Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Переміщення підакцизних товарів через митний кордон Митного союзу

Акциз служить важливим джерелом доходів державного бюджету сучасних країн. В даний час в консолідованому бюджеті Російської Федерації він стійко займає четверте місце після ПДВ, податку на прибуток організацій і податку на видобуток корисних копалин, у Республіці Білорусь акцизи забезпечують 10-13% доходів бюджету, в Республіці Казахстан - 3-5% доходів бюджету. Акцизи також виконують соціальну функцію, викликану необхідністю скорочення споживання соціально шкідливих товарів (алкогольних і тютюнових виробів). В табл. 6.2 наведено ставки акцизів на окремі групи підакцизних товарів в державах - членах Митного союзу (МС).

Таблиця 6.2. Ставки акцизів па окремі групи підакцизних товарів в державах - членах Митного союзу

Підакцизний

товар

Код

ТН

ЗЕД

Одиниця

вимірювання

Ставки акцизів, євро

Республіка

Білорусь

Республіка

Казахстан

Російська

Федерація

Спирт

етиловий

2208

1 л

1,19

0,37

0,8

Вина

2204

1 л

0,11

0,17

0,12

Пиво <2>

2203

1 л

0,13

0,13

0,23

Сигарети з фільтром

2402

1000 шт.

4,34

4.9

від 15,03

Сигарети без фільтру

2402

1000 шт.

0,4

2,8

від 13,15

Автомобілі

легкові

8703

1 к. с.

до 2,1

7,33

до 6,1

Бензин

автомобільний (клас 3 із октановим числом від-до 92-95)

2710

1 т

147,4

до 24,9

130,9

Дизельне

паливо

2710

1 т

94,66

до 2,9

64,7

Наведені основні групи підакцизних товарів охоплюють 60-80% національних переліків підакцизних товарів держав - членів МС.

Спостерігається розходження в ставках акцизів, особливо на такі товари, як сигарети з фільтром, сигарети без фільтра, бензин автомобільний, дизельне паливо. Ставки акцизів в державах - членах ТЗ щорічно затверджуються урядами сторін. При цьому в Російській Федерації прийнятий перехідний період з 1 січня 2010 р. по 31 грудня 2013 р. з щорічним збільшенням ставок акцизів на товари в основному на 20-30%, а по окремих товарних позиціях, наприклад, сигарети без фільтру - майже в два рази.

Основними документами, що регулюють справляння акцизів в МС, є:

o Угода від 25.01.2008 "Про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів, виконанні робіт, наданні послуг у Митному союзі";

o Протокол від 11.12.2009 "Про порядок справляння непрямих податків і механізм контролю за їх сплатою при експорті та імпорті товарів у Митному союзі";

o Протокол від 11.12.2009 "Про обмін інформацією в електронному вигляді між податковими органами держав - членів Митного союзу про сплачені суми непрямих податків".

При обчисленні акцизів у взаємній торгівлі держав - учасниць МС закладені наступні основоположні принципи:

o експорті товарів застосовується звільнення від сплати (відшкодування сплаченої суми) акцизів за умови документального підтвердження факту експорту;

o імпорті товарів на територію однієї держави - учасника ТЗ з території іншої держави - учасниці Митного союзу акцизи стягуються податковими органами держави-імпортера, якщо інше не встановлено законодавством цієї держави в частині товарів, що підлягають маркуванню акцизними марками;

o імпорті на територію держави - учасниці Митного союзу акциз не стягуються з товарів, які відповідно до законодавства цієї держави не підлягають оподаткуванню при ввезенні на її територію. На практиці цей принцип означає, що при ввезенні на територію Російської Федерації акцизами обкладаються товари, визнані підакцизними у відповідності зі ст. 181 НК РФ;

o ставки акцизів на імпортовані товари у взаємній торгівлі, не повинні перевищувати ставок акцизів, якими обкладаються аналогічні товари внутрішнього виробництва. Реалізація цього принципу означає, що у відношенні товарів, що ввозяться на територію РФ, і товарів, вироблених на території Росії, застосовуються єдині ставки акцизів, встановлені ст. 193 НК РФ;

o акцизи, за винятком акцизів по маркируемым підакцизних товарів, сплачуються не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття на облік імпортованих товарів.

Однією з особливостей акцизної політики ТЗ є те, що стягування акцизів по підакцизним товарам, що імпортуються між державами - членами МС, здійснюється податковим органом держави - члена МС, на територію якого імпортовані товари, а стягування акцизів по товарах, що підлягають маркуванню акцизними марками, здійснюється митними органами держав - членів МС, на територію яких імпортовані товари.

Дані особливості наведено на рис. 6.1 і 6.2.

Рис. 6. 1. Схема адміністрування акцизів по маркованих товарів у рамках Митного союзу

У відповідності з представленою схемою адміністрування акцизів по підакцизним товарам в рамках ТЗ, здійснюється в наступному порядку: 1 - товар, 2 - сплата ПДВ, акцизів, 3 - передача декларації та документів, 4 - передача імпортеру трьох примірників заяви про ввезення товарів і сплату непрямих податків, 5 - передача експортеру двох примірників заяви про ввезення товарів і сплату непрямих податків, 6 - подання в податковий орган країни-експортера декларації, документів, що підтверджують експорт, 7 - відправлення податковим органом Російської Федерації електронного варіанту заяви податковому органу країни-експортера. Відправлення підтвердження про сплату непрямих податків, 8 - повернення експортеру раніше сплачених непрямих податків, 9 - повідомлення про отримання інформації.

При ввезенні (імпорті) підакцизних товарів, що підлягають маркуванню акцизною маркою, адміністрування здійснюється в наступному порядку.

1. Заява організації імпортера уповноважений митний орган про придбання акцизних марок, а також:

o зовнішньоторговельний договір;

o документи, що підтверджують право використовувати товарний знак;

o копія сертифіката відповідності фіксації та передачі інформації про обсяг виробництва і обороту алкогольної продукції) в Єдину державну автоматизовану інформаційну систему;

o копія ліцензії, передбаченої законом;

o грошове забезпечення в рахунок оплати акцизних марок.

Рис. 6.2. Схема адміністрування акцизів по маркованих товарів у рамках Митного союзу

2. Перерахування грошових коштів, призначених для придбання марок, у Федеральне казначейство.

3. Запит з боку уповноваженого митного органу на виготовлення марок у ФГУП "Гознак".

4. Передача виготовлених акцизних марок Центральної акцизної митниці.

5. Передача Центральної акцизної митницею марок уповноваженому митному органу.

6. Видача акцизних марок експортеру.

7. Надання в податковий орган країни-експортера декларації, документів, що підтверджують експорт.

8. Ввезення маркованих підакцизних товарів на територію Російської Федерації.

9. Сплата суми акцизу (за вирахуванням сум, сплачених за акцизні марки), надання в митні органи заяви про сплату акцизу по маркованих товарів Митного союзу, що ввозяться на територію Російської Федерації з території держави - члена Митного союзу (чотири примірники та електронна копія). Сплата суми акцизу відразу після ввезення товару (а не до 20-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття товару на облік).

10. Передача експортеру двох примірників заяви про ввезення товарів і сплату непрямих податків.

11. Передача декларації, документів, встановлених Протоколом від 11.12.2009 "Про порядок справляння непрямих податків і механізм контролю за їх сплатою при експорті та імпорті товарів у Митному союзі".

12. Імпортеру передаються три примірники заяви про ввезення товарів і сплату непрямих податків.

13. Відправлення податковим органом Російської Федерації електронного варіанту заяви податковому органу країни-експортера. Відправлення підтвердження про сплату непрямих податків.

14. Сплата ПДВ.

15. Підтвердження про сплату суми акцизу.

16. Повернення експортеру раніше сплачених непрямих податків.

17. Повернення трьох примірників заяви з відміткою митних органів.

Порядок обчислення і сплати акцизів при експорті товарів

Для підтвердження обгрунтованості застосування звільнення від сплати акцизів платником податків держави - члена Митного союзу, з території якого вивезені товари, в податковий орган одночасно з податковою декларацією подаються такі документи (їх копії):

o договори (контракти), на підставі яких здійснюється експорт товарів, договори (контракти) на виготовлення товарів, договори (контракти) на переробку давальницької сировини;

o виписка банку, що підтверджує фактичне надходження виручки від реалізації експортованих товарів на рахунок платника податків-експортера, якщо інше не передбачено законодавством держави - члена Митного союзу;

o заяву про ввезення товарів і сплату непрямих податків

o заява подається в оригіналі або в копії на розсуд податкових органів держав - членів Митного союзу;

o транспортні (товаросупровідні) документи, що підтверджують переміщення товарів з території Російської Федерації на територію держави - члена Митного союзу;

o інші документи, що підтверджують обгрунтованість звільнення від сплати акцизів, передбачені законодавством держави - члена Митного союзу, з території якого експортовані товари.

Вказані документи подаються до податкового органу протягом 180 календарних днів з дати відвантаження (передачі) товарів. При ненаданні документів у встановлений термін платник податків зобов'язаний сплатити до бюджету акциз за податковий (звітний) період, на який припадає дата відвантаження підакцизних товарів (або дата підписання акта прийому-передачі підакцизних товарів, вироблених з давальницької сировини).

У разі несплати, неповної сплати акцизів чи сплати податку з порушенням встановленого строку податковий орган стягує акциз та відповідні пені. Пеня за кожний день прострочення визначається у відсотках від несплаченої суми податку або збору. Процентна ставка пені приймається рівною одній трехсотой діючої в цей час ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації. При цьому суми пені, штрафів, які нараховані і сплачені за порушення строків сплати акцизів, поверненню не підлягають.

При експорті товарів з території Російської Федерації на територію іншої держави - члена Митного союзу платник податків має право на податкові відрахування у відповідності зі ст. 200-201 НК РФ. Для застосування податкового вирахування необхідно подати до податкового органу відповідну декларацію із зазначенням обсягу вивезених товарів, ставки акцизів, чинну на дату відвантаження вивозяться в держави - члени Митного союзу підакцизних товарів, а також суми акцизів. Податковий орган перевіряє обгрунтованість звільнення від сплати акцизів, застосування податкових відрахувань, і виносить відповідне рішення. У разі неподання платником податку заяви, податковий орган має право прийняти рішення про підтвердження обґрунтованості звільнення від сплати акцизів, а також податкових вирахувань при наявності в податковому органі підтвердження в електронному вигляді від податкового органу іншої держави - члена Митного союзу факту сплати акцизів в повному обсязі.

Порядок справляння акцизів при імпорті товарів

Стягування акцизів по товарах, що імпортуються на територію Російської Федерації з території держави, що входить в Митний союз, здійснюється податковим органом, на територію якого імпортовані товари, за місцем постановки на облік в Російській Федерації платників податків - власників товарів.

Якщо товари купуються на підставі договору (контракту) між платниками податків Російської Федерації і держави - члена Митного союзу і при цьому товари імпортуються в Російську Федерацію з території третьої держави - члена Митного союзу, то акцизи сплачуються платником податків Російської Федерації - власником товарів.

Приклад

Про ізвод m ялина підакцизної продукції з Республіки Білорусь реалізує, на підставі договору комісії, платнику податку з Республіки Казахстан і в той же час ця продукція імпортується ТОВ "Лікер" - платником податків Російської Федерації. Сплата акцизів здійснюється ТОВ "Лікер", так як виробником товари імпортовані па територію Росії.

Податкова база для обчислення акцизів визначається на дату прийняття на облік платником податків імпортованих підакцизних товарів. Акцизи, за винятком акцизів по маркируемым підакцизних товарів, сплачуються не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття на облік імпортованих товарів.

Платник податку зобов'язаний представити в податковий орган податкову декларацію не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття на облік імпортованих товарів. Одночасно з податковою декларацією платник податку подає в податковий орган наступні документи:

o заяву на паперовому носії (у чотирьох примірниках) та в електронному вигляді;

o виписку банку, що підтверджує фактичну сплату акцизів по імпортованих товарах;

o транспортні (товаросупровідні) документи, що підтверджують переміщення товарів з території однієї держави - члена Митного союзу на територію іншої держави - члена Митного союзу. Зазначені документи не подаються у разі, якщо для окремих видів переміщення товарів оформлення таких документів не передбачено законодавством держави - члена Митного союзу;

o рахунки-фактури, оформлені відповідно до законодавством держави - члена Митного союзу при відвантаженні товарів, у разі, якщо їх виставлення (виписка) передбачено законодавством держави - члена Митного союзу;

o договори (контракти), на підставі яких придбані товари, імпортовані на територію Російської Федерації з території держави, що входить в Митний союз, про виготовлення товарів, на переробку давальницької сировини;

o інформаційне повідомлення, представлене платнику податків однієї держави - члена Митного союзу платником податку іншої держави - члена Митного союзу або платником податків держави, яка не є членом Митного союзу (підписану керівником (індивідуальним підприємцем) і завірена печаткою організації), які реалізують товари, імпортовані з території третьої держави - члена Митного союзу. Зазначене повідомлення має містити такі відомості про платника податків третьої держави - члена Митного союзу і договорі (контракті) про придбання імпортованих товарів, укладеному з платником податків цієї третьої держави: номер, що ідентифікує особу як платника податку держави - члена Митного союзу, повне найменування платника податків (організації/індивідуального підприємця), його місце знаходження (проживання), номер і дату договору (контракту), а також номер і дату специфікації;

o договори (контракти) комісії, доручення або агентський договір (контракт) (у разі їх укладення);

o договори (контракти), на підставі яких придбані товари, імпортовані на територію держави - члена Митного союзу з території іншої держави, що входить в Митний союз, за договорами (контрактами) комісії, доручення або агентською угодою (контрактом).

Обчислення акцизів з товарів, що ввозяться на територію Російської Федерації з країн Митного союзу маркируемым підакцизних товарів

Відповідно до законодавства підлягає маркуванню акцизними марками тютюнова і алкогольна продукція з об'ємною часткою етилового спирту понад 9%, що ввозиться на територію Російської Федерації. У відповідності зі ст. 186.1 НК РФ підлягають маркуванню тільки підакцизні товари, які маркуються у відповідності з законодавством Російської Федерації. Відповідно якщо, наприклад, у Російській Федерації з Республіки Білорусь ввозиться пиво, на яке нанесені марки, передбачені законодавством Республіки Білорусь, то сплата акцизів здійснюється в порядку, передбаченому Протоколом для немаркируемых товарів.

Обов'язок по сплаті акцизів маркованими товарів Митного Союзу, що ввозяться на територію Російської Федерації з території держави - члена Митного союзу, виникає з дня ввезення маркованих товарів на територію Російської Федерації.

Податковою базою для оподаткування акцизами ввезеної маркованої алкогольної продукції є обсяг ввезеної продукції у натуральному вираженні (літрах - щодо натуральних напоїв, виготовлених без додавання етилового спирту, і в літрах безводного спирту - щодо алкогольних напоїв, вироблених з додаванням етилового спирту), на який встановлена специфічна ставка акцизу.

Стосовно тютюнових виробів, на які встановлено специфічну ставку акцизу, податкова база визначається як кількість таких тютюнових виробів.

Стосовно тютюнових виробів, на які встановлено комбіновані ставки акцизів, податкова база складається з двох частин - це обсяг ввезених товарів у натуральному вираженні для обчислення акцизу при застосуванні твердої (специфічної) податкової ставки і розрахункова вартість ввезених підакцизних товарів, обчислюється виходячи з максимальних роздрібних цін, для обчислення акцизу при застосуванні адвалорної (у відсотках) податкової ставки.

Розрахункова вартість маркованих товарів, щодо яких встановлено комбіновані ставки акцизів, визначається у відповідності зі ст. 187.1 НК РФ.

Податкова база для обчислення акцизів маркованими товарів Митного союзу, що ввозяться на територію Російської Федерації з території держави - члена Митного союзу, визначається на дату прийняття на облік ввезених платником податку підакцизних товарів, але не пізніше дати подання статистичної декларації на марковані товари, якщо статистичне декларування за таких товарів передбачено митним законодавством Митного союзу і законодавства Російської Федерації про митному справі.

Сума акцизу, що підлягає сплаті за маркованих товарів Митного союзу, що ввозяться на територію Російської Федерації з території держави - члена Митного союзу, обчислюється платником податку самостійно по податковим ставками, встановленими ст. 193 НК РФ, що діє на день сплати акцизу.

Акциз з таких товарів перераховується платником на рахунок Федерального казначейства не пізніше п'яти днів з дня прийняття на облік ввезених маркованих товарів.

Передбачено також перелік документів, що подаються до митних органів при сплаті акцизу.

До таких документів належать:

o заяву на паперовому носії та в електронному вигляді за формою, затвердженою федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі митної справи, у кількості примірників, що визначається федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі митної справи;

o транспортні (товаросупровідні) документи, що підтверджують переміщення маркованих товарів з території держави - члена Митного союзу на територію Російської Федерації;

o документи, необхідні для підтвердження щодо маркованих товарів статусу товарів Митного союзу;

o рахунки-фактури, оформлені відповідно до законодавством держави - члена Митного союзу при відвантаженні маркованих товарів;

o договори (контракти), на підставі яких придбані марковані товари, ввезені на територію Російської Федерації з території іншої держави - члена Митного союзу;

o інформаційне повідомлення, представлене платнику податків однієї держави - члена Митного союзу платником податку іншої держави - члена Митного союзу або платником податків держави, яка не є членом Митного союзу, які реалізують товари, завезені з території іншої держави - члена Митного союзу, підписана керівником (індивідуальним підприємцем) і завірена печаткою організації;

o договори (контракти) комісії, доручення або агентський договір (контракт) (у разі їх укладення);

o договори (контракти), на підставі яких придбані товари, ввезені на територію Російської Федерації з території іншої держави - члена Митного союзу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Переміщення підакцизних товарів через митний кордон Російської Федерації
ПОРЯДОК та УМОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ КОШТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Порядок і процедури переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон Російської Федерації
Переміщення товарів для особистого користування
Податкова база при ввезенні підакцизних товарів на митну територію РФ
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, що ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН
Пільги виходячи з цілей переміщення товарів
Попереднє митне декларування товарів
Переміщення товарів
Злочини, пов'язані з переміщенням матеріальних цінностей за кордон або з-за кордону Російської Федерації. Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті: поняття та юридична характеристика
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси