Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сучасна грошова система Російської Федерації

Сучасна грошова система Росії, як і в більшості інших країн, заснована на не розмінних на золото гроші. Основні параметри грошової системи РФ визначені у Федеральному законі від 10 липня 2002 року № 86-ФЗ "ПРО Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)" (в ред. від 10 січня 2003 р.)1. Згідно з цим Законом офіційною грошовою одиницею РФ є рубль, що дорівнює 100 копійкам. Закон забороняє обіг на території україни інших грошових одиниць або різних грошових сурогатів. Уряд відмовився від встановлення масштабу цін. В Законі записано: "Офіційне співвідношення між рублем і золотом або іншими дорогоцінними металами не встановлюється".

Монопольне право емісії або вилучення готівки з обігу надано Банку Росії. Він же несе повну відповідальність за організацію їх обігу у народному господарстві. У зв'язку з цим на Банк Росії покладені наступні функції:

o прогнозування й організація виробництва, перевезення і зберігання банкнот і монет; створення резервних фондів;

o встановлення правил зберігання, перевезення та інкасації готівки, порядку ведення касових операцій для кредитних організацій;

o встановлення ознак платоспроможності банкнот і монет, порядку їх знищення, а також заміни пошкоджених на діючі.

За чинним законодавством в Росії існують два види грошових знаків: банкноти (банківські квитки) і монети. Вони є безумовними зобов'язаннями Банку Росії і забезпечуються всіма його активами.

18 вересня 1997 р. Уряд РФ прийняв постанову про зміну номінальної вартості російських грошових знаків і монет. З 1 січня 1998 р. Банк Росії ввів в обіг банкноти і монети зразка 1997 р.:

o банкноти номіналом 5; 10; 50; 100; 500 руб.;

o монети гідністю 1; 5; 10; 50 коп. і 1; 2; 5 руб.

З 1 січня 2001 р. в обіг запроваджено банкноти гідністю 1000 руб. Передбачається випуск банкнот номіналом 5000 руб. З урахуванням нового масштабу цін 1000 руб. грошей старого зразка була прирівняна до 1 крб. нових грошей зразка 1997 р. На цій підставі переглядалися ціпи на товари, роботи і послуги. Зміна номінальної вартості грошових знаків при одночасному відповідній зміні масштабу ціп розглядається в теорії грошей як деномінація, тобто одна з форм грошової реформи, коли шляхом "закреслювання нулів" укрупнюють масштаб цін. Однак деномінацію рубля з 1 січня 1998 р. не можна вважати грошовою реформою, оскільки в країні не були вирішені багато економічні проблеми, що гарантують стійкість грошового обігу. Це підтвердилося подіями другої половини 1998 р., коли сталося різке зростання цін і зниження валютного курсу рубля. Метою проведеної деномінації було рішення наступних технічних завдань: впорядкування грошового обігу, полегшення обліку і розрахунків у країні, повернення до звичного масштабом цін.

Грошовий обіг

У Росії так само, як і в інших країнах, для обслуговування платежів використовуються не тільки готівку, але і безготівкові розрахунки, які в даний час є переважаючими. Сукупність усіх платежів у готівковій і безготівковій формах, при яких гроші виконують функції засобу обігу, засобу платежу і нагромадження, за певний період часу складає грошовий оборот країни. Останній опосередковує товарний і нетоварний обороти, а також перерозподільчі операції. Згідно з економічним змістом поняття грошового обороту можна виділити його складові та побудувати взаємопов'язану, внутрішньо субординовану структуру грошового обороту (рис. 3.1).

Структура грошового обороту

Рис. 3.1. Структура грошового обороту

Платіжний оборот представляє собою сукупність платежів з використанням грошей як засобу платежу. Він включає всі безготівкові платежі і частину готівково-грошових, пов'язаних з оплатою праці, податковими зборами, купівлею цінних паперів, лотерейних квитків і т. п.

Безготівковий грошовий обіг - це частина сукупного грошового обороту, що полягає у використанні безготівкових розрахунків шляхом записів по рахунках в банках та заліків зустрічних вимог. У країнах з розвиненою ринковою економікою він перевищує 90% всього сукупного грошового обігу, в Росії його частка значно менше.

Готівково-грошовий обіг - це частина сукупного грошового обігу, коли гроші використовуються як засоби обігу і платежу. Він включає всі платежі, які здійснюються готівкою, за певний період часу (рік, квартал, місяць). Постійно повторюваний кругооборот готівки формує готівково-грошовий оборот. Сфера використання готівково-грошових платежів пов'язана в основному з реалізацією доходів населення. Готівкою здійснюються розрахунки підприємств, організацій і установ з населенням, а також між окремими громадянами на товарних і продуктових ринках, часткові розрахунки населення з фінансово-кредитною системою, в обмежених розмірах платежі між підприємствами. Граничний розмір розрахунків готівкою між юридичними особами встановлений рівним 60 тис. руб.

У країнах з розвиненою ринковою економікою та банківської системи частка розрахунків готівкою в сукупному грошовому обороті не перевищує 3 - 8%. Це досягається в результаті переказів заробітної плати робітників і службовців на рахунки в банках. Зарплату готівкою в США, Англії, Франції, Канаді отримують відповідно приблизно 1; 10; 10 і 5% населення [8]. Розрахунки за товари і послуги в цих країнах в основному здійснюються в безготівковій формі з використанням чеків, переказів, кредитних і магнітних карток. В Росії в перехідний період до ринку готівково-грошовий обіг необґрунтовано зріс. Поданих річних звітів Банку Росії у 1994 р. він склав трохи більше 20%, в 1995 р. - 34,2, у 1996 р. - 34,8, в 1997 р. - 36,7, у 1998 р. - 36,9, у 1999 р. - 38,8, у 2000 р. - 37,8, у 2001 р. - 36,6%.

Значне розширення сфери готівково-грошового обігу призводить до збільшення витрат держави і Центрального банку РФ на звернення готівкових грошей, їх перевезення, зберігання, заміну старих купюр на нові, появи "чорного налу" і недонадходження податкових платежів до бюджету. Станом на 1 січня 2002 р. в обігу перебувало готівкових грошових знаків Банку Росії зразка 1997 р. на суму 624 402,5 млн руб. В загальній сумі готівки банкноти становили 99,1%, монети - 0,9%.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Грошова система Російської Федерації
ВІДРОДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ (1991-2012 рр..)
Сучасна кредитна система Російської Федерації
Кредитна система Російської Федерації
Банківська система Російської Федерації
Організація готівково-грошового обігу
Готівково-грошовий обіг: організація та прогнозування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси