Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники інфляції

Показники інфляції покликані дати кількісну оцінку інфляційних процесів. Інфляція, відповідно до монетаристської теорії грошей, повинна вимірюватися надлишком грошової маси в обігу. На практиці це зробити складно, тому вимірювання інфляції зводиться до теорії зростання цін, а саме до визначення основних видів індексів цін.

Індекси цін - це відносні показники, що характеризують співвідношення цін у часі.

Розрізняють такі основні види індексів цін:

- індекс споживчих цін (ІСЦ) вимірює вартість кошика споживчих товарів і послуг, у тому числі на окремі види товарів в різних містах;

- індекс вартості життя - показник, що характеризує динаміку вартості набору споживчих товарів і послуг (відповідно до фактичної структурою споживчих витрат населення);

- індекс цін виробників - показник, що відображає зміни оптових цін виробників у певний період часу;

- дефлятор валового внутрішнього продукту (ВВП) - це відношення номінального ВВП до реального, або показник зниження реального ВВП;

- індекс оптових цін виробника (індексу цін товарів виробничого призначення) відображає зміну цін певної кількості проміжних товарів, які використовуються у виробництві. Зміна оптових цін відображає динаміку цін на сировину, напівфабрикати, матеріали, кінцеві види продукції на оптовому ринку;

- індекс роздрібних цін набору 25 найважливіших видів продуктів харчування;

- індекси кількості готівкових грошей в обігу та випуску грошей в обіг;

- індекс вартості будівництва;

- індекс експортних та імпортних цін.

Для оцінки інфляції використовується показник темпу інфляції. Він вимірюється за рік, але можна розглядати і більш короткі періоди (місяці або квартали) або більш тривалі - 3, 5 або 10 років.

Для визначення темпів інфляції за рік потрібно відняти індекс цін минулого року із індексу цін поточного року, розділити цю різницю на індекс минулого року, а потім помножити на 100. Якщо темп інфляції вийти негативним, отже, спостерігалася дефляція (зниження цін).

Для країн, де спостерігаються стійкі темпи інфляції, можна використовувати "правило величини 70". Правило допомагає швидко підрахувати кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін: треба розділити число 70 на темп щорічного збільшення рівня цін у відсотках.

"Правило величини 70" звичайно застосовується у випадках, коли, наприклад, треба встановити, скільки буде потрібно часу, щоб реальний ВНП або особисті заощадження подвоїлися.

В якості непрямого показника рівня інфляції використовуються дані про ставлення товарних запасів до суми грошових вкладів населення (скорочення запасів і зростання вкладів свідчать про підвищення ступеня інфляційного напруги). Дані про перевищення доходів населення над витратами у відсотках до доходів також можуть характеризувати рівень інфляції.

Найбільш часто використовується індекс споживчих цін (ІСЦ) - відношення ціни споживчого кошика в поточному році до його ціни в базисному році. При обчисленні цього індексу беруть до уваги не всі кінцеві товари і послуги, а тільки ті, які становлять так звану споживчий кошик, придбану типовим домашнім господарством. Сюди входять основні продовольчі товари, набір непродовольчих товарів (одяг, взуття, побутові товари) і основних послуг (медичні, транспортні послуги, зв'язок, відпочинок, культура тощо)2.

Індекс цін, що розраховується для незмінного набору товарів, що отримав назву індекса Ласпейреса: порівнюються ціни поточного періоду (р) та базового (р0) на однаковий набір товарів (товарну кошик) (ц0). Формула Ласпейреса показує, на скільки фіксована товарна кошик стає дорожче в поточному періоді:

де р - елемент, що входить в споживчий кошик.

Цей індекс враховує ціни імпортних товарів і не враховує можливість заміни більш дорогих товарів більш дешевими, тобто відбувається недооцінка можливої зміни товарної структуры1.

Індекс, що розраховується для мінливого набору, тобто враховує можливість взаємного заміщення товарів, називається індексом Паші. Цей індекс показує, на скільки фіксована товарна кошик поточного періоду дорожче або дешевше, ніж в базовому періоді:

Обидва розглянутих індексу мають недолік: в них не враховуються зміни номенклатури споживчих товарів, а значить, не відображаються зрушення в товарних кошиках споживачів. Якщо індекс Ласпейреса кілька завищує зростання цін і відповідно динаміку вартості життя (реальні витрати споживачів на придбання певних наборів товарів і послуг), використовують індекс Фішера:

Індекс Фішера являє собою среднегеометрическое значення індексів Ласпейреса і Паші. Цей індекс усуває недоліки двох розглянутих индексов1.

З 1996 р. у Росії запроваджено щоквартальне обчислення індексу дефлятора ВВП. Дефлятор - індекс цін, який використовується для визначення реального обсягу ВВП і відповідного коригування економічної політики.

Дефлятор ВВП дорівнює відношенню номінального ВВП (обчисленого в поточних цінах) до реального (у незмінних цінах) в поточному періоді.

Даний індекс затверджується щорічно централізовано.

Для визначення видів інфляції використовують також наступні критерії:

- темп зростання цін;

- ступінь розходження росту цін по різних групах товарів;

- очікуваність або передбачуваність інфляції. Дані критерії між собою тісно взаємопов'язані.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сутність, типи і причини інфляції. Показники інфляції
Аналіз та оцінка впливу інфляції на прибуток від продажів
Інфляція та її види
Аналітичні показники грошових потоків
Показники сільськогосподарського виробництва
Інфляція та антиінфляційне регулювання
Причини та форми прояву інфляції
Показники використання основних фондів
Інфляція та її наслідки
Рівень цін, темп інфляції, реальні та номінальні показники
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси