Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Джерела фінансування інвестиційної діяльності

Аналіз джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств відображає не тільки особливості їх інвестиційної політики, але й інвестиційної політики держави.

Джерелами інвестицій в основний капітал є:

(1) власні кошти підприємств (прибуток, амортизаційні відрахування, грошові накопичення і заощадження громадян і юридичних осіб та ін);

(2) кредитні та позикові кошти (банківські та бюджетні кредити, облігаційні позики й інші засоби);

(3) засоби спеціальних інвестиційних фондів;

(4) бюджетні кошти, що надаються на безповоротній і поворотній основі, кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерації;

(5) іноземні інвестиції;

(6) кошти від випуску корпоративних облігацій та емісії акцій.

Додаткове джерело фінансування капітальних вкладень - лізинг.

Структура джерел фінансування інвестицій в основний капітал і се динаміка наведено в табл. 22.3. В останнє десятиліття, як випливає з таблиці, дотримується досить стабільна тенденція розподілу їх між власними і залученими зі збереженням значної частки (близько 20%) бюджетних коштів.

Кожне з джерел фінансування має як позитивні, так і негативні сторони.

Підприємства, які мають достатньо власних коштів для здійснення інвестицій, найбільш фінансово стійкі. Однак використання тільки власних коштів обмежує темпи розвитку, так як зменшує можливість додаткового збільшення активів при зміні кон'юнктури ринку, а також знижує можливість приросту прибутку. Тим не менш достатність власних фінансових ресурсів підвищує інвестиційну привабливість підприємства та можливість його в перспективі використовувати зовнішні джерела фінансування для ефективного розвитку.

Таблиця 22.3. Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування (% до підсумку)

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Інвестиції в основний капітал - всього

100

100

100

100

100

100

100

100

У тому числі за джерелами фінансування

власні кошти

49,0

47,5

44,5

42,1

40,4

39,5

37,1

41,2

З них:

прибуток, що залишається в розпорядженні організації

20,9

23,4

20,3

19,9

19,4

18,5

16,0

14,7

амортизація

22,6

18,1

20,9

19,2

17,6

17,3

18,2

20,5

залучені кошти

51,0

52,5

55,5

57,9

59,6

60,5

62,9

58,8

З них:

кредити банків,

2,9

8,1

9,5

10,4

11,8

10,3

8,7

у тому числі кредити іноземних банків

0,6

1,0

1,6

1,7

3,0

3,2

2,0

позикові кошти інших організацій

7,2

5,9

6,0

7,1

6,2

7,4

5,6

бюджетні кошти

21,8

22,0

20,4

20,2

21,5

20,9

21,9

19,4

У тому числі:

з федерального бюджету

10,1

6,0

7,0

7,0

8,3

8,0

11,5

10,0

з бюджетів суб'єктів РФ

10,3

14,3

12,3

11,7

11,7

11,3

9,2

8,2

Кошти позабюджетних фондів

11,5

4,8

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

Інші

15,6

20,6

21,7

20,1

21,2

23,0

24,8

Банківське кредитування являє собою відносини, засновані на умовах терміновості, платності і зворотності.

Використання коштів від випуску корпоративних облігацій та емісії акцій (акціонерного капіталу) дозволяє залучити додаткові фінансові ресурси на невизначений строк, причому виплати дивідендів по звичайним акціям, залежать від ефективності роботи підприємства і не є постійною величиною. Хоча це позитивно характеризує даний джерело фінансування, він має досить суттєві недоліки. Значне збільшення кількості акціонерів відкритого акціонерного товариства ускладнює управління ним, а випуск акцій у відкритий продаж може призвести до втрати контролю над власними активами.

Залучення іноземного капіталу в цілому по РФ не має визначального значення у фінансуванні інвестицій в основний капітал, (табл. 22.4). Структура інвестицій в основний капітал за формами власності свідчить, що неухильно зростає частка приватної власності за рахунок зниження в основному частки державної і муніципальної власності.

Таблиця 22.4. Структура інвестицій в основний капітал за формами власності (% до підсумку)

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Інвестиції в основний капітал - всього

100

100

100

100

100

100

100

100

У тому числі за формами власності інвесторів (замовників):

російська

97,3

86,3

80,6

81,6

83,1

83,8

85,2

87,1

державна

31,3

23,9

18,8

17,5

17,7

18,1

19,3

16,7

муніципальна

6,3

4,5

3,8

4,2

4,4

4,3

3,6

3,0

приватна

13,4

29,9

44,9

47,5

49,7

51,1

55,2

59,4

громадських і релігійних організацій (об'єднань)

0,1

0,1

0.1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

споживчої кооперації

-

0,1

0.1

0,1

0,1

0.04

0,03

0,03

змішана російська

46,2

27,8

12.9

12,2

11,1

10,1

7,0

7,0

іноземна

-

1,5

8,2

7,8

7,1

7,5

6,8

5,3

спільна російська і іноземна

2,7

12,2

11,2

10,6

9,8

8,7

8,0

7,6

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Залучені кошти та їх роль у джерелах фінансування підприємницької діяльності
Лізинг як джерело фінансування діяльності підприємства
Класифікація джерел фінансування підприємницької діяльності
Альтернативні довгострокові джерела фінансування підприємства
Кредиторська заборгованість як джерело короткострокового фінансування підприємства
ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Зовнішні джерела фінансування
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сутність, класифікація і структура джерел фінансування інвестицій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси