Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зміни і поліпшення корпоративних архітектур компаній

Системні зміни організації діяльності компанії або її функціонального блоку при проведенні змін методом "зверху вниз" починається від корпоративної архітектури. Фокусування змін корпоративної архітектури спрямовані на склад та зміст бізнес-процесів, склад та ієрархію виконавчих ланок, моделі відповідальності виконавчих ланок, рішення щодо застосування аутсорсингу. Зміни корпоративної архітектури деталізуються та уточнюються на рівні змін бізнес-процесів і змін організаційної структури.

Схема змін корпоративної архітектури створюється шляхом локалізації загальної схеми управління змінами в організаційній системі і передбачає (рис. 13.15):

o завдання цілей та політики проведення змін;

o визначення необхідного ступеня деталізації корпоративної архітектури, завдання політики деталізації рішень на рівні бізнес-процесів та організаційної структури;

o опис корпоративної архітектури в ситуації "як є";

o виявлення проблем в ситуації "як є" з метою використання отриманої інформації при генерації цільового стану "як треба";

o визначення способу цільового стану "як треба" (при проектуванні стану "як треба" враховуються результати бенчмаркінгу, аналізу "як є", оцінки варіантів майбутнього, цільові вимоги і політики);

Узагальнена схема зміни корпоративної архітектури компанії

Рис. 13.15. Узагальнена схема зміни корпоративної архітектури компанії

o деталізація рішень на рівні бізнес-процесів та організаційної структури;

o розробка програми перекладу корпоративної архітектури зі стану "як є" цільове стан "як треба" (програма змін);

o управління реалізацією програми змін;

o фіксація нового "статус-кво".

Дизайн організаційної структури компанії

Організаційна структура - склад, структура, відповідальність та інші суттєві характеристики організаційних ланок. Опис організаційної структури може виконуватися у вигляді схем, моделей або організаційно-розпорядчих документів.

Сучасна концепція управління спирається на процесно-орієнтовані та проектно-орієнтовані методи дизайну організаційної структури компанії.

При процесно-орієнтованому підході організаційний дизайн підприємства виконується "від процесів" на основі наступної схеми (рис. 13.16):

o побудова кореневої моделі бізнес-процесів компанії;

o визначення складу та ієрархії організаційних ланок (функціональних блоків);

o розподіл відповідальності за виконання бізнес-процесів між організаційними ланками (керівниками) у відповідності з заданими процессными ролями:

- роль власника бізнес-процесу - розробляє моделі і регламент бізнес-процесу, організує управління і виконання бізнес-процесу, здійснює поліпшення бізнес-процесу;

- роль учасника бізнес-процесу - бере участь в управлінні і виконанні бізнес-процесу у відповідності з певним власником регламентом;

o визначення завдань організаційних ланок виходячи з процесної моделі відповідальності;

o визначення функцій організаційних ланок, необхідних для виконання завдань організаційних ланок;

o розробка з використанням рішень організаційного дизайну та затвердження організаційно-розпорядчих документів компанії:

- Положення про корпоративної архітектури;

- структурної схеми;

- наказу про розподіл відповідальності між першими керівниками.

Схеми проектування, аналогічні наведеним вище, реалізуються па рівні організаційних структур підрозділів (входом для проектування є завдання підрозділів)

Схема проведення процесно-орієнтованого організаційного дизайну компанії

Рис. 13.16. Схема проведення процесно-орієнтованого організаційного дизайну компанії

та посадових інструкцій співробітників (входом для проектування є завдання співробітників).

При процесно-орієнтованому підході організаційний дизайн підрозділу включає:

o позиціонування підрозділу на карті бізнес-процесів компанії;

o визначення складу та ієрархії організаційних ланок підрозділу;

o розподіл відповідальності за виконання бізнес-процесів між організаційними ланками (керівниками) у відповідності з заданими процессными ролями:

- роль власника бізнес-процесу - розробляє моделі і регламент бізнес-процесу, організує управління і виконання бізнес-процесу, здійснює поліпшення бізнес-процесу;

- роль учасника бізнес-процесу - бере участь в управлінні і виконанні бізнес-процесу у відповідності з певним власником регламентом;

o визначення завдань організаційних ланок виходячи з процесної моделі відповідальності;

o визначення функцій організаційних ланок, необхідних для виконання завдань організаційних ланок;

o розробку з використанням рішень організаційного дизайну та затвердження організаційно-розпорядчих документів компанії:

- Положення про підрозділи;

- організаційної схеми підрозділу;

o робочі регламенти і регламенти взаємодії, використовувані підрозділом (при необхідності).

Дизайн посадових інструкцій

При процесно-орієнтованому підході організаційний дизайн посадових інструкцій включає:

o позиціонування посади на карзі бізнес-процесів підрозділу;

o визначення складу та ієрархії організаційних ланок підрозділу;

o розподіл відповідальності за виконання бізнес-процесів між організаційними ланками (керівниками) підрозділи у відповідності з заданими процессными ролями:

- роль власника бізнес-процесу - розробляє моделі і регламент бізнес-процесу, організує управління і виконання бізнес-процесу, здійснює поліпшення бізнес-процесу;

- роль учасника бізнес-процесу - бере участь в управлінні і виконанні бізнес-процесу у відповідності з певним власником регламентом;

o визначення завдань організаційних ланок виходячи з процесної моделі відповідальності;

o визначення функцій організаційних ланок, необхідних для виконання завдань організаційних ланок;

o розробку з використанням рішень організаційного дизайну та затвердження організаційно-розпорядчих документів виконавця підприємства:

- Положення про підрозділи.

- посадової інструкції.

o робочі регламенти і регламенти взаємодії, що використовуються виконавцем (при необхідності).

Зміни і поліпшення організаційної структури

Як і будь-який компонент організації діяльності, організаційна структура підприємства може піддаватися реорганізації і поліпшень. Фокусування змін організаційної структури спрямовані на склад та ієрархію виконавчих ланок, склад і розподіл функцій між виконавчими ланками, усунення дублювання функцій, усунення надлишкових функцій, підвищення продуктивності праці та оптимізацію чисельності виконавчих ланок і підприємства в цілому.

Конкретна схема організаційних змін створюється шляхом локалізації загальної схеми управління змінами в організаційній системі і передбачає:

o виділення об'єкта змін і завдання його меж;

o опис бізнес-процесів та організаційної структури об'єкта змін в ситуації "як є";

o виявлення проблем в ситуації "як є" з метою використання отриманої інформації при генерації цільового стану "як треба";

o визначення способу цільового стану "як треба" (при проектуванні стану "як треба" враховуються результати бенчмаркінгу, аналізу "як є", сценарні варіанти майбутнього, цільові вимоги і політики);

o розробку програми перекладу організаційної структури зі стану "як є" цільове стан "як треба" (програма змін);

o управління реалізацією програми змін.

o фіксація нового "статус-кво".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Корпоративні PR-документи компанії
Корпоративна архітектура
Схеми розробки і поліпшення організації діяльності
Організаційний дизайн та організаційний розвиток
Організаційні структури управління
Типи організаційних структур управління
Методика розробки посадових інструкцій
Посадова інструкція головного бухгалтера установи
Організаційний дизайн та організаційний розвиток
Постійне управління організаційними змінами
СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
Організаційні структури управління
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси