Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Способи оцінки ступеня ризику

При прийнятті управлінських рішень необхідно оцінити ступінь ризику і визначити його величину.

Ступінь ризику - це ймовірність настання випадку втрат, а також розмір можливого збитку від нього.

Ризик підприємця кількісно характеризується суб'єктивною оцінкою ймовірної (тобто очікуваної) величини максимального і мінімального доходу (збитку) відданого вкладення капіталу. При цьому, чим більше діапазон між максимальним і мінімальним доходом (збитком) при рівній імовірності їхнього одержання, тим вище ступінь ризику.

Ризик являє собою дію в надії на щасливий результат за принципом "пощастить - не пощастить". Приймати на себе ризик підприємця змушує, насамперед, невизначеність господарської ситуації, тобто невідомість умов політичної й економічної обстановки, навколишнього ту чи іншу діяльність, і перспектив зміни цих умов. Чим більше невизначеність господарської ситуації при ухваленні рішення, тим більше і ступінь ризику.

Невизначеність господарської ситуації обумовлюється наступними факторами: відсутністю повної інформації, випадковістю, протидією.

Відсутність повної інформації про господарську ситуації та перспектив її зміни змушує підприємця шукати можливість придбати необхідну додаткову інформацію, а при відсутності такої можливості почати діяти навмання, спираючись на свій досвід та інтуїцію.

Щоб кількісно визначити величину ризику, необхідно знати всі можливі наслідки якої-небудь окремої дії і ймовірність самих наслідків.

Ймовірність - це можливість отримання певного результату. Стосовно до економічних задач методи теорії ймовірності зводяться до визначення значень імовірності настання подій і до вибору з можливих подій самого кращого виходячи з найбільшої величини математичного очікування. Інакше кажучи, математичне очікування якої-небудь події дорівнює абсолютній величині цієї події, помноженої на ймовірність його настання.

Імовірність настання події може бути визначена з допомогою:

o об'єктивного методу, заснованого на обчисленні частоти, з якою відбувається дана подія;

o суб'єктивного методу, заснованого на використанні суб'єктивних критеріїв, які базуються на різних припущеннях. До таких припущень можуть ставитися: судження оцінює, його особистий досвід, оцінка експерта, думка фінансового консультанта тощо

Коли ймовірність визначається суб'єктивно, то різні люди можуть встановлювати різне її значення для однієї і тієї ж події і робити різний вибір. Важливе місце при цьому займає прийом експертної оцінки, тобто проведення експертизи, обробка і використання її результатів при обґрунтуванні значення ймовірності. Прийом експертної оцінки являє собою комплекс логічних і математико-статистичних методів і процедур, пов'язаних з діяльністю експерта але переробки необхідної для аналізу і прийняття рішень інформації. Цей прийом експертної оцінки заснований на використанні здатності фахівця (його знань, вміння, досвіду, інтуїції і т. п.) знаходити потрібне, найбільш ефективне рішення.

Величина ризику (ступінь ризику) вимірюється двома критеріями:

1) середнім очікуваним значенням;

2) мінливістю (колеблемостью) можливого результату.

Середнє очікуване значення - це середньозважене для всіх можливих результатів, де ймовірність кожного результату використовується як частоти або ваги відповідного значення.

Середнє очікуване значення вимірює результат, який ми очікуємо в середньому.

Мінливість можливого результату являє собою міру відхилення очікуваного значення від середньої величини.

Ризиком можна управляти, тобто використовувати різні прийоми, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикової події і вживати заходів до зниження ступеня ризику. Ефективність організації управління ризиком багато чому визначається класифікацією ризику.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Способи зниження ступеня ризику
Необхідність обліку і оцінки ступеня ризику при розробці рішення
Кількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах невизначеності
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Оцінка ризику інвестиційно-фінансових рішень
Основні поняття теорії вероятностейи їх застосування до оцінки ризику
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ В ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Кількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах невизначеності
Оцінка ефективності інвестицій
Ліквідність і способи її оцінки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси