Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Внутрішня інформація

Мета збору і підготовки внутрішньої інформації - підготовка даних для проведення оцінки вартості компанії всіма підходами або обґрунтування відмови від будь-якого підходу.

Для цього необхідно:

o зібрати інформацію, яка показує стан компанії в даний момент і ретроспективі;

o відкоригувати фінансові звіти для оцінки;

o підготувати всю необхідну інформацію:

- для визначення витрат підприємства;

- прогнозування обсягів продажів, грошових потоків, прибутку;

- обліку несистематичних (внутрішніх) ризиків;

- визначення вартості власних коштів (ССК, WACC).

Внутрішня інформація показує стан підприємства в даний момент, ретроспективу і прогноз майбутнього розвитку.

Внутрішня інформація включає:

o визначення цілей створення і історії підприємства (назва, реквізити, статут);

o опис стратегії підприємства та його становища на ринку (бізнес-план);

o опис виробничих потужностей, їх стан і потенціал;

o опис робочого, технічного та управлінського персоналу;

o внутрішню фінансову інформацію за 3 - 5 і більше років (бухгалтерський баланс; звіти про прибутки і збитки, рух капіталу, грошових коштів; розшифровки рахунків балансу: необоротні активи, оборотні кошти, зобов'язання з зазначенням величини вартості (суми і терміну заборгованості) і дати постановки на баланс; амортизаційні відомості; звіти про переоцінку основних фондів; паспорта БТІ по об'єктах нерухомості).

При зборі внутрішньої інформації підготовка фінансової документації ведеться з урахуванням:

o інфляційної коригування;

o коригування даних бухгалтерського обліку;

o трансформації бухгалтерської звітності;

o аналізу фінансового стану підприємства.

Інфляційна коригування витрат

Інфляційна коригування витрат необхідна для приведення величини витрат минулих періодів до дати оцінки. Вартість грошей як товару, виробленого державою, і купівельна спроможність грошей постійно знижуються і, відповідно, загальний рівень цін підвищується. Тому вартість витрат станом на дату оцінки підприємства вище величини витрат минулих періодів на величину інфляційної складової.

Алгоритм перерахунку визначається на підставі загального індексу цін (таблиць Росстата):

1) витрат, вироблених протягом року (З), приведених до кінця року (Зр):

(5.1)

де - коефіцієнт коригування витрат на кінець i-го року;

2) витрат, вироблених протягом р-го року, наведених році до оцінки:

(5.2)

де - коефіцієнт коригування витрат по роках на роки оцінки;

3) витрат, наведених від початку року оцінки до дати оцінки:

(5.3)

де - коефіцієнт коригування витрат, наведених протягом року оцінки до дати оцінки; або в загальному вигляді витрати, приведені до дати оцінки:

(5.4)

де витрати i-го місяця по балансу;

- витрати, приведені до року оцінки;

- твір місячних коефіцієнтів перерахунку початку року оцінки до дати оцінки;

- витрати, приведені до дати оцінки;

т - кількість місячних коефіцієнтів перерахунку;

п - кількість річних коефіцієнтів перерахунку.

Тоді, коефіцієнт інфляційної коригування витрат ()

(5.5)

Графічно інфляційний коригування можна представити наступним чином (рис. 5.1):

Рис. 5.1. Інфляційна коригування

Витрати, вироблені до 15-го числа, відносять на початок місяця, 15-го і пізніше - на кінець (початок наступного) місяця.

Приклад. В результаті ідентифікації з Головної книги, оборотного балансу, інших бухгалтерських документів виявлено сумарні витрати на дату їх закінчення, або кінець року (табл. 5.1). Необхідно провести індексацію витрат на 1 січня 2011 р.

Таблиця 5.1

Сумарні витрати, тис. руб.

Стаття витрат

Рік

2008

2009

2010

сума

дата

сума

дата

сума

дата

3/п, соціальні відрахування (ЕСП)

15 000

31.12

15 000

31.12

16 000

31.12

Матеріальні та комплексні

45 000

30.10

55 000

31.10

75 000

31.10

Накладні витрати

20 000

31.12

30 000

31.12

35 000

31.12

Витрати на...

78 000

01.09

75 400

01.10

72 000

01.10

Послуги сторонніх організацій

30 000

01.10

48 000

01.10

51 500

01.10

Інші витрати

64 500

31.12

87 500

31.12

76 000

31.12

Разом за рік

Для проведення індексації затрат на 1 січня 2011 р. величини витрат, вироблених протягом кожного року, перераховуються з допомогою місячних коефіцієнтів індексації на їх величини, які були б одержані в кінці року, а потім, з допомогою річних коефіцієнтів індексації величини витрат, перераховуються на 1 січня 2011 р.

В результаті використання таблиці "Індекс інфляції (індекс споживчих цін)" для 2008 р. виявлено:

Для 2009 р. виявлено:

Для 2010 р. виявлено:

Тоді табл. 5.1 представлена у вигляді табл. 5.2.

Таким чином, величина сумарних витрат, індексовані на 1 січня 2011 р. становить 983 060,7 тис. руб.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Внутрішні джерела інформації
Внутрішня звітність сегментів як джерело інформації при проведенні виїзного аудиту
Управління внутрішніх аудитів
Інформація про ліквідацію юридичної особи
Підготовка інформації
Методи коригування джерел інформації на інфляційний чинник
Коригування за методом обліку амортизації
Коригування даних бухгалтерського обліку
Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції. Планування собівартості
Інфляція попиту і інфляція витрат. Інфляційна спіраль
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси