Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз дебіторської заборгованості

У складі дебіторської заборгованості, відображеної в бухгалтерському балансі російських організацій, виділяють дві групи:

1) заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати;

2) заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати.

В процесі аналізу дебіторської заборгованості переслідуються різні цілі:

o оцінка платіжної дисципліни покупців і замовників;

o аналіз ризиків дебіторської заборгованості та ймовірності повернення коштів;

o виявлення в складі дебіторської заборгованості зобов'язань, малоймовірних для стягнення;

o розробка політики кредитування покупців, спрямованої на прискорення розрахунків і зниження ризику неплатежів (при проведенні внутрішнього аналізу).

Основні завдання аналізу:

- аналіз стану дебіторської заборгованості, її складу і структури;

- формування аналітичної інформації, що дозволяє контролювати дебіторську заборгованість;

o визначення реальної вартості дебіторської заборгованості в умовах мінливої купівельної спроможності грошових коштів;

- обґрунтування умов надання кредиту окремим покупцям;

o контроль за відповідністю умов надання кредиту покупцям та отримання комерційного кредиту від постачальників; прогнозування інкасації дебіторської заборгованості.

На величину дебіторської заборгованості впливають:

o загальний обсяг продажу організації;

o умови розрахунків з дебіторами;

o політика стягнення дебіторської заборгованості. Чим більшу активність у стягненні дебіторської заборгованості проявляє організація, тим менше її залишки і вище якість;

o платіжна дисципліна покупців;

o стан бухгалтерського обліку, обґрунтованість проведення інвентаризації, наявність ефективної системи внутрішнього контролю;

o якість аналізу дебіторської заборгованості і послідовність у використанні його результатів.

У найбільш загальному вигляді зміни обсягу дебіторської заборгованості за рік можуть бути охарактеризовані даними балансу. Для цілей внутрішнього аналізу слід залучати відомості аналітичного обліку: дані журналів-ордерів або замінюючих їх відомостей обліку розрахунків з покупцями, замовниками, постачальниками (за авансами виданими), підзвітними особами, іншими дебіторами.

Для аналізу складу і структури дебіторської заборгованості використовуємо дані табл. 3.7.

Таблиця 3.7. Структура дебіторської заборгованості

Структура дебіторської заборгованості

*За даними компанії дана стаття включає також аванси, видані під необоротні активи.

Як бачимо, у структурі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу становить заборгованість покупців, однак до кінця аналізованого періоду її частка скоротилася з 52,05 до 38,09%. Разом з тим слід звернути увагу на зростання заборгованості інших дебіторів (з 22,51 до 41,54%). Враховуючи складний і неоднорідний характер цієї статті, необхідно з'ясувати її складу. Згідно розкриття інформації компанією (див. дані сайту ВАТ "НЛМК") найбільш істотними статтями іншої дебіторської заборгованості є "Розрахунки з бюджетом і позабюджетними фондами", "Розрахунки з переуступки права вимоги", "Розрахунки за нарахованими відсотками".

Для аналізу дебіторської заборгованості використовуються наступні показники.

Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі активів:

Частка в активах = (ДЗ : А) х 100,

де ДЗ - дебіторська заборгованість; А - активи організації.

Частка дебіторської заборгованості у вартості оборотних активів: Частка в оборотних активах = (ДЗ : ОА) х 100, де ОА - оборотні активи.

Період обороту дебіторської заборгованості:

Період обороту = (ДЗ х Д): Виручка, де Д - тривалість аналізованого періоду, дні.

Частка сумнівної заборгованості в складі дебіторської заборгованості:

Частка сумнівної заборгованості = СДЗ : ДЗ, де СДЗ - сумнівна дебіторська заборгованість.

Цей показник характеризує якість дебіторської заборгованості. Тенденція його зростання свідчить про зниження ліквідності. Даний показник використовується в процесі внутрішнього аналізу дебіторської заборгованості.

Відношення дебіторської заборгованості до обсягу продажів (коефіцієнт дебіторської заборгованості):

Коефіцієнт дебіторської заборгованості = ДЗ : Виручка.

Даний показник дає інформацію про те, яка величина неоплаченої продукції припадає на 1 крб. продажів.

Період погашення дебіторської заборгованості:

Період погашення = (ДЗ х Д): Виручка від продажів, де Д - тривалість аналізованого періоду, дні.

На підставі цього показника можна оцінити, за який період у середньому погашається дебіторська заборгованість.

Для аналізу надійності дебіторської заборгованості важливою є інформація про частку простроченої дебіторської заборгованості в її загальному обсязі. Зовнішній аналітик може виконати такий аналіз з залученням даних пояснювальної записки.

Розрахунок показників, що характеризують дебіторську заборгованість аналізованої компанії, наведено в табл. 3.8. Як випливає з її даних, стан розрахунків з дебіторами у порівнянні з минулим роком суттєво погіршився. На 38 днів збільшився середній термін погашення дебіторської заборгованості, що свідчить про значне уповільнення її оборотності. Показовою є також динаміка коефіцієнта, що характеризує відношення дебіторської заборгованості до виручки. Так, якщо в минулому періоді на 1 крб. реалізованої продукції припадало 12 коп. неоплаченої продукції, то в аналізованому періоді ця величина зросла до 23,6 коп. Все це свідчить про збільшення періоду погашення дебіторської заборгованості.

Таблиця 3.8. Аналіз дебіторської заборгованості

Аналіз дебіторської заборгованості

Особливу увагу слід звернути на зниження якості заборгованості. Порівняно з минулим роком частка сумнівної дебіторської заборгованості зросла на 1,0% і склала 3,9% загальної величини дебіторської заборгованості.

В цілях управління ліквідністю корисно згрупувати дебіторську заборгованість за строками її платежу.

Проаналізуємо дебіторську заборгованість за даними, наведеними в табл. 3.9. Можна зробити висновок про те, що у аналізованої компанії найбільшу питому вагу (близько 70%) має заборгованість, яка повинна бути погашена протягом найближчих 90 днів. Разом з тим період погашення більше половини зобов'язань за виданими авансами перевищує термін півроку і більше.

Таблиця 3.9. Дебіторська заборгованість, згрупована за строками настання платежу

Дебіторська заборгованість, згрупована за строками настання платежу

Результати аналізу дебіторської заборгованості за строками настання платежу дозволяють скласти картину стану розрахунків компанії і звернути увагу на заборгованість з тривалим терміном погашення. Крім того, такий аналіз може бути корисний для складання прогнозу надходжень грошових коштів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління дебіторською заборгованістю
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Аналіз якості дебіторської заборгованості. Формування резервів по сумнівних боргах
Управління дебіторською заборгованістю
;Дебіторська і кредиторська заборгованість"
Управління дебіторською заборгованістю
Кредитна політика як інструмент управління дебіторською заборгованістю
Моніторинг дебіторської заборгованості
Управління дебіторською заборгованістю (кредитний менеджмент)
Коригування дебіторської заборгованості
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси