Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Програмні продукти в маркетингу

Маркетингове управління підприємством (Marketing Management) є одним з найбільш сучасних і перспективних підходів до управлінської діяльності в умовах швидко мінливого макро - і мікрооточення, передбачає управлінський процес, який спрямовує всі ресурси підприємства на задоволення потреб замовників і досягнення цілей самого підприємства і вимагає систематичного маркетингового аналізу, що дає відповідь на питання, каса ються діяльності всього підприємства: що виробляти, кому, як, скільки, де і за якими цінами продавати; які методи просування використовувати для підтримки продажів і як їх застосовувати?

Таким чином, маркетинг - це технологія, що дозволяє максимально ефективно інвестувати капітал і забезпечувати високу конкурентоспроможність на ринках присутності компанії.

Вже сама по собі ця формулювання пред'являє певні вимоги до програмних продуктів з маркетингу. Це повинна бути закінчена технологія для вирішення маркетингових завдань, що дозволяє зберігати і аналізувати величезні інформаційні масиви, які включають в себе не тільки дані внутрішнього управлінського обліку, але і зовнішні дані: про покупців, конкурентів, макроокружении.

Базові функції маркетингової інформаційної системи

Головне для компанії, і директора - доходність бізнесу, а отже, і для відділу маркетингу головне завдання - забезпечити цю прибутковість в коротко - та довгостроковому періодах.

Базовими функціями служби маркетингу на підприємстві є допомога директорові в прийнятті рішень по його бізнесу та їх реалізація.

Будь-яке програмне забезпечення - це програмна оболонка для роботи з інформацією. Програмне забезпечення та маркетингу повинна забезпечувати: 1) накопичення корисної інформації, робити на її основі "текстові заготовки" для директора з необхідної якісної інформації і пропонувати алгоритми по маркетинговим принципам обробки кількісної інформації; 2) планування процесу реалізації і контроль ходу виконання прийнятих бізнес-рішень.

Ідеальне маркетингове програмне забезпечення - це система, що надає директору послуги:

o консультування в області прийняття якісних рішень (пропонує текстові заготовки з варіантами прийняття рішення);

o консультування в області правил і принципів обробки кількісної інформації для маркетингових цілей з інших бухгалтерських і фінансових програмних продуктів (пропонує текстовий опис правил і принципів обробки інформації для маркетингових цілей);

o обробки цієї кількісної (цифрової) інформації (пропонує робочі маркетингові математичні моделі);

o планування процесів реалізації і контролю ходу виконання прийнятих бізнес-рішень.

Маркетинг - це наука про те, як правильно організувати всі процеси роботи усередині підприємства та з зовнішнім середовищем. Після того як вироблені і прийняті маркетингові рішення про правилах організації роботи, наступним етапом, як логічне завершення даної роботи, є математичні розрахунки, які перевіряють їхню правильність. Тому маркетинг сьогодні - це 90% якісних і тільки 10% кількісних рішень.

Таким чином, маркетингове програмне забезпечення - це в першу чергу система на 90% з якісним (текстовим) наповненням, допомагає приймати якісні рішення, і на 10% з математичним моделюванням, допомагає працювати з кількісними рішеннями.

Розглядаючи склад програмного забезпечення маркетингу (рис. 9.3), отмстим, що крім облікової системи, яка повинна накопичувати необхідну для маркетингового аналізу внутрішню інформацію про діяльність підприємства, інформаційна система маркетингу повинна також містити блок, що акумулює зовнішню інформацію про ринку, а також аналітичний інструментарій для вирішення завдань, що виникають на етапах дослідження ринку, проведення аудиту маркетингу і розробки стратегічного та оперативного планів маркетингу.

Рис. 9.3. Схема здійснення операції

Крім того, інформаційно-аналітичний комплекс повинен забезпечувати і підтримувати широкий обмін даними як між своїми модулями, так і з обліковою системою підприємства.

Першим принциповим умовою створення повнофункціональної інформаційно-аналітичної системи маркетингу є наявність програм, які повинні містити великий обсяг статистичної інформації про регіонах, містах і на підприємствах та виконувати необхідні аналітичні операції для визначення місткості ринку, обсягу ринку, темпів зростання ринку, рівня конкуренції за статистичними даними з річним кроком. Значення цих розрахункових критеріїв на виході однієї програми повинні бути вхідними даними для побудови матричних моделей аналізу в іншій програмі. Таким чином, повинна вирішуватися задача забезпечення всіх програм комплексу необхідної інформаційно-аналітичною підтримкою.

Другою умовою є наявність програми, яка вирішує завдання наповнення системи стратегічного і оперативного планування реальними даними управлінського обліку. Без цього наповнення всі системи стратегічного планування являють собою не більш ніж красиву і дуже дорогу іграшку, не здатну вирішувати практичні завдання. Дана програма призначена для аналізу статистики продажів за будь-аналітичними ознаками товарів, покупців, каналів збуту і комбінацій цих ознак. При цьому програма повинна мати простий інтерфейс обміну з обліковими торговими і бухгалтерськими системами, що дозволяє на регулярній основі в автоматичному режимі виробляти імпорт даних про продажі продукції і послуг підприємства.

Крім перерахованих вище повинна бути програма, яка вирішує завдання наповнення системи стратегічного і оперативного планування маркетингу реальними даними управлінського обліку. Вона повинна експортувати сегментну модель, що відповідає потрібному для аналітика "розрізу" багатовимірних даних і містить товари, ціни і обсяги продажів. Ця модель повинна відображатися на карті ринку.

Сегментний аналіз є лише частиною, хоча і важливої, аудиту маркетингу. Згадана програма повинна допомагати проводити повний аудит маркетингу, включаючи SWOT-аналіз, Portfolio-аналіз і розробляти план маркетингу, заснований на реальних облікових даних.

Таким чином, комплекс маркетингових програм повинен забезпечувати співробітників маркетингової служби необхідної інформаційно-аналітичною підтримкою, в тому числі при розробці плану маркетингу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Якісні характеристики програмних продуктів у сфері обігу
Програмні продукти ІС бухгалтерського обліку
Логістична складова у ефективності маркетингу. Основні фактори взаємодії логістики та маркетингу
МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Маркетингова інформаційна система (МІС)
Маркетингові інформаційні системи. Сучасний стан маркетингових досліджень
Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу
Інформаційне забезпечення маркетингових рішень
Основні функції і стратегії маркетингових комунікацій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси