Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг: теорія і практика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Еволюція маркетингу

Етапи розвитку маркетингу

Перший етап еволюції маркетингу (1860-1950 роках), в свою чергу, ділиться на три послідовних періоди:

o перший період (1860-1920 рр..) характеризується процесами вдосконалення виробництва, основна мета якого полягала у збільшенні обсягів і асортименту продукції;

o другий період (1920-1930 рр..) характеризується тим, що з урахуванням досягнутих успіхів в області зростання обсягів виробництва виробники зосередили свою увагу на вирішенні проблеми вдосконалення товарів, що випускаються за рахунок підвищення їх якості та відповідної зміни товарного асортименту;

o третій період (1930-1950 рр..) характеризується вирішенням проблеми організації збуту за рахунок інтенсифікації комерційних зусиль, що означає першочергове додаток господарюючим суб'єктом фінансових коштів і витрат праці в сфері стимулювання збуту вироблених товарів.

Перший етап еволюції маркетингу характеризувався подальшою концентрацією виробництва, його механізацією і автоматизацією, а також посиленням концентрації і централізації капіталу. Цьому періоду властива наростання процесів спеціалізації, розширення масштабів виробництва, посилення конкурентної боротьби.

Все перераховане вище призвело до формування так званого ринку продавця, для якого характерні перевищення пропозиції над попитом і гостра конкурентна боротьба.

Другий етап еволюції маркетингу (1951-1970 рр..). На даному етапі сформувалися три основні підходи до організації маркетингової діяльності, складових його фундамент: функціональний, інституціональний і товарний.

Функціональний підхід ґрунтується на поелементний аналіз збутової діяльності підприємства оптової реалізації, транспортуванні і зберіганні. Основна увага при цьому приділяється внутрішньо-фірмового планування.

Інституціональний підхід ставить в основу маркетингової діяльності кінцеву реалізацію виробленої продукції, її роздрібний продаж. У центрі уваги в даному випадку робота з роздрібним торговцем (так званий мерчандайзинг).

Товарний підхід грунтується на ретельному вивченні купівельних переваг, з урахуванням яких здійснюється розробка товарів (послуг) та їх модернізація.

На другому етапі еволюції маркетингу почалося формування так званого ринку покупця. Головним в обґрунтуванні рішень про виробництві того чи іншого товару стає глибоке, всебічне вивчення насамперед споживача, його потреб і запитів, а також умов і факторів, під впливом яких вони формуються і розвиваються.

Одночасно відбувалася інтеграція в єдине ціле названих трьох підходів і виникло розуміння маркетингу як системи, що охоплює всі види діяльності підприємства, пов'язані з виробництвом продукції і її просування від виробника до споживача.

Якісний поворот у розвитку концепції маркетингу стався в 50-60-х роках XX ст., коли, подолавши післявоєнні труднощі, економічно розвинені країни вступили в новий етап розвитку. Саме в цей період маркетинг почали сприймати як філософію бізнесу, і в основних рисах була сформована його сучасна концепція. Маркетинг був визнаний великими корпораціями, що призвело до серйозних змін у структурі внутрішньофірмового управління.

До цього періоду відноситься розвиток так званого управлінського маркетингу, заснованого на поширенні його принципів на всі рівні управління підприємством знизу доверху.

На другому етапі з'являється міжнародний маркетинг, який називають також глобальним маркетингом. Особливо широке поширення він отримав в 60-х роках XX ст. у зв'язку з розвитком міжнародних економічних відносин та інших форм співробітництва між різними країнами, посиленням ролі ТНК.

У цей період з'являються такі поняття, як микромаркетинг та макромаркетинг, консюмеризм, стратегічне планування та стратегічний маркетинг.

Сукупність всіх цих напрямів становить основу сучасної концепції, є методологічною основою практичного маркетингу або маркетингу як способу дії, під яким розуміється специфічний спосіб організації господарської діяльності підприємства, яка грунтується на інтеграції і координації всіх функцій по виявленню та оцінці потреб ринку, перетворення цих знань у конкретні товари (послуги), формування попиту і просування товарів від виробника до кінцевого споживача.

Третій етап еволюції маркетингу (1971-1990 рр.) перетворив його в комплексну системну діяльність. У цей період маркетинг почали розглядати з позицій системного аналізу на основі загальної теорії управління.

Маркетингова діяльність перетворюється з однобічного зв'язку підприємства з ринками збуту в діалог підприємства з покупцями. Тому все більша увага в маркетингу приділяється дослідженню та активного моделювання поведінки споживача на ринку, активно проявляються підходи соціально-етичного маркетингу.

У середині 1980-х рр. ситуація на ринку складалася таким чином, що багато чого в діяльності підприємства стало залежати від ефективності використання самого маркетингу.

Четвертий етап еволюції маркетингу (1991 - теперішній час). По мірі наближення до XXI ст. відбувалося посилення тенденції індивідуального підходу до споживача. Так, у США існує понад 200 компаній, що виробляють пластівці із злаків до сніданку і конкурують між собою за місце на прилавках американських магазинів.

При виробництві різних видів продукції для кожного з численних споживачів ринку виникає питання, як можна все продати і продовжувати продавати, користуючись суто механічними підходами до маркетингу, так добре срабатывавшими в минулому. Діячі ринку (продавці), які вже займають певні ринкові пиши, повинні розробляти нові, більш ефективні шляхи залучення потенційних споживачів на свій сектор ринку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості еволюції маркетингу в Росії
Вихідні поняття маркетингу. Еволюція маркетингових концепцій
Маркетингова діяльність на підприємстві
МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Реклама в системі маркетингу
Консультування по питаннях організаційних змін та розвитку
Етап виготовлення пробної партії
Маркетингова діяльність на підприємстві
МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Реклама в системі маркетингу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси