Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Адміністративна відповідальність»
Прийняті скороченняЛекція I. Загальна частинаЛекція 1. Адміністративна відповідальність та публічне примус Поняття та призначення адміністративної відповідальності Адміністративна відповідальність в системі заходів владного примусуЛекція 2. Законодавство про адміністративні правопорушення Структура законодавства про адміністративні правопорушення Синергізм федерального і регіонального законодавства Правові передумови делегування юрисдикційного повноваження Кореляція законів і підзаконних актів Предмети ведення Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень у сфері законодавства про адміністративні правопорушення Предмети ведення Російської Федерації, Предмети спільного ведення Предмети ведення суб'єктів Російської Федерації, Муніципальні юрисдикційні повноваження Постулати законодавства Російської Федерації про адміністративні правопорушення Загальні положення і принципи законодавства Російської Федерації про адміністративні правопорушення Рівність перед законом фізичних та юридичних осіб Презумпція невинуватості Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу Дія законодавства про адміністративні правопорушення в часі і в просторіЛекція 3. Генезис російського законодавства про адміністративну відповідальність Тема владного примусу у творчості вітчизняних вчених Політико-правові передумови творчої діяльності Концепція "примусової влади" І. Т. Тарасова Вчення І. Т. Тарасова про адміністративної юстиції Погляди В. Т. Тарасова на правоохоронну діяльність поліції Обґрунтування І. Т. Тарасовим системи виконавчо-розпорядчої діяльності. "Органи адміністрації, уряду, самоврядування і соединства" Погляди В. Т. Тарасова на синергізм вітчизняної полицеистики Спільність публічно-правових досліджень в роботах В. о. Іванівського Обґрунтування Ст. Ст. Іванівським призначення "органів судового управління" та внутрішніх справ Концепція централізації публічної влади В. Е. Андріївського. Примус як основа владної діяльності Погляди В. Е. Андріївського на "освітню діяльність народу" Розвиток вітчизняної полицеистики в роботах В. Н. Лешкова. Концепція суспільної автаркії російського народу Обґрунтування кризи німецького полицеизма в роботах Е. Н. Берендтса. Концепція всестанового поліцейської держави Кореляція проступків і злочинів по російському імперському праві Політико-правові передумови розробки та прийняття Статуту про покарання, що накладаються світовими суддями Публічні санкції, встановлені Статутом про покарання Кваліфікуючі ознаки необережної вини. Неосудність Обставини, несумісні з кваліфікацією провини. Поняття крайньої необхідності Обставини, що пом'якшують відповідальність за проступки Обставини часткового поставлення Обставини, що обтяжують відповідальність за правопорушення Правопорушення, що посягають на порядок управління Проступки, що посягають на громадський порядок і обрядове благочиння Проступки, що посягають на суспільний благоустрій Проступки, що посягають на порядок управління Правопорушення у сферах будівництва та транспорту Порушення правил протипожежної безпеки Правопорушення у сфері зв'язку Порушення санітарно-епідеміологічних правил Проступки, що посягають на особисту безпеку. Кваліфікація ознак образи і наклепу Правопорушення, що посягають на сімейні права підданих Проступки, що посягають на власністьЛекція 4. Основні атрибути адміністративної відповідальності Поняття адміністративного правопорушення Співвідношення адміністративних та інших публічних правопорушень Склад адміністративного правопорушення Вікові критерії адміністративної відповідальності Адміністративна відповідальність неповнолітніх Особливості встановлення вікових критеріїв Крайня необхідність Кваліфікуючі ознаки Правові передумови кваліфікації стану крайньої необхідності Неосудність Медичні та криміналістичні критерії неосудності Кваліфікація неосудності Правоограничения, обумовлені кваліфікацією неосудності Правові наслідки кваліфікації неосудності в юрисдикційної діяльності Малозначність адміністративного правопорушення Правові передумови кваліфікації малозначності Об'єктивні і суб'єктивні критерії малозначності Правові наслідки кваліфікації малозначностіЛекція 5. Суб'єкти юрисдикційної діяльності Фізичні особи Посадові особи Статус посадової особи. Публічні та приватноправові посадові особи Кваліфікуючі ознаки правопорушення посадової особи Індивідуальні підприємці Фізичні особи військової та правоохоронної служби Іноземні фізичні і юридичні особи ОрганізаціїЛекція 6. Кваліфікація провини Кваліфікація індивідуальної провини Передумови кваліфікації індивідуальної провини Встановлення ознак винного діяння фізичної особи Кваліфікація корпоративної провини Правові передумови кваліфікації Стадійність кваліфікаційних процедур Суб'єкти корпоративної відповідальності Юрисдикційний статус публічних юридичних осіб Імунітет публічних юридичних осіб Об'єктивні критерії корпоративної провини Суб'єктивні критерії корпоративного діяння Майнові передумови корпоративного правопорушення Фінансові передумови корпоративного діяння Обставини непереборної сили у кваліфікації корпоративної провини Презумпція невинуватості корпоративного правопорушенняЛекція 7. Адміністративне покарання Поняття адміністративного покарання і мети його застосування Адміністративне покарання як публічна превенція Наслідки застосування правоограничения обумовлених адміністративним покаранням Види адміністративних покарань Диференціація адміністративних покарань Правові наслідки застосування адміністративних покарань, види встановлюваних ними правоограничений Основні і додаткові адміністративні покарання Попередження Попередження як особлива превентивна санкція Обумовленість попередження Адміністративний штраф Критерії обчислення розміру адміністративного штрафу Умови застосування адміністративного штрафу Конфіскація знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення Юрисдикційний статус знаряддя вчинення і предмета адміністративного правопорушення Сутність майнових правоограничений при конфіскації , Позбавлення спеціального права Види адміністративних процедур при позбавленні спеціального права Зміст правоограничения· Адміністративний арешт, Адміністративне видворення Дискваліфікація Правові передумови застосування дискваліфікації Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, що тягнуть за собою дискваліфікацію Адміністративне призупинення діяльності Правові передумови застосування покарання Правоограничения, зумовлені застосуванням адміністративного призупинення діяльності Обов'язкові роботи Види правоограничения обумовлених обов'язковими роботами Обов'язкові роботи як альтернативне адміністративне покарання Загальні правила призначення адміністративного покарання Суб'єктивні та об'єктивні чинники, що враховуються при призначенні покарання Оцінка факторів, що характеризують майновий стан порушника Альтернатива при призначенні адміністративного покарання Сутність альтернативи Альтернативні і безальтернативні адміністративні покаранняЛекція 8. Кваліфікація адміністративного правопорушення Обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність Особливості кваліфікації обставин, що пом'якшують відповідальність Кваліфікація суспільно небезпечних наслідків, об'єктивований та нематеріалізований шкоду Стан афекту Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність Особливості кваліфікації обставин, що обтяжують відповідальність Види обставин, що обтяжують відповідальність, особливості їх врахування при розгляді справи про адміністративне правопорушення Давність притягнення до адміністративної відповідальності Юридичні факти початку обчислення давностного терміну Правові критерії обчислення строку давності притягнення до адміністративної відповідальності Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням Зміст відносин, обумовлених відшкодуванням шкоди Публічне і цивилистическое тлумачення презумпції невинуватості у відносинах, зумовлених ушкодженнямЛекція 9. Юрисдикційну виробництво Стадії юрисдикційного виробництва Збудження юрисдикційного виробництва Формалізація юрисдикційних дій. Види протоколів, що складаються в юрисдикційному провадженні Посадові особи, уповноважені складати протокол про адміністративне правопорушення Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення Предмет доказування по справі про адміністративне правопорушення Встановлення підозрюваної особи. Фіксація обставин, які підлягають з'ясуванню по справі Виявлення соціальних і правових передумов діяння Докази по справі про адміністративне правопорушення Способи отримання і фіксації доказів Процесуальні вимоги фіксації і дослідження доказів Юрисдикційні органи та їх посадові особи Розгляд справи про адміністративне правопорушення Судді, публічні органи і посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Індивідуальні правові акти у юрисдикційної діяльності Види правозастосовних актів Види актів процесуального забезпечення. Протоколи та визначення Кореляція процесуального законодавства в юрисдикційної діяльності Колізії правозастосування Підвідомчість розгляду справ про адміністративні правопорушення Правові передумови кореляції процесуального законодавства Суб'єкти юрисдикційного виробництва Особу, підозрювану у вчиненні адміністративного правопорушення Потерпілий. Моральний, фізичний (тілесний), репутаційний шкоду, майновий збиток, заподіяний потерпілому Законні представники фізичної та юридичної особи Захисник і представник Свідок, Понятий Спеціаліст, експерт, перекладач Виконавче провадження Призначення виконавчого провадження та його стадії Початкова стадія Стадія виконання постанови про призначення адміністративного покарання Процесуальні гарантії виконання постанови про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення Завершальна стадія виконавчого провадженняЛекція 10. Заходи адміністративного припинення Призначення заходів адміністративного припинення Правові передумови застосування заходів адміністративного припинення Правові наслідки застосування заходів адміністративного припинення Види заходів адміністративного припинення Доставляння Адміністративне затримання , Особистий огляд, огляд речей, що знаходяться при фізичній особі Огляд належать юридичній особі або індивідуальному підприємцю приміщень, територій й перебувають там речей і документів , Огляд транспортного засобу Вилучення речей і документів, Відсторонення від керування транспортним засобом, огляд на стан алкогольного сп'яніння та медичний огляд на стан сп'яніння Затримання транспортного засобу, заборона його експлуатації Затримання судна, доставленого у порт Російської Федерації Арешт товарів, транспортних засобів та інших речей Арешт судна, доставленого в порт Російської Федерації Привід Тимчасову заборону діяльності Заставу за арештоване судно Приміщення у спеціальні установиЛекція ІІ. Особлива частинаЛекція 11. Види адміністративних правопорушень Адміністративні правопорушення, що посягають на права громадян Адміністративні правопорушення, що посягають на здоров'я, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення і суспільну моральність Адміністративні правопорушення в галузі охорони власності Екологічні правопорушення Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та енергетиці Адміністративні правопорушення у сільському господарстві, ветеринарії і меліорації земель Адміністративні правопорушення на транспорті Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху Адміністративні правопорушення в галузі зв'язку та інформації про Адміністративні правопорушення в галузі підприємницької діяльності Адміністративні правопорушення в галузі фінансів, податків і зборів, ринку цінних паперів Адміністративні правопорушення у сфері митного справи про Адміністративні правопорушення, що посягають на інститути державної влади, Адміністративні правопорушення, що посягають на вимоги прикордонного режиму та режиму перебування іноземних фізичних осіб на території Російської Федерації Адміністративні правопорушення проти порядку управління Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, Адміністративні правопорушення в галузі військового облікуЛекція 12. Публічне примус в умовах особливих адміністративних режимів Поняття особливого адміністративного режиму Митний режим Призначення митного режиму Заходи адміністративного припинення Прикордонний режим Статус прикордонного режиму Заходи адміністративного припинення Організаційно-правова структура забезпечення прикордонного режиму Відповідальність за порушення прикордонного режиму Правовий режим надзвичайного стану Політико-правові передумови запровадження надзвичайного стану Обмеження діяльності публічних органів Публічні санкції Правовий режим воєнного стану Політико-правові передумови запровадження воєнного стану Публічні обмеження в умовах воєнного стану Правової режим закритих адміністративно-територіальних утворень Передумови запровадження правового режиму Цивілістичні обмеження Публічні обмеження та санкції Режим особливих економічних зон Передумови запровадження правового режиму ОЕЗ Публічний контроль на території ОЕЗ Відповідальність за порушення публічного режиму ОЕЗ
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси