Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік витрат за елементами та статтями калькулювання

Згідно ПБУ 10/99 для цілей управління в бухгалтерському обліку організується облік витрат за статтям витрат.

Стаття витрат (калькуляційна стаття) - це певний вид витрат, що формує собівартість як окремих видів продукції (робіт, послуг), так і всієї продукції в цілому.

Перелік статей витрат, їх склад і методи розподілу за видами продукції (робіт, послуг), а також порядок оцінки залишків незавершеного виробництва і готової продукції визначається організацією самостійно, на основі галузевих методичних рекомендацій з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) з урахуванням характеру і структури виробництва.

Типова угруповання витрат на виробництво і реалізацію продукції за статтями калькуляції така:

1) сировина і матеріали;

2) зворотні відходи (віднімаються);

3) покупні вироби, напівфабрикати;

4) паливо і енергія на технологічні цілі;

5) заробітна плата виробничих робітників;

6) відрахування іа соціальні потреби виробничих робітників;

7) послуги виробничого характеру сторонніх організацій;

8) витрати на підготовку і освоєння виробництва;

9) втрати від шлюбу;

10) інші виробничі витрати;

11) загальновиробничі витрати;

12) загальногосподарські (адміністративні) витрати;

13) витрати на продаж (комерційні витрати).

Сума перших 11 статей утворює виробничу

собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг), а сума всіх 13 статей - повну собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

Відповідно до ПБО 10/99 при формуванні витрат по звичайних видах діяльності повинна бути забезпечена їх угруповання по економічних елементах.

Економічний елемент - це первинний однорідний вид витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), які на рівні організації неможливо розкласти на складові частини.

Групування витрат за економічними елементами така:

o матеріальні витрати;

o витрати на оплату праці;

o відрахування на соціальні потреби;

o амортизація;

o інші витрати.

Елементи витрат характеризуються кредитуванням рахунка при відображенні певного виду витрат. Наприклад, елемент "Витрати на оплату праці" завжди характеризується кредитом рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", хоча за дебетом функції витрат можуть бути різними: витрати основного виробництва, загальновиробничі витрати, загальногосподарські витрати і т. д.

В елементі "Матеріальні витрати" відображається вартість:

- придбаних з боку сировини і матеріалів, які становлять основу продукції, що виробляється;

- покупних матеріалів, що використовуються у процесі виробництва для забезпечення нормального технологічного процесу;

- купованих комплектуючих виробів і напівфабрикатів;

- придбаного зі сторони палива і енергії;

- природного сировини;

- робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми організаціями;

- втрат від недостачі надійшли матеріальних ресурсів у межах норм природного убутку або за технічними умовами або умовами договору із замовником.

Вартість матеріальних ресурсів формується виходячи з фактичних витрат на їх придбання, включаючи націнки, комісійні винагороди, транспортні витрати, плату за зберігання і доставку, вартість зовнішньоекономічних послуг, послуг товарних бірж і т. д.

В елементі "Витрати на оплату праці" відображаються витрати на оплату праці виробничого й управлінського персоналу підприємства, як штатного, так і позаштатного, включаючи премії робітникам і службовцям за виробничі результати, стимулюючі і компенсаційні виплати.

До складу витрат на оплату праці включаються:

- виплати заробітної плати за фактично виконану роботу, виходячи з прийнятої в організації системи оплати праці;

- вартість продукції, виданої в порядку натуральної оплати працівникам;

- виплати стимулюючого характеру, зокрема премії, винагороди але підсумками роботи за рік, надбавки за професійну майстерність;

- виплати компенсуючого характеру, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, зокрема надбавки за понаднормову роботу, роботу в багатозмінному режимі, за суміщення професій, за роботу в особливо шкідливих умовах праці тощо;

- вартість безкоштовно видається спецодяг, безкоштовного харчування тощо;

- оплата чергових відпусток і компенсацій за невикористану відпустку;

виплати працівникам, вивільненим у зв'язку з реорганізацією підприємства;

- одноразові винагороди за вислугу років;

- виплати по районних коефіцієнтах і коефіцієнтів за роботу в особливих кліматичних умовах;

- оплата навчальних та інших аналогічних відпусток;

- оплата за час вимушеного прогулу;

- інші виплати, передбачені законодавством або системами оплати праці в організації.

В елементі "Відрахування на соціальні потреби" відображаються обов'язкові відрахування від витрат на оплату праці працівників, що включаються у елемент "витрати на оплату праці", але законодавчо встановленим нормам на державне соціальне страхування (страхові внески).

В елементі "Амортизація" відображається сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення як власних, так і орендованих основних засобів, нематеріальних активів, дохідних вкладень у матеріальні цінності.

До елементу "Інші витрати" належать:

- податки, збори, платежі, інші відрахування відповідно до законодавства;

- платежі за викиди (скиди) забруднюючих речовин;

- винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції;

- витрати на відрядження;

- витрати на сертифікацію продукції, гарантійний ремонт;

- оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків, оренди;

- оплата за пожежну і сторожову охорону;

- платежі за підготовку і перепідготовку кадрів;

- витрати на обслуговування і управління виробництвом;

- витрати на рекламу;

- представницькі витрати;

- інші, які не увійшли в інші, економічні елементи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Принципи організації обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
Інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Метод калькулювання витрат на якість.
Групування витрат за статтями калькуляції
Облік витрат на продаж
Облік витрат на НДДКР
;Витрати але звичайним видам діяльності (за елементами витрат)"
Порядок обліку витрат при реалізації майна, що амортизується
Відображення в бухгалтерському обліку витрат за позиками і кредитами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси