Принципи організації і діяльності механізму держави

Механізм держави - це система спеціальних органів і установ, за допомогою яких здійснюється державне управління суспільством і захист його основних інтересів.

Найбільш загальні характерні ознаки державного механізму (апарату) виражаються в наступному.

По-перше, механізм держави складається з людей, що спеціально займаються управлінням (законотворчістю, виконанням законів, їх охороною від порушень).

По-друге, державний механізм являє собою складну систему органів і установ, які перебувають у тісному взаємозв'язку при здійсненні своїх безпосередніх владних функцій.

По-третє, функції всіх ланок державного апарату забезпечуються організаційними і фінансовими засобами, а в необхідних випадках - і примусовим впливом.

По-четверте, механізм держави покликаний надійно гарантувати і охороняти законні інтереси і права своїх громадян. Сфера владних повноважень державних органів обмежується правом, яке максимально забезпечує гармонійні справедливі відносини між державою і особистістю.

Побудова і діяльність механізму держави здійснюється на основі певних принципів, які мають об'єктивний характер:

1) принцип представництва інтересів громадян в усіх ланках державного апарату; забезпечується демократичної виборчою системою, реальними гарантіями соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, різнобічною діяльністю всіх державних органів, спрямованої на задоволення інтересів особистості;

2) принцип поділу влади (законодавчої, виконавчої, судової), який формує механізми, що виключають свавілля з боку владних органів і посадових осіб;

3) принцип гласності та відкритості в діяльності державного апарату, наприклад, право громадян держави на підставі загальнонародних голосувань (референдумів) скасовувати суперечать інтересам народу вирішення будь-яких органів держави, в тому числі і в сфері міжнародних відносин;

4) високий професіоналізм і компетентність державних органів, їх здатність на високому науковому рівні вирішувати основні питання державного життя в інтересах населення країни; цей принцип у державному управлінні означає насамперед використання кваліфікованих працівників, для яких управлінська діяльність є основною професією;

5) принцип законності, правових почав у діяльності всіх складових частин механізму держави у взаємовідносинах із населенням країни і між собою, а також з різними громадськими організаціями і рухами;

6) принцип демократизму у формуванні і діяльності державних органів, що дозволяє враховувати різноманітні інтереси переважної більшості громадян держави, їх релігійні погляди, особливості національної культури, традицій, звичаїв;

7) у федеративних (союзних) державах важливим принципом організації діяльності державного апарату є субординація та чітку взаємодію між общефедеральными органами (центром) і державною владою членів федерації.

Механізм держави складається з різних частин, що мають специфічну будову і виконують властиві їм функції. Основним елементом цього механізму є орган держави.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Бюрократизм і корупція в державному механізмі
Фінансова політика держави та механізм її реалізації
Радянське держава: ознаки та механізм функціонування
Принципи організації і діяльності механізму держави
Поняття, ознаки та елементи механізму держави
Фінансова діяльність держави і муніципальних утворень: поняття, роль і методи
Про принцип невтручання у внутрішні і зовнішні справи держав.
Поняття правової держави
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси