Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку

Оцінка і прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку дозволяє визначити інвестиційний клімат в країні та ефективність умов інвестиційної діяльності на окремих етапах її економічного розвитку.

Починається вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку з формування кола первинних спостережуваних показників, що відображають стан інвестиційного клімату і поточної кон'юнктури інвестиційного ринку. Ці показники вбудовуються в систему моніторингу інвестиційного ринку і зазвичай охоплюють основні параметри, що визначають макроекономічний розвиток інвестиційного ринку в цілому, основні показники розвитку ринку капітальних вкладень, показники розвитку ринку нерухомості та об'єктів, що приватизуються, а також фондового і грошового ринків. Основною інформаційною базою для здійснення системи моніторингу є статистичні дані. Періодичність побудови системи моніторингу залежить від строків подання та публікації статистичної звітності: один раз у квартал, а за найважливішими показниками - щомісяця. Результати організованого постійного моніторингу накопичуються і оформляються у вигляді таблиці або в графічній формі на ПЕОМ.

Далі на основі накопиченої первинної інформації проводиться аналіз поточної кон'юнктури інвестиційного ринку. З урахуванням цілей і напрямів інвестиційної діяльності інвестор будує систему аналітичних показників, що характеризують ринок, визначає показники динаміки, індекси, коефіцієнти співвідношення і коефіцієнти еластичності.

При аналізі поточної кон'юнктури інвестиційного ринку важливим є виявлення загальної тенденції динаміки та її зв'язку з фазами економічного розвитку країни. Відомо, що найбільш суттєві зміни кон'юнктури відбуваються якраз при зміні з певною періодичністю фаз циклічного розвитку економіки. Економічний цикл розвитку включає фази: криза, депресія, пожвавлення, підйом. Характер цих фаз визначає тривалі коливання кон'юнктури інвестиційного ринку. Так, фаза кризи в першу чергу зачіпає інвестиційну сферу і найбільшою мірою проявляється в ній, так як зменшення обсягів виробництва призводить до різкого скорочення обсягів інвестицій. Ця фаза викликає послаблення кон'юнктури інвестиційного ринку.

Депресія є нижньою точкою кризи і означає застій в економіці, зниження виробництва багатьох видів продукції, зупинку окремих виробництв, призводить до банкрутства підприємств. Для даної фази характерний різкий кон'юнктурний спад на інвестиційному ринку.

Фаза пожвавлення починається з збільшення попиту на інвестиційні товари, поступового оновлення основного капіталу і зростання реальних капітальних вкладень. У результаті відновлюється докризовий обсяг інвестиційної діяльності і починається підйом кон'юнктури інвестиційного ринку.

Підйом економіки як найбільш сприятлива фаза економічного циклу розвитку характеризується масштабним оновленням основного капіталу, різким збільшенням активної частини основних виробничих фондів, що викликає значне збільшення обсягу інвестиційної діяльності. З початком підйому в економіці настає кон'юнктурний бум на інвестиційному ринку.

Фази, що характеризують стан економіки і відповідно рівень інвестиційної привабливості, мають різну тривалість. Так, у країнах з розвиненою ринковою економікою тривалість економічних циклів постійно знижується, і в даний час досягла 4-5 років. В Росії у зв'язку з вкрай низькими темпами науково-технічного прогресу, неефективною структурою виробництва, обвалом інвестиційної сфери, обмеженістю інвестиційних ресурсів тривалість фаз циклічного розвитку економіки значно більше.

Завершує процес вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку розробка прогнозу цього розвитку на основі дослідження майбутніх змін факторів та умов, що впливають на розвиток інвестиційного ринку. Інформаційною базою таких досліджень можуть бути різні державні програми розвитку економіки країни і окремих сфер економіки.

Серед чинників та умов, що впливають на розвиток інвестиційного ринку, розглядаються: запланована динаміка валового внутрішнього продукту, національного доходу та обсягу виробництва продукції; зміна частки національного доходу, що витрачається на накопичення; зміна податкового регулювання інвестиційної та інших видів підприємницької діяльності; зміна ставки рефінансування ЦБ Росії; розвиток приватизаційних процесів; розвиток фондового ринку; зміна умов отримання кредитів; зміни на грошовому ринку і т. д.

Оцінка і прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку є основою для оцінки та прогнозування інвестиційної привабливості галузей і підгалузей економіки, а також окремих регіонів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інвестиційні показники
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, що ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Основні макроекономічні показники
Основні макроекономічні показники системи національних рахунків
Основні макроекономічні показники
Макроекономічні показники
Основні макроекономічні показники країни
Макроекономічні показники
Показники сільськогосподарського виробництва
Показники, що характеризують інвестиційну діяльність
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук