Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика формування прибутку при наданні платних послуг навчального консультування

Методика формування прибутку консультаційної фірми при наданні платних послуг в межах функцій навчального

Таблиця 7.2

консультування аналогічна вищенаведеними методиками формування прибутку консультаційної фірми при наданні платних послуг експертного та процесного характеру.

Величину прибутку за період Т в цьому випадку можна розрахувати наступним чином:

Як видно з цієї формули, величина прибутку при наданні послуг навчального консультування залежить від багатьох факторів. Виділимо головні з них:

- ціна послуг навчального консультування;

- постійні і перемінні витрати при наданні послуг навчального консультування;

- кількість проведених освітніх курсів;

- кількість слухачів одного курсу на платній основі.

Отриманий вираз (7.25) дозволяє розробити та реалізувати стратегію діяльності консультаційної фірми в реальних умовах поведінки споживачів послуг і конкуруючих організацій, що надають послуги подібного характеру. Так, при відсутності конкуренції ціну послуги навчального консультування за одиницю часу згідно з критерієм необхідно збільшувати і встановлювати її в межах величини платоспроможного попиту з боку споживачів.

В умовах конкуренції з боку організацій, що надають послуги навчального консультування, ціну освітньої послуги за одиницю часу доцільно зменшувати, але до рівня межі, розрахованого за формулою (7.22).

Виходячи з формули (7.25), можна визначити обмеження на постійні і змінні витрати (загальні сукупні витрати) при завданні планової норми прибутку (Рокп) в процесі надання функцій навчального консультування за період Т:

Використовуючи отриманий вираз, можна розподілити планові витрати на виконання різних робіт, пов'язаних із здійсненням невиробничих функцій (організаційно-управлінських та інформаційно-технологічних) консультаційної фірми і з наданням безкоштовних послуг.

Таким чином, визначивши статистичними методами середнє число слухачів одного курсу а також їхню частку на платній основі ^пл), встановивши параметри системи обслуговування (Цокч; тк; №к; Вок) і запланувавши розмір прибутку (Рокп), можна розрахувати загальні сукупні витрати, пов'язані з виконанням послуг навчального консультування за період Т за наведеною вище формулою. Це дає підстави намітити заходи на зниження витрат або, принаймні, щодо недопущення їх зростання.

Третя і четверта причини формування прибутку - кількість слухачів одного курсу на платній основі і кількість проведених освітніх курсів - є основними, так як ведуть не тільки до підвищення економічного ефекту, але і до зростання популярності та авторитету консультаційної фірми, а звідси до появи нових замовлень на послуги навчального консультування.

Таким чином, підвищення прибутку консультаційної фірми при обмеженій ціною послуги навчального консультування і постійною величиною витрат можливе тільки за рахунок збільшення кількості слухачів одного курсу на платній основі і проведених освітніх курсів.

На підставі виразу (7.25) можна розрахувати необхідну кількість слухачів одного курсу на платній основі ^пл Л^1Я отримання запланованого прибутку (Рокп) при умові завдання кількості слухачів, що навчаються безкоштовно ^Б) за період Т, наступним чином:

Аналогічним чином можна розрахувати необхідну кількість проведених освітніх курсів (№кп) для отримання запланованого прибутку (Рокп) за період Т за наступною формулою:

Отримані вирази дозволяють задати необхідну кількість слухачів одного курсу на платній основі і проведених освітніх курсів, які забезпечують отримання запланованого розміру прибутку.

В процесі управління фінансово-господарською діяльністю консультаційної фірми необхідно визначити мінімальну кількість слухачів одного курсу, що навчаються на платній основі (Z n . ) і мінімальна кількість проведених освітніх курсів (№Kmjn), при яких всі витрати будуть окупатися за рахунок виручки, а прибуток буде дорівнювати нулю (POKD= 0) за період Т. Точка беззбитковості при виконанні функцій навчального консультування обчислюється при підстановці формули (7.27) і (7.28) значення прибутку, рівного нулю (Рокп = 0):

Для прикладу в табл. 7.3 представлений розрахунок запланованого і мінімальної кількості слухачів одного курсу, що навчаються на платній основі та кількості проведених освітніх курсів при формуванні прибутку за період Т.

Таблиця 7.3

розрахунок запланованого і мінімальної кількості слухачів одного курсу, що навчаються на платній основі та кількості проведених освітніх курсів при формуванні прибутку за період Т.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методика формування прибутку при наданні платних послуг експертного консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг процесного консультування
Методологічні принципи надання платних послуг навчального консультування
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг навчального консультування
Методологічні принципи надання платних послуг експертного консультування
Методологічні принципи надання платних послуг процесного консультування
Методичні основи формування пропозицій по наданню консультаційних послуг
Сутність прибутку та його функції.
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг процесного консультування
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг експертного консультування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси