Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Митні платежі та методи визначення митної вартості

Реалізація заходів митно-тарифного регулювання здійснюється через справляння митними органами митних платежів.

Законодавством Митного союзу визначено такі види митних платежів:

o митні збори;

o митні мита (ввізного та вивізного);

o податок па додану вартість, що справляється при ввезенні товарів на митну територію Митного союзу;

o акциз, що стягується при ввезенні товарів на митну територію Митного союзу.

Види митних платежів, визначені законодавством Митного союзу, можна розділити на три групи, представлені на рис. 5.2.

Митні збори - платежі, що сплачуються митним органом за митні операції, пов'язані з випуском товарів, зберігання або супроводження товарів.

Випуск товарів - дії митних органів, що дозволяє зацікавленим особам використовувати товари відповідно до умов заявленої митної процедури.

Митні збори обчислюються у валюті Російської Федерації особами, відповідальними за сплату митних зборів. Такою особою у відповідності з законодавством визначено декларант або митний його представник.

Декларант - особа держави - члена Митного союзу, що є власником товару, його покупцем

Види митних платежів

Рис. 5.2. Види митних платежів

або виступають у іншій якості, достатній для вчинення дій, передбачених Митним кодексом для декларування товару.

Митний представник - комерційна організація, створена відповідно до законодавства Російської Федерації і включена в Реєстр митних представників. Відносини декларанта і митного представника будуються на домовленості.

Митні збори за митні операції повинні бути сплачені до моменту подання митної декларації або в момент її подання.

Митні збори за митне супроводження транспортних засобів, що перевозять товари, повинні бути сплачені до початку митного супроводу.

Митні збори за зберігання товарів сплачуються до моменту видачі товару зі складу.

Для обчислення митних зборів застосовуються ставки:

o за митні операції - діють на день прийняття митної декларації;

o митне супровід - діють на день прийняття транзитної декларації;

o хропіння - діють в період зберігання товарів.

Для обчислення величини зборів за митні операції в якості бази використовується митна вартість товарів. Величина ставок визначається постановою Уряду РФ. Ставки за митні операції, що діють в Росії з 2005 р., представлені в табл. 5.2.

Таблиця 5.2. Ставки митних зборів за митне оформлення

№ і/

Митна вартість товару, руб.

Величина ставки, руб.

1

До 200 000 включно

500

2

Від 200 001 до 450 000 включно

1000

3

Від 450 001 до 1 200 000 включно

2000

4

Від 1 200 001 до 2 500 000 включно

5500

5

Від 2 500 001 до 5 000 000 включно

7500

6

Від 5 000 001 до 10 000 000 включно

20 000

7

Від 10 000 001 до 30 000 000 включно

50 000

8

Понад 30 000 001

100 000

Збори за митні операції для товарів, переметаемых залізничним транспортом, відповідно до митної процедурою митного транзит сплачуються в розмірі 500 руб. за кожну партію товару, перевозимую за однією залізничною накладною в одному транспортному засобі. Збори за митні операції не справляються при заяві деяких митних процедур.

Пільги по сплаті зборів за митні операції надаються при переміщенні через митний кордон україни деяких товарів, наприклад товарів, що ввозяться на митну територію Митного союзу і вивозяться з неї з метою надання безоплатної допомоги, акцизних марок, готівкової валюти та деяких інших товарів.

Митні збори за зберігання товарів на складах тимчасового зберігання та митних складах митних органів сплачуються в наступних обсягах:

o 1 руб. за зберігання 100 повних або неповних кілограмів товару протягом повних або неповних діб;

o 2 руб., якщо зберігання товару здійснюється в спеціально обладнаних приміщеннях, наприклад, мають холодильні камери.

Ставки митних зборів за митне супроводження товару представлені в табл. 5.3.

Таблиця 5.3. Ставки зборів за супроводження товарів

Відстань, на яке супроводжуються товари і транспортні засоби, км

Величина збору, руб.

1

До 50

2000

2

Від 50 до 100

3000

3

Від 100 до 200

4000

4

200 і більше

1000 за кожні 100 повних або не повних км, але не менше 6000

Представлені в табл. 5.3 ставки стягуються за супровід кожного автотранспортного засобу або одиниці залізничного рухомого складу.

За митне супровід кожного морського, річкового або повітряного судна стягуються митні збори у розмірі 20 000 руб. незалежно від відстані.

Пільги по сплаті митних зборів за митне зберігання і супроводження товарів визначаються Урядом РФ.

Сплата митних зборів здійснюється па рахунки Федерального казначейства у валюті РФ.

Мито - платіж, що стягується митними органами при ввезенні товарів на митну територію україни або при вивезенні з цієї території, який є невід'ємною частиною такого ввезення або вивезення. Митним кодексом Митного союзу передбачені наступні види ставок ввізних і вивізних митних зборів:

o адвалерні, що нараховуються у відсотках до митної вартості товару;

o специфічні, що нараховуються на фізичну одиницю виміру товару;

o комбіновані, що поєднують обидва види мита. Адвалорні мита розраховуються

за формулою

де АД - адвалорне мито, руб.; мв - митна вартість товару, крб; аА - адвалорна ставка, %.

Специфічні мита розраховуються за формулою

де СП - специфічна мито, руб.; Д-загальний обсяг переміщується через митний кордон товару в одиницях виміру, прийнятих для даного товару в митному тарифі; р - специфічна ставка, руб/сд. вимірювання.

Розрахунок мита товарів за комбінованою ставкою здійснюється в два етапи. Спочатку розраховується адвалерна частина мита, потім специфічна. Якщо ставка включає слова "не менше", то вибирається більша з розрахованих зборів, якщо ставка включає слово "плюс", то ставки складаються.

Ставки ввізних митних зборів встановлюються Єдиним митним тарифом Митного союзу, є єдиними і не підлягають зміні залежно від осіб, які переміщують товари, видів операцій та інших факторів, за винятком факторів, передбачених міжнародними договорами держав - членів Митного союзу.

Міжнародними договорами визначається і фактори, які диференціюють величини ставок ввізних митних зборів. Для товарів, що ввозяться, таким чинником є країна походження товару:

o для товарів, що походять з держав, торгово-промислових відносинах з якими держави-члени Митного союзу застосовують режим найбільшого сприяння, застосовуються ставки митних зборів, встановлені Єдиним митним тарифом;

o для товарів, що походять з держав, торгово-промислових відносинах з якими режим найбільшого сприяння не застосовується або країна походження невідома, ставки мита, встановлені Єдиним митним тарифом, подвоюються;

o для товарів, що походять з країн, ставки митних зборів становлять 75% від ставок митних мит, встановлених Єдиним митним тарифом;

o для товарів, що походять з слаборозвинених країн, митні збори не стягуються;

o товари, що ввозяться з території держав, що утворюють з Росією Митний союз, ввізним митом не обкладаються.

Наступним чинником, що впливає на величину мита, є митна процедура, під яку поміщаються товари при переміщенні їх через митний кордон Митного союзу. Наприклад, митні збори не справляються при переміщенні товарів згідно з митною процедурою митний транзит.

Іншими факторами, що впливають на величину мита, є:

o мети переміщення товарів через митний кордон Митного союзу, наприклад, не стягується мито з товарів, що переміщуються через митний кордон в якості гуманітарної допомоги;

o види товарів, наприклад, матеріали наукового та культурного характеру, що входять у спеціальний перелік, установлений рішенням Комісії Митного союзу.

Ставки вивізних мит для товарів, що вивозяться з території Російської Федерації, встановлюються постановою Уряду РФ. Величина ставок митних зборів не диференціюється залежно від країни, в яку вивозять товар, за винятком вивезення товарів на територію держав - учасників Митного союзу.

Величина мита розраховується декларантом самостійно і контролюється митним органом, в якому здійснюється декларування товару. Митні збори розраховуються у валюті країни-члена Митного союзу, в якій здійснюється декларування товару.

Крім ввізних і вивізних мит, Митним кодексом Митного союзу передбачено використання особливі види мита. Особливі види мит застосовуються як тимчасова міра захисту економічних інтересів держав - членів Митного союзу. Митним кодексом Митного союзу передбачено три види особливих мит (рис. 5.3): спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні.

Види особливих мит

Рис. 5.3. Види особливих мит

Вони застосовуються в наступних випадках:

o спеціальні: при ввезенні па митну територію Митного союзу іноземних товарів в обсягах, які завдають шкоди товаровиробникам держав - членів Митного союзу або як заходи у відповідь на дискримінаційні заходи стосовно цих товаровиробників;

o антидемпінгові: товари ввозяться на митну територію Митного союзу з допомогою демпінгових цін, і таке ввезення завдає шкоди товаровиробникам держав - членів Митного союзу;

o компенсаційні: при ввезенні на митну територію Митного союзу товарів, при виробництві яких використовувалися державні субсидії і таке ввезення завдає шкоди товаровиробникам держав - членів Митного союзу.

Застосування особливих видів мита можливе тільки після проведення спеціального розслідування, яке має встановити факт економічного збитку для товаровиробника від ввезення на митну територію Митного союзу іноземних товарів і причини виникнення такого збитку. За підсумками розслідування Комісія Митного союзу встановлює вид особливої мита і її величину, яка повинна компенсувати збитки товаровиробників держав - членів Митного союзу.

При ввезенні товарів на митну територію Митного союзу сплачуються внутрішні податки: податок на додану вартість (ПДВ), акциз. Для цілей обчислення внутрішніх податків застосовую ставки, встановлені законодавствами держав - членів Митного союзу, на території яких товари поміщаються під митну процедуру. Податок на додану вартість, що справляється при ввезенні товарів митними органами РФ розраховується за формулою

де ПДВ - податок на додану вартість (крб); мв-митна вартість товару (руб.); ТП - мито (руб.); А - акциз (руб.); у - ставка ПДВ.

Податковим кодексом РФ встановлено лив рівня ставок ПДВ.

Ставка ПДВ у 10% встановлена на наступні види товарів:

o деякі види продовольчих товарів;

o товари для дітей;

o лікарські засоби;

o періодичних видань і книжкову продукцію. Ставка ПДВ 18% встановлена на всі інші види товарів.

Існує перелік ввезених товарів, повністю звільняються від сплати ПДВ. Наприклад, від сплати ПДВ звільняються товари, що ввозяться в якості безоплатної допомоги, деякі види лікарських засобів і ін

Крім цього, окремими митними процедурами передбачено повне або часткове звільнення від сплати ПДВ ввезених товарів.

Вивозяться з митної території товари звільняються від сплати ПДВ, а сплачений податок повертається при пред'явленні документів про його сплату та вивезенні товарів з митної території Митного союзу.

При ввезенні деяких товарів на митну територію Російської Федерації стягується акциз.

Акциз - непрямий податок на товари підвищеного попиту. Товари, які обкладаються акцизним збором, називаються підакцизними. Податковим кодексом РФ встановлено такі категорії підакцизних товарів:

o спирт та спиртовмісна продукція (більше 9% етилового спирту), у тому числі алкоголь;

o пиво;

o тютюнові вироби;

o бензин автомобільний;

o дизельне паливо;

o моторні мастила;

o легкові автомобілі;

o мотоцикли з об'ємом двигуна понад 150 л. с.

На рис. 5.4 показані встановлені Податковим кодексом РФ категорії підакцизних товарів.

Категорії підакцизних товарів, що ввозяться в Російську Федерацію

Рис. 5.4. Категорії підакцизних товарів, що ввозяться в Російську Федерацію

Для акцизу, як і мита, законом передбачено три види ставок:

o адвалорні - базою для розрахунку величини акцизу служить митна вартість товару, збільшена на величину мита;

o специфічні - величини акцизів з використанням специфічних ставок розраховуються аналогічно розрахунку мит;

o комбіновані - при розрахунку акцизу за комбінованою ставкою, адвалорне та специфічне частині ставок завжди складаються.

Ставки акцизів, так само як і ставки мита є єдиними і не підлягають зміні залежно від осіб, які переміщують товари, видів угод, країни походження товару та інших чинників. Підакцизний товар може звільнятися від сплати акцизу у разі поміщення його під певну митну процедуру.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
Методи визначення митної вартості.
Система методів визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію Російської Федерації
Порядок визначення та заявлення митної вартості товарів
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Визначення митної вартості товарів, що вивозяться з митної території Російської Федерації
МИТНІ ПЛАТЕЖІ
Методи ціноутворення та визначення вартості будівельно-монтажних робіт
Митні платежі
Особливості справляння податку на додану вартість при різних митних процедурах
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси