Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Здійснення внутрішнього аудиту

У цей розділ включаються стандарти, що регулюють спрямування та стадії внутрішнього аудиту.

Основні напрямки внутрішнього аудиту були розглянуті вище. Конкретні напрями діяльності відділу внутрішнього аудиту в організації залежать від цілей створення відділу, розмірів, оргструктури, масштабів і видів діяльності організації, кількості і регіональної неоднорідності місцерозташування се відокремлених підрозділів або дочірніх компаній і т. д. У стандартах, що регулюють здійснення внутрішнього аудиту за конкретними напрямками, повинні бути освітлені відповідні методики з зазначенням цілей і завдань різних видів перевірок (наприклад, перевірка якості управлінської інформації, перевірка на відповідність з політикою, планами та процедурами, нормативними актами, перевірка збереження та ефективного використання ресурсів, перевірка дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і т. д.), об'єктів і предметів даних перевірок, методів перевірок, робочих та звітних документів внутрішнього аудитора, можливих видів помилок і порушень, послідовності робіт і порядку дій внутрішніх аудиторів (у тому числі при виникненні нестандартних та конфліктних ситуацій).

Стандарти, що висвітлюють стадії здійснення внутрішнього аудиту можуть бути наступними: "Планування внутрішнього аудиту", "Проведення процедур збору, систематизації, документування, аналізу та оцінки інформації про стан об'єкта внутрішнього аудиту", "Звіт за результатами внутрішнього аудиту", "Доведення результатів внутрішнього аудиту до зацікавлених осіб і наступні дії".

Наприклад, в стандарті "Планування внутрішнього аудиту" повинні бути вказані найбільш загальні вимоги до складання планів та програм внутрішнього аудиту. Головний внутрішній аудитор (начальник відділу) керує складанням генеральних (або річних) планів діяльності відділу внутрішнього аудиту і аудиторських програм. Генеральні плани діяльності повинні включати як мінімум такі основні моменти: напрямки внутрішнього аудиту, терміни аудиту, обсяги аудиту, необхідні кадрові та інші ресурси, бюджет фінансування. Програма внутрішнього аудиту - це документально оформлений план реалізації певних контрольних заходів, що вказує їх цілі і завдання, об'єкти контролю, джерела інформації, послідовність і строки його здійснення, передбачає необхідні ресурси, виконавців, порядок їх дій. Крім того, тут потрібно вказати на важливість планування витрат на внутрішній аудит - плани повинні передбачати мінімум витрат і максимум ефекту (або, іншими словами, витрати на внутрішній аудит (разом з упущеною вигодою від альтернативного вкладення коштів) не повинні перевищувати очікувані (передбачувані) втрати (збитки) від відсутності внутрішнього аудиту). Необхідно також помститися, що діяльність органів внутрішнього аудиту повинна здійснюватися за програмами конфіденційного характеру, щоб уникнути підтасовок фактів з боку осіб, діяльність яких намічено стягнути з аудиторського контролю.

Стандарт "Проведення процедур збору, систематизації, документування, аналізу та оцінки інформації про стан об'єкта внутрішнього аудиту" повинен забезпечити достатні гарантії того, що аудиторська об'єктивність підтримується і цілі аудиту виконуються. Інформація повинна бути зібрана з усіх питань, що стосуються предмета, завдань і обсягу внутрішнього аудиту. Слід пам'ятати, що інформація повинна бути необхідною, достатньою, правдивою, своєчасною, аналитичной і організованою метою забезпечення міцної основи для аудиторського висновку та рекомендацій.

Стандарт "Звіт за результатами внутрішнього аудиту" повинен регламентувати порядок складання та подання звітності внутрішніх аудиторів. На відміну від звітності зовнішнього аудиту для внутрішніх аудиторів не існує стандартної форми звітів. Звіти внутрішніх аудиторів складаються за формою, розробленою безпосередньо в самій організації. Основні вимоги до звітів - об'єктивність, ясність, лаконічність, конструктивність і своєчасність. У найбільш загальному випадку такі звіти крім необхідних реквізитів повинні включати: 1) перелік виявлених відхилень, що перевищують допуск; 2) перелік обставин, за яких ці відхилення були виявлені; 3) оцінку виявлених відхилень з точки зору їх впливу на організацію; 4) рекомендації щодо можливого усунення даних відхилень; 5) оцінку даних рекомендацій у плані їх можливого впливу на організацію; 6) конструктивні пропозиції (при їх наявності) щодо вдосконалення різних аспектів функціонування організації, що мають відношення до проведеної роботи. Слід також пам'ятати, що питання, поставлені у звіті внутрішніх аудиторів, розглядаються як "відкриті" до тих пір, поки від керуючого (замовника) не прийде письмову відповідь на ніс зауваження і рекомендації. В кінці звітного періоду органам управління повинні представлятися підсумкові звіти про діяльність внутрішніх аудиторів. В цих звітах повинні порівнюватися фактична робота по видах і ділянкам внутрішнього аудиту із запланованою, фактичні витрати з бюджетом фінансування, повинні відображатися мали місце недоліки в роботі відділу з зазначенням їх причин та вжитих заходів до їх усунення.

Стандарт "Доведення результатів внутрішнього аудиту до зацікавлених осіб і наступні дії" повинен регламентувати порядок та форми повідомлення результатів перевірок до замовників внутрішнього аудиту. У більшості випадків головному внутрішньому аудитору доводиться обговорювати з адміністрацією тз або інші сторони своїх рекомендацій і пропозицій. При цьому часто виникають розбіжності, що переходять у напружені дискусії. Вміння довести вірність своїй позиції залежить від професіоналізму та особистих якостей головного внутрішнього аудитора. Але він завжди повинен зберігати свою незалежність і об'єктивність в судженнях і керуватись Кодексом етики внутрішнього аудитора (або внутрішньофірмових Кодексом поведінки), а також внутріфірмовими стандартами внутрішнього аудиту. Крім того, в стандарті має бути зазначено, що внутрішні аудитори в наступні періоди повинні встановити, чи всі необхідні дії (коригування, удосконалення систем управління тощо) за результатами перевірки виконані і досягнуті намічені результати.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління внутрішніх аудитів
Підготовка до проведення внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит сегментів діяльності
Процедури та методи внутрішнього аудиту
Організація служби внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит як форма фінансового контролю
Внутрішній аудит бізнес-процесів
Організаційний статус відділу внутрішнього аудиту
Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки і затвердження
Взаємодія зовнішнього та внутрішнього аудиту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси