Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка і облік нематеріальних активів

Нематеріальні основні фонди, так само як і матеріальні, показуються в балансі підприємства в розділі "Необоротні активи". Об'єднує ці види ресурсів підприємства не тільки те обставина, що вони відіграють важливу роль в діяльності підприємства, але і те, що об'єкти, які включаються до складу основних фондів, що використовуються протягом тривалого часу (більше одного року).

В обліку і звітності нематеріальні активи відображають за первісною вартістю. Окремо відображають амортизацію нематеріальних активів.

Первісна вартість визначається для об'єктів:

(1) внесених у рахунок вкладів у статутний капітал (фонд) - за домовленістю сторін (узгодженої вартості);

(2) придбаних за плату в інших організацій та осіб - за фактично виробленим затратам на придбання об'єктів і доведення їх до стану, придатного до використання;

(3) одержаних безоплатно від інших організацій та осіб - за ринковою вартістю на дату оприбуткування.

Витрати з придбання нематеріальних активів включають суми, виплачені продавцю об'єкта, посередникам, за інформаційні та консультаційні послуги, реєстраційні збори і мита, митні витрати та інші витрати, пов'язані з придбанням об'єктів.

Витрати зі створення нематеріальних активів і доведення їх до стану, придатного до використання, складаються з нарахованої відповідним працівникам оплати праці, відрахувань на соціальні потреби, матеріальних витрат і загальновиробничих і загальногосподарських витрат.

Нематеріальні активи, що надходять в організацію в порядку обміну на будь-яке майно, оцінюють виходячи з вартості обмінюваного майна.

Оцінка нематеріальних активів, вартість яких при придбанні визначена в іноземній валюті, провадиться в рублях за курсом Центрального банку РФ. чинним на дату придбання об'єкта.

Термін корисного використання нематеріальних активів визначається організацією при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку. Строком корисного використання вважається період, протягом якого використання об'єкта приносить прибуток, вигоду підприємству.

Вартість нематеріальних активів, за якою вони прийняті до обліку, не підлягає зміні і погашається шляхом нарахування амортизації протягом встановленого строку їх корисного використання. Амортизаційні відрахування виробляються одним з наступних способів:

(1) лінійним способом виходячи з норм, обчислених організацією на основі строку їх корисного використання;

(2) спосіб зменшуваного залишку;

(3) спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг).

Річна сума нарахування амортизаційних відрахувань при лінійному способі визначається на основі первісної вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. При способі зменшуваного залишку сума амортизаційних відрахувань за рік розраховується на основі залишкової вартості нематеріальних активів на початок звітного року та норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.

При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань проводиться в залежності від натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості нематеріального активу і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання даного об'єкта.

Протягом звітного року амортизаційні відрахування по нематеріальних активів здійснюються щомісяця незалежно від застосовуваного способу нарахування в розмірі 1/12 річної суми.

Строком корисного використання патентів, ліцензій, прав використання і так далі є термін, обумовлений договором. Протягом терміну корисного використання нематеріальних активів нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється, крім випадків консервації організації.

За нематеріальних активів, для яких важко або неможливо визначити термін корисного використання, норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на умовний період (але не більше терміну діяльності організації).

У Росії такий період становить 20 років безперервної експлуатації. У Китаї строк корисного використання в аналогічних випадках становить 10 років. У США в подібних ситуаціях прийнято орієнтуватися на струм званий розумний період, що не перевищує 40 років.

За нематеріальних активів, отриманих за договором дарування і безоплатно в процесі приватизації, придбані з використанням бюджетних асигнувань, і нематеріальних активів бюджетних організацій амортизація не нараховується.

У деяких випадках є можливість не здійснювати амортизаційні відрахування за деякими видами нематеріальних активів, установлених підприємством самостійно. Як правило, до них відносяться активи, вартість яких не зменшується з роками (наприклад, товарні знаки).

Амортизаційні відрахування по нематеріальних активів починаються з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку, і нараховуються до повного погашення вартості цього об'єкта або вибуття цього об'єкта з бухгалтерського обліку.

Амортизаційні відрахування по нематеріальних активів припиняються з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.

Об'єкти, що не перераховані до ПБО 14/2007, не повинні враховуватися в якості нематеріальних активів. До таких активів належать: комп'ютерні програми, інформаційні бази даних та інші. Витрати з придбання програмних продуктів повинні враховуватися на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік надходження та наявності нематеріальних активів
План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів
Облік основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів
Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів
Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємства
ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Облік вибуття нематеріальних активів
Оцінка нематеріальних активів
Оцінка нематеріальних активів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси