Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ресурси та джерела фінансування консультаційної фірми

Для виконання своїх намічених функцій консультаційна фірма повинна мати певні ресурси, які доцільно структурувати за окремими напрямами діяльності.

Виконання організаційно-управлінських функцій консультаційної служби має здійснюватися в основному за рахунок власних коштів, а при вирішенні певних завдань державної підтримки діяльності і розвитку консультаційної фірми - за рахунок бюджетного фінансування за спеціальним державним замовленням тільки для акредитованих організацій консультаційної служби.

Виконання інформаційно-технологічних функцій (збір, обробка даних і сформувати інформаційних ресурсів консультаційної фірми) повинно здійснюватися в основному за рахунок власних коштів і частково за рахунок бюджетного фінансування за спеціальним державним замовленням тільки для акредитованих організацій консультаційної служби.

Виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських функцій має здійснюватися на федеральному рівні, в основному за рахунок бюджетного фінансування, на регіональному та/або районному рівнях консультаційної служби - за рахунок замовлень субпідрядних робіт. Окремі науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) повинні виконуватися на платних умовах за замовленням користувачів консультаційної служби.

Виконання функцій консультаційного обслуговування повинно здійснюватися в основному на платних умовах надання послуг і частково при вирішенні завдань державної підтримки діяльності і розвитку консультаційної служби - за рахунок бюджетного фінансування за спеціальним державним замовленням виконання певних консультаційних послуг тільки для акредитованих організацій консультаційної служби.

Виконання проектно-інноваційних функцій має здійснюватися в основному на платних умовах за замовленням користувачів.

Виконання освітніх функцій має здійснюватися за рахунок власних коштів і на платних умовах за замовленням користувачів, а при вирішенні завдань державної підтримки діяльності і розвитку консультаційної служби - за рахунок бюджетного фінансування за спеціальним державним замовленням виконання певних освітніх послуг тільки для акредитованих організацій консультаційної служби.

Виконання функцій спеціального обслуговування (ведення єдиної бухгалтерії, централізоване обслуговування техніки в господарствах тощо) повинно здійснюватися тільки на платних умовах за замовленням користувачів.

Джерелами фінансування суб'єктів консультаційної служби є:

- бюджетні кошти, одержувані за виконання державних замовлень, що видаються федеральними органами влади в межах їх компетенції і органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;

- бюджетні кошти, що отримуються консультаційної служби від виконавців державних замовлень за виконання в якості співвиконавців субпідрядних робіт;

- капітальні вкладення на розвиток комп'ютерного, телекомунікаційного, поліграфічного і приладно-технологічного устаткування, автотранспорту та реконструкцію виробничих приміщень консультаційної служби;

- кошти позабюджетних фондів - за роботи, правом фінансування яких наділений відповідний фонд;

- оплата товаровиробниками та іншими споживачами послуг консультаційної служби, виконуються на договірній основі за повну плату або з частковою оплатою у відповідності з прейскурантом;

- оплата видавничо-поліграфічної продукції, що випускається по підписці, поширюваної в роздріб або виготовленої за індивідуальним замовленням;

- членські внески, абонементні і разові платежі учасників інтернет-клубів;

- оплата споживачами інших послуг, що виходять за межі статутних завдань, але не суперечать чинному законодавству і виконуються на основі разових замовлень або довгострокових договорів.

Економічна ефективність функціонування консультаційної служби досягається за рахунок багатьох факторів, основним з яких є обсяг фінансування її діяльності. Структура бюджету консультаційної служби і набір джерел фінансування можуть суттєво відрізнятися в залежності від конкретної форми організації служби, її статусу в суспільстві, обсягів державної підтримки і стану економіки в цілому.

Кожна служба, в якій країні вона б не працювала, намагається максимально використовувати всі перераховані джерела фінансування. Структура прибуткової частини бюджету залежить від конкретних економічних і політичних умов. В одних країнах (США, окремі землі Німеччини та ін) найбільшу частку займають гроші державного бюджету, в Інших (Англія, Шотландія, Голландія та ін) переважають комерційні надходження від продажу послуг.

Система фінансування, в свою чергу, залежить від особливостей організації самої служби.

В якості основних джерел фінансування консультаційної служби доцільно виділити наступні:

- бюджетне фінансування;

- фінансування в рамках цільових програм і проектів створення і розвитку консультаційної служби;

- зовнішні джерела фінансування;

- госпрозрахункове фінансування.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Фінансування в рамках цільових програм і проектів створення і розвитку консультаційної служби
Загальні методологічні основи побудови та принципи проектування консультаційної фірми
Альтернативні довгострокові джерела фінансування підприємства
Залучені кошти та їх роль у джерелах фінансування підприємницької діяльності
Кредиторська заборгованість як джерело короткострокового фінансування підприємства
ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Бюджетне фінансування дорадчої служби
Економіко-математична модель створення та функціонування консультаційної фірми
Особливості фінансування консультаційних служб при різних організаційно-правових формах
ФІРМА ЯК РИНКОВИЙ АГЕНТ МІКРОЕКОНОМІКИ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси