Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 9 ЗАХОДИ ПО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях значною мірою залежить від своєчасності і результативності вжитих заходів по захисту населення, у тому числі персоналу підприємств і організацій, здійснюваних завчасно, при виникнення і в ході ліквідації надзвичайної ситуації.

Поняття "захист населення" має два трактування - загальну широку і більш вузьку, цілеспрямовану, специфічну. Перша пов'язана з положеннями Федерального закону "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру", за яким під захистом фактично розуміється вся діяльність з протидії надзвичайним ситуаціям. Друга виходить з уявлення, що захист населення полягає у проведенні певних видів захисних заходів, спрямованих на захист людей від конкретних вражаючих впливів, забезпечення пом'якшення цих впливів, надання конкретної допомоги людям. Такого роду захист досягається шляхом здійснення цілого комплексу спеціальних заходів того чи іншого виду захисту.

Захист населення, у тому числі персоналу, від надзвичайних ситуацій - це сукупність взаємопов'язаних по часу, ресурсам і місця проведення заходів РСЧС, спрямованих на запобігання або максимальне зниження втрат населення та загрози його життю і здоров'ю від вражаючих факторів і впливів джерел надзвичайних ситуацій.

Необхідність підготовки і здійснення заходів щодо захисту населення країни від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру обумовлюється:

- ризиком для людини зазнати впливу вражаючих факторів стихійних лих, аварій, природних і техногенних катастроф;

- реалізацією цих ризиків у вигляді впливу на людину уражаючих факторів;

- наданими законодавством правом людей на захист життя, здоров'я та особистого майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Захист в умовах надзвичайних ситуацій підлягає все населення Російської Федерації, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території Росії.

Основним об'єктом захисту населення є особистість з її правом на захист, однак особистість не є пасивним об'єктом захисту. Громадяни зобов'язані брати участь в заходах захисту населення, проходити навчання з питань захисту від надзвичайних ситуацій.

Заходи захисту населення є складовою частиною як запобіжних заходів, так і заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій і, отже, виконуються як превентивний, так і в оперативному порядку.

Заходи з підготовки країни до захисту населення проводяться завчасно за територіально-виробничим принципом. При цьому слід мати на увазі, що вони ведуться не тільки в зв'язку з можливими надзвичайними ситуаціями природного і техногенного характеру, але і в передбаченні небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій, оскільки значна частина цих заходів ефективна і в мирний, і у воєнний час.

Заходи щодо підготовки до захисту і самої захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій плануються і здійснюються диференційовано, з урахуванням економічного значення регіонів, муніципальних утворень і об'єктів економіки в залежності від особливостей розселення, природно-кліматичних та інших місцевих умов.

Для здійснення захисту населення формуються і реалізуються системи захисних заходів різних рівнів. Основою формування загальнодержавної і територіальних систем захисних заходів та диференційованого підходу до організації захисту населення є зонування територій країни за видами і ступенями можливих небезпек.

Зонування (районування) території країни але видами і ступенями природної та техногенної небезпеки являє собою процес виділення меж територій, загальною ознакою яких є висока потенційна небезпека виникнення на них того чи іншого виду стихійного лиха або аварій. В результаті можуть бути визначені зони, для яких характерні сейсмічна, вулканічна, лавинна, зсувна, радіаційна, хімічна або інші небезпеки. У разі якщо для даної території визначена величина ризику виникнення надзвичайної ситуації відповідного виду, то в ознаці зонування виявляються врахованими не тільки вид небезпеки, але і її ступінь. Стосовно до цих зон розробляються типові варіанти захисту населення та персоналу об'єктів економіки та інфраструктури та проводяться заходи щодо завчасної підготовки до дій по їх захисту.

Обсяги, зміст і терміни проведення заходів щодо захисту населення визначаються на підставі прогнозів стану природної та техногенної небезпеки відповідних територій, виходячи з принципу розумної достатності з урахуванням економічних можливостей щодо їх реалізації. Важливою мірою, істотно оптимізує весь комплекс заходів щодо захисту населення та персоналу, що є максимально можливе дотримання принципу подвійного призначення, тобто використання призначених для захисту матеріальних засобів і об'єктів не тільки для захисту, але і в інтересах забезпечення функціонування об'єктів економіки та обслуговування населення.

Методично, технологічно, а почасти й організаційно захисні заходи будуються за видами захисту. Під виглядом захисту розуміється специфічна сфера професійної аварійно-рятувальної діяльності, метою якої є захист людей, а також територій від вражаючих факторів однорідної фізичної природи або протидія однотипним наслідків надзвичайних ситуацій. Кожен вид захисту здійснюється шляхом проведення відповідного комплексу захисних заходів, що передбачають використання специфічних для даного виду дій способів і засобів захисту. В цілому захист населення від вражаючих факторів стихійних лих, аварій, природних і техногенних ката строф досягається комплексним застосуванням різних способів і засобів захисту та здійсненням заходів, що забезпечують життєдіяльність в умовах надзвичайних ситуацій.

Основними видами захисту населення від впливу вражаючих факторів надзвичайних ситуацій є інженерна, радіаційна, хімічна, протипожежна, медична, а також евакуація населення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Принципи і способи захисту населення і співробітників у надзвичайній ситуації
Заходи щодо життєзабезпечення населення в екстремальних умовах
Заходи щодо захисту від шуму
Заходи медичного захисту
Заходи інженерного захисту
Заходи радіаційного та хімічного захисту
Заходи щодо попередження НС та підвищення рівня захисту
Технологія соціального обслуговування у системі соціального захисту населення
Заходи щодо захисту виробничого персоналу в надзвичайних ситуаціях
Соціальна політика і соціальний захист населення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси