Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 9. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу

Значення навчання персоналу організації, його сутність і види

В сучасних умовах висококваліфіковані кадри розглядаються як важлива конкурентна перевага, яку можна використовувати протягом тривалого часу і яке не можуть оперативно "скопіювати" інші компанії. Фірма здатна підвищити свою ефективність, якщо працівники розуміють її місію, цілі розвитку і стратегію. Це пояснюється тим, що підвищується причетність персоналу до реалізації завдань компанії і зростає мотивація, а окремі працівники прикладають зусилля до досягнення одних і тих же цілей. Систематичне навчання працівників дозволяє найбільш повно розкрити їх можливості. В даний час фірми прагнуть здійснювати не просто традиційну підготовку і перепідготовку працівників, їх навчання та розвиток, які відповідають потребам бізнесу.

Навчання покликане підготувати персонал до правильного рішення більш широкого кола завдань та забезпечити високий рівень ефективності в роботі. При цьому воно дозволяє не тільки підвищувати рівень знань працівників і виробляти необхідні професійні навички, але й формувати у них систему цінностей і установок, що відповідає сьогоднішнім реаліям і підтримуючу ринкову організаційну стратегію.

Зростання ролі навчання у процесах підвищення конкурентоспроможності підприємства та організаційного розвитку обумовлено наступними факторами.

По-перше, навчання персоналу служить найважливішим засобом досягнення стратегічних цілей організації. Ефективна робота компанії в умовах постійно зростаючої конкуренції неможлива без підвищення ефективності роботи на всіх рівнях організації. Головні перешкоди, які заважають досягненню більш високих робочих результатів, - не тільки недостатній рівень професійної підготовки персоналу, а також старі підходи до роботи па різних рівнях організації. Ці перешкоди можна подолати лише за умови розробки і практичної реалізації нової політики в сфері внутрішньофірмового навчання, яка включає різноманітні форми навчання, навчальні програми для всіх категорій працівників.

По-друге, навчання - найважливіший засіб підвищення цінності людських ресурсів організації. Деякі організації не приділяють належної уваги навчанню свого персоналу, так як не розглядають цю статтю витрат як необхідну, вважаючи, що без навчання можна з легкістю обійтися, якщо, скажімо, приймати на роботу фахівців, вже володіють необхідною кваліфікацією. Однак рано чи пізно керівництву будь-якої організації неминуче доводиться стикатися з тим, що якщо не інвестувати гроші в підвищення рівня знань і розвиток професійних навичок своїх працівників, то віддача від людських ресурсів організації з кожним роком стає все менше.

В умовах стрімких змін ринкової ситуації потрібні яскраві таланти і свіжі ідеї, здатні забезпечити високий рівень конкурентоспроможності. Організації, готові інвестувати грошові кошти в навчання своїх співробітників, можуть розраховувати па те, що працівники, які підвищили рівень своєї професійної підготовки, зможуть легше і швидше вирішувати більш складні завдання, будуть наполегливіше шукати і частіше знаходити правильні відповіді на виникаючі питання, швидше справлятися з труднощами в роботі, у них буде вище рівень відданості своєму підприємству, вище готовність працювати на нього з повною віддачею сил.

Сучасні підходи до управління організаціями ґрунтуються на тому, що персонал розглядається як ключовий чинник, що визначає ефективність використання всіх інших ресурсів. Як показує досвід найбільш успішних вітчизняних і зарубіжних компаній, інвестиції в персонал, створення умов для зростання працівників і підвищення їх професійного потенціалу дають в два-три рази більш високу віддачу, ніж кошти, спрямовані на вирішення суто виробничих завдань.

По-третє, без своєчасного навчання персоналу проведення організаційних змін сильно ускладнюється або стає неможливим.

Сім десятиліть планової економіки створили в Росії таку ситуацію, коли практично всіх керівників, фахівців і рядових працівників необхідно було вчити основам ринкової економіки. Перш за все рішення про те, яку продукцію виробляти, в яких обсягах, куди продавати і за якою ціною, приймалися Держпланом СРСР, тепер же всі підприємства поставлені перед необхідністю приймати рішення самостійно. Від їх якості залежить не тільки доля окремих підприємств, але і доля цілих міст, якщо підприємство є містоутворюючим.

Ринок сьогодні не знає жалості. Йому немає справи до найвищої якості роботи тієї чи іншої категорії працівників або найвищої продуктивності окремо взятого штампувального або будь-якого іншого цеху. Ринок вимагає, щоб вся компанія працювала ефективно. Ринок диктує необхідність своєчасно і якісно задовольняти постійно мінливі запити споживачів.

Розглядаючи процес організаційних змін, експерти часто вказують на те, що істотною перешкодою на їхньому шляху часто стає відсутність необхідних ресурсів або підступи конкурентів, а опір власного персоналу. Опір може бути викликано цілим рядом причин, серед яких найбільш поширені наступні:

o брак у персоналу знань і навичок, необхідних у нових умовах;

o недовіру до керівництва;

o стара система цінностей і пріоритетів, що визначає поведінку працівників;

o страх перед новим, невпевненість у власних силах;

o нерозуміння цілей і шляхів здійснення змін;

o недостатня зацікавленість у змінах.

Навіть побіжний погляд на наведений перелік можливих причин опору персоналу процесу організаційних змін показує, що без проведення відповідного навчання персоналу важко розраховувати на зацікавлену підтримку змін з боку працівників. Добре організоване, ретельно продумане і вчасно проведене навчання здатне подолати сили гальмування і забезпечити успіх проведених змін.

Процес навчання людини протікає все його свідоме життя. Мета навчання - здобуття освіти. Рівень освіти обумовлюється вимогами виробництва, науково-технічним і культурним рівнем, а також суспільними відносинами. Освіта ділиться на загальне та професійне.

Загальну освіту можна отримати в школах, ліцеях, інтернатах та ін. Професійну освіту надають професійні технічні училища, технікуми, коледжі, університети, академії, інститути, а також школи бізнесу, центри освіти і ін.

Освіта має здійснюватися безперервно.

Безперервна освіта - процес і принцип формування особистості, що передбачає створення таких систем освіти, які відкриті для людей будь-якого віку і покоління і супроводжують людину протягом всього його життя, сприяють постійному його розвитку, втягуючи його в безперервний процес оволодіння знаннями, уміннями, навичками і способами поведінки (спілкування). Безперервна освіта передбачає не тільки підвищення кваліфікації, але і перепідготовку для умов, що змінюються, і стимулювання постійної самоосвіти.

Існує три концепції навчання.

Концепція спеціалізовано/про навчання, орієнтована на сьогоднішній день або найближче майбутнє, що має відношення до відповідного робочого місця. Таке навчання ефективно відносно нетривалий відрізок часу, але, з точки зору працівника, сприяє збереженню робочого місця, а також зміцнює почуття власної гідності.

Концепція профільного навчання - ефективною з економічної точки зору, так як підвищує внутрипроизводственную і внепроизводственную мобільність працівника. Проте остання обставина являє собою відомий ризик для організації, де працює працівник, оскільки він має можливість вибору і тому менш прив'язаний до відповідного робочого місця.

Концепція навчання, орієнтованого на особистість, має на меті розвиток людських якостей, закладених природою або придбаних ним у практичній діяльності. Ця концепція відноситься в першу чергу до персоналу, схильному до наукових досліджень і володіє талантом керівника, педагога і т. п.

Таким чином, до предмету навчання відносяться:

o знання, т. е. теоретичні, методичні і практичні, необхідні працівнику для виконання своїх обов'язків на робочому місці;

o уміння, тобто здатність виконувати обов'язки, закріплені за працівником на конкретному робочому місці;

o навички - високий ступінь уміння застосовувати отримані знання па практиці, навички припускають таку міру освоєння роботи, коли виробляється свідомий самоконтроль.

Згідно з визначенням навчання персоналу і його сутності навчання можна розділити на три види: підготовка; перепідготовка та підвищення кваліфікації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
Особливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
Підвищення кваліфікації бухгалтерського персоналу підприємств (установ, організацій)
Атестації. Підвищення кваліфікації
Підвищення уразливості організації
Коучинг як сучасний підхід до навчання і розвитку персоналу організації
Організація навчання персоналу
Види навчання
Навчання як спосіб організації педагогічного процесу
Сутність поділу праці в організації і розвиток служби управління персоналом
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси