Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація менеджмент-процесів

Процесний підхід до подання та здійсненню менеджменту передбачає виділення послідовності основних структурних, змістовних та інших складових, у чому його визначають. Конкретна побудова будь-якого процесу ґрунтується не тільки на послідовності і динаміці, як зазначалося у попередньому параграфі, але і в значній мірі на сутність, характер, особливості та спеціалізації його складових. Власне, послідовність процесу і видається порядком і конфігурацією взаємозв'язку таких складових, що і визначає їх місце і роль в його організації.

Перше і найбільш контрастне виділення такої складової відбувається вже в самому визначенні поняття менеджменту як процесу постановки і досягнення мети організації. З подібних позицій процес представляється послідовністю проявів рішення. Зміст і дискретність подібних декомпозицій визначаються, з одного боку, виконується процедурою побудови менеджмент-процесу, що має, як правило, загальноприйнятий складу, а з іншого - конкретною участю в ньому розробників, розпорядників та виконавців. Це природно, оскільки самі різноманітні учасники, що володіють відповідно різним потенціалом, зумовлюють значні відмінності, розбіжності, розбіжності в складі і змісті конкретної дискретизації процесу. Зрозуміло, що науково обгрунтована і практично адаптована дискретизація складу та змісту елементів типової конфігурації менеджмент-процесу ґрунтується на загальноприйнятому уявленні. Але в конкретній організації і, головне, адаптованої до її умов системі адміністрування враховуються і специфічні фактори.

В цілому виділення і позиціонування основних складових менеджмент-процесу, побудови взаємозв'язків між ними і послідовність їх об'єднання грунтуються на наступних принципових положеннях:

o формування циклів дозволяє встановити періодичність повторення, послідовність, взаємодія складових процесу;

o поділ на фази використовується для визначення ходу розвитку процесу на основі зовнішніх спостережень, що дозволяють встановити його загальний стан на даний момент часу;

o виділення етапів дозволяє розмежувати цикл на окремі складові, що характеризуються отриманням проміжного результату, що дозволяє організувати механізм управління по оцінці ефективності отримання такого проміжного результату;

o позначення стадій відображає переважаюче на їх протязі зміст діяльності менеджменту, що визначає спеціалізацію основних підрозділів організації;

o операційне наповнення стадій визначає функціональну спеціалізацію, професійну кооперацію і адміністративне закріплення видів діяльності за відповідними підрозділами організації;

o поєднання універсальних дій безпосередньо формує зміст професійних операцій і забезпечує побудову всього процесу в цілому.

Ці положення диференціюють, детермінують, структурують процедуру менеджменту, дозволяючи оптимізувати процес її побудови та здійснення.

Такий сутнісно-змістовий аналіз і предметна адаптація подання складу процесу дозволили остаточно сформувати, апробувати та здійснити прикладної підхід до розуміння і застосування критеріїв визначення основних складових базової процедури менеджменту.

Представлені в табл. 12.1 критерії визначення дозволяють не тільки більш чітко їх ідентифікувати, але і багато в чому визначають цілі і зміст конкретного застосування кожного з них. Їм виділяється суть, квінтесенція кожної конкретної категорії складових процесу, які дозволяють однозначно їх ідентифікувати, комплексно класифікувати, послідовно вибудувати, змістовно орієнтувати і цілеспрямовано кооперувати. Разом з тим деталізація і детерминирование критеріїв визначають загальну конфігурацію побудови базової процедури менеджменту організації як стійко склався, періодично повторюваний цикл.

Найпростіші дії, об'єднані в професійні операції, що забезпечують цілеспрямоване формування і

Таблиця 12.1.Критерії дискретизації процесу менеджменту

Складова

Критерії визначення

Дія

Первинність, однозначність, закінченість

Операція

Професійна орієнтація та спеціалізація

Стадія

Функціональна однорідність і послідовність

.')тап

Проміжна результативність та керованість

Фаза

Виділяється і характеризує образність

Цикл

Періодично повторювана послідовність

следовательное здійснення виробничими й управлінськими підрозділами відповідних функціональних стадій процесу менеджменту. Ефективне проведення стадій дозволяє отримати конкретні проміжні результати, що виділяють етапи, послідовно формуються в фази дослідження та впливу здійснюється циклу процесу постановки і досягнення мети. Періодично повторювана послідовність циклів складається в єдиний процес, який, тісно переплітаючись з іншими паралельно і послідовно здійснюються процедурами, формує спільну діяльність менеджменту організації (рис. 12.2).

Як видно з малюнка, первинним елементом побудови процесу постановки та досягнення мети, як і будь-якого цілеспрямованого процесу взагалі, об'єктивно є дія, що розкривається дослідженням або впливом. Дія є і основним конструктивним елементом діяльності працівника, яка може бути представлена відповідною процедурою. У послідовності об'єднання її складових, як і в базовій моделі побудови менеджмент-процесу, представленої на рис. 12.2, найбільш точно відображається конфігурація конструювання.

В ході отримання освіти майбутній менеджер освоює виконання найпростіших універсальних дій, таких, наприклад, як порівняння, множення, розподіл. Їх не більше двохсот залежно від ступеня детермінування, визначається рівнем освітньої підготовки учня. Потім шляхом

Модель побудови менеджмент-процесу

Рис. 12.2. Модель побудови менеджмент-процесу

певною компонування, подібно до того як з атомів будуються молекули дій формуються певні операції, освоювані кожним в процесі самостійного розвитку, професійної підготовки або роботи за спеціальністю.

Професійно виконувані операції, а з ними й інші структурні елементи процесу менеджменту послідовно об'єднуються, представляючи: стадії як сукупності однорідних операцій; етапи як відрізки процесу, обумовлені одержанням проміжного результату; фази виділяються як частини циклу процедури за найбільш характерними зовнішніми ознаками; власне цикли як періодично повторювані послідовності. Це забезпечує процедурний формат побудови менеджменту, що дозволяє цілеспрямовано розробляти, здійснювати і контролювати постановку і досягнення цілей організації.

Процесне подання менеджменту властиво прецедентного підходу, що виражається в пріоритеті розробки і реалізації цілеспрямованого впливу. В ньому найбільш помітні досить суттєві відмінності між розумінням управління та менеджменту. В реально діючій організації ці поняття виявляються в пріоритетною опорі управління на конструювання змісту процедур вироблення, прийняття і реалізації рішення. Менеджмент стратегічно орієнтований і оперативно спрямований на досягнення кінцевої мети найрізноманітнішими, часто не формализуемыми, способами. І справді, менеджмент частіше й точніше всього визначається як мистецтво постановки та досягнення мети, а управління - як розробка, прийняття та реалізація рішення, що забезпечує цілеспрямований вплив. Вже у порівнянні наведених визначень проявляється відмінність, яка полягає в тому, що в менеджменті в якості ключової ланки виділяється мета, а у більшості концепцій управління - рішення. З цих позицій в організації менеджмент-процесів виділяються дві основні домінанти: мета і рішення, - багато в чому визначають всю конфігурацію їх розробки, подання та здійснення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основи процесного підходу в менеджменті
Інформаційні основи менеджменту
Структурування менеджмент-процесів
ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
Принципи організації фінансового менеджменту
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Процес і механізм менеджменту
Організація менеджменту
Виробничий процес: зміст і організація в часі
Особливості організації корпоративного менеджменту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси