Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія комунікації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Типи комунікації

Міжособистісна комунікація здійснюється в тих видах спілкування, які припускають прагматичні цілі і конструктивність рішень, а також готовність кожного партнера до адекватної поведінки. А. П. Панфілова розрізняє п'ять видів комунікації:

1) пізнавальну;

2) переконує;

3) експресивну;

4) сугестивну;

5) ритуальну.

Для кожного з цих видів комунікації характерні свої цілі, очікуваний результат, умови організації, а також комунікативні форми і засоби.

Пізнавальна комунікація

Мета: розширити інформаційний фонд партнера, передати необхідну інформацію, прокоментувати інноваційні відомості.

Очікуваний результат: освоєння повий інформації та застосування її в практичній діяльності, впровадження інновацій і саморозвиток.

Умови організації комунікації: облік пізнавальних можливостей конкретних ділових партнерів, їх індивідуальних установок на отримання нової інформації та інтелектуальних можливостей для її переробки, розуміння і сприйняття.

Комунікативні форми: доповіді, повідомлення, лекції, консультації, семінари, бесіди, звіти, а також письмові роботи (реферати, контрольні, курсові, дипломні, проектні), що дозволяють оцінити ступінь засвоєння теорії питання, перегляд навчальних програм.

Комунікативні засоби і технології: коментар, аргументація і доказ; характеристика причинно-наслідкових зв'язків, порівняльний аналіз; інтерпретація нової лексики, резюмування, використання вербальних і невербальних ключів доступу в аудіальний, візуальний та кінестетичний канали, мовна культура і ораторська майстерність.

Переконуюча комунікація

Мета: викликати у ділового партнера певні почуття і сформувати ціннісні орієнтації та установки; переконати в правомірності стратегій взаємодії; зробити своїм однодумцем.

Очікуваний результат: залучення партнера на свою позицію, зміна особистісних установок, поглядів, переконань, переорієнтація цілей.

Умови організації комунікації: опора на сприйнятливість партнера, його особистісну мотивацію та інтелектуально-емоційну культуру.

Комунікативні форми: переконуюча, що закликає до дії мова, прес-конференція, дискусія, суперечка. Переговори, напуття, комплімент, бесіда, презентація, "круглі столи".

Комунікативні засоби і технології: аргументація, демонстрація і доказ; роз'яснення і порівняльний аналіз; факти, цифри і приклади, що показують переваги; опора на емоційний настрій партнера і включення його кінестетичного каналу за допомогою вербальних і невербальних ключів доступу; облік контраргументи партнера; психологічні прийоми приєднання, формування атракції, створення атмосфери довіри.

Експресивна комунікація

Мета: сформувати у партнера психоемоційний настрій, передати почуття, переживання, спонукати до потрібної дії.

Очікуваний результат: зміна настрою партнера, провокування необхідних почуттів (співчуття, співпереживання), залучення в конкретні акції і дії.

Умови організації комунікації: опора на емоційну сферу партнера, використання художньо - естетичних засобів впливу на всі його сенсорні канали.

Комунікативні форми: мови за спеціальним приводу, презентації; бесіди і зборів; мітинги; розповіді про ситуації, про фірму, про людину; брифінги; мозковий штурм, синектика, демонстрації відео-, кінофрагментів; аналіз можливих наслідків; гасла і заклики.

Комунікативні засоби і технології: аудіо-, відео - та художні засоби; стислість мовних конструкцій; емоційно забарвлена, образна лексика; акторська майстерність: посмішка, голос, погляд; яскравість жестикулирования, міміки; демонстрація конгруентності; опора на актуальні потреби слухачів; щирість демонстрованих почуттів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Переконуюча комунікація
ВИДИ І ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ
Роль невербальних комунікацій на міжнародних переговорах
Пізнавальна комунікація
Переконуюча комунікація
ВИДИ І ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ
Переконуюча комунікація
СКЛАДОВІ УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УСТНОРЕЧЕВОЙ
ВИДИ І ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ
Експресивна комунікація
ВИДИ І ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ
Роль невербальних комунікацій на міжнародних переговорах
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси