Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 15. ПІДГОТОВКА ЗВІТУ І ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОГО РІШЕННЯ

Інформаційне забезпечення маркетингових рішень

Маркетингові дослідження підприємства спрямовані на зменшення ризику підприємницької діяльності. При цьому задача маркетолога, маркетингової служби полягає в тому, щоб забезпечити керівництво фірми якісною маркетинговою інформацією, необхідною для прийняття ефективного маркетингового рішення.

Процес прийняття маркетингових рішень складається з наступних п'яти основних фаз:

1) спонукання та ініціативи дослідження. У цій фазі виявляються і аналізуються маркетингові проблеми;

2) пошуку. У рамках цієї фази визначаються альтернативні маркетингові заходи, обґрунтовуються та формуються цілі, а також встановлюється необхідний перелік даних про ринок;

3) оптимізації. У цій фазі на основі прийнятих альтернативних маркетингових можливостей та їх аналізу в рамках передбачуваних результатів вибираються найбільш сприятливі маркетингові заходи;

4) реалізації. Ця фаза передбачає передачу обраних маркетингових заходів для використання;

5) контролю. У цій фазі здійснюється спостереження за впровадженням маркетингових заходів та їх результативністю.

Після фази контролю процес прийняття рішень закінчується і переходить до нового початку - до фази спонукання та ініціативи. Такий підхід з виявлення основних завдань може бути застосований для дослідження збуту і дослідження ринків.

На практиці застосовують різні форми проведення маркетингових досліджень, які можна класифікувати за наступними критеріями:

1) щодо об'єкта дослідження: дослідження ринку, внутрішнього середовища фірми, навколишнього середовища і т. д.;

2) територіальною ознакою: регіональне, національне, міжнародне дослідження ринку;

3) тимчасового ознакою: ретроспективне, оперативне (поточне), діагностичне та прогнозне дослідження ринку;

4) продуктивному (речового) ознакою: дослідження ринку засобів виробництва (ресурсів), засобів споживання (товарів) та послуг;

5) показників, що характеризують об'єкт дослідження: ціна, обсяг продажів, структура попиту, вік, стать, професія;

6) способом отримання інформації: первинні (польові) і вторинні (кабінетні) маркетингові дослідження.

Підсумком проведеного маркетингового дослідження є розробка висновків і рекомендацій, які повинні бути аргументованими, достовірними, спрямованими на вирішення досліджуваних проблем.

Результати маркетингового дослідження можуть бути представлені або у вигляді короткого загальнодоступного викладу істоти дослідження, або у вигляді повного наукового звіту. У ньому в систематизованій і наочній формі викладається схема дослідження і містяться детально обгрунтовані висновки і рекомендації.

Звіт про проведення маркетингового дослідження повинен містити такі відомості:

• мета дослідження;

• для кого і ким проводилося дослідження;

• характеристика вибірки, час проведення, методи збору і обробки інформації;

• відомості про виконавців і консультантів;

• джерела отримання інформації і їх надійність;

• найважливіші висновки за результатами дослідження.

Після проведення маркетингового дослідження робляться відповідні дії, а потім шляхом моніторингу з'ясовується, надали дані дії сприятливий вплив на становище продукту на ринку, а отже, і те, як точно маркетингове дослідження відобразило реальну дійсність.

Представлення результатів дослідження та висновків, зроблених у ході його проведення, - важливий етап процесу дослідження. Якщо подання підготовлено на належному рівні, особи, відповідальні за прийняття рішень, отримають інформацію, яка дозволить їм оцінити альтернативні варіанти дій, краще зрозуміти споживача і ринок, І навпаки, корисність дослідження значно знижується, якщо подання результатів виконано на низькому рівні.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Процес прийняття маркетингового рішення
Прийняття рішення про пред'явлення для впізнання. Підготовка до пред'явлення для впізнання
Процес підготовки, прийняття рішення та організації його виконання
Прийняття рішення про проведення слідчого експерименту. Підготовка до слідчого експерименту
Маркетингові рішення
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ
Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу
Маркетингові рішення по забезпеченню конкурентних переваг
Маркетингові рішення
Інформаційна база обґрунтування рішень фінансового характеру
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси