Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз причин зміни величини прибутку на акцію

Аналіз показника прибутку (збитку) на акцію заснований насамперед на результати аналізу чистого прибутку (непокритого збитку) звітного періоду, в ході якого оцінюються основні фактори, що вплинули на отриманий фінансовий результат.

Використовуючи показник прибутку на акцію для оцінки привабливості акцій того чи іншого емітента, інвестор в першу чергу повинен оцінити стабільність одержання в майбутньому прибутку, що припадає на одну звичайну акцію. Він як ніхто інший з користувачів бухгалтерської звітності зацікавлений в оцінці якості отриманого прибутку і з цією метою повинен проаналізувати складові отриманого фінансового результату, внесок у його формування доходів і витрат від звичайної діяльності та інших доходів. Важливими такої оцінки можуть стати результати аналізу динаміки показників звіту про прибутки і збитки, методика якого розглянуто у розділі 4.

Аналізуючи динаміку показника прибутку на акцію та причини його зміни за даними, поставленого АТ відносно показника прибутку на акцію, інвестор може судити про небезпеку разводнения прибуток.

За даними звіту про прибутки та збитки ВАТ "НЛМК" за два аналізованих періоду відбулося зниження величини прибутку на акцію з 11,96 до 4,0 руб. Головною і єдиною причиною цього стало падіння чистого прибутку.

Крім розглянутого раніше показника прибутку на акцію (EPS), для оцінки ринкової активності організації-емітента використовують і інші показники. Серед них можна виділити наступні.

Коефіцієнт "кратне прибутку", або "ціна - прибуток", що є модифікацією показника прибутку на акцію і використовується для характеристики того, як фондовий ринок оцінює звичайні акції компанії. Даний коефіцієнт у фінансовій літературі традиційного позначається як Р: Е

Р: Е = Ціна звичайної акції : Прибуток на акцію.

Базова прибуток на акцію - 36 руб. Ринкова вартість акції - 20 руб.

Р: £= 20:36 = 0,55.

Таким чином, акції звертаються за курсом, який становить 0,55, або приблизно '-2 чистого прибутку, отриманої в звітному році.

Коефіцієнт Р: Е широко використовується в фінансовій літературі. Він показує, скільки згодні заплатити інвестори за 1 руб. чистого прибутку компанії. У нашому прикладі інвестори, купуючи акції, за 1 руб. чистого прибутку готові заплатити 55 коп. Чим вище Р : Е, тим, як правило, привабливішим в очах інвесторів цінні папери.

Коефіцієнт "кратне виручці" (Р: S) співвідносить обсяг продажів у розрахунку на одну акцію до ринкового курсу звичайної акції. Його вважають зручним засобом визначення переоцінених акцій, тобто акцій, яких слід було б уникати інвестору. Його застосування особливо виправдано для оцінки компаній, що мають нестійку прибуток. У цьому випадку застосування коефіцієнта "кратне прибутку" може ввести в оману, тоді як "кратне виручці" може дати більш реалістичну картину.

Чим менше "кратне виручці", тим менш імовірно, що акції будуть переоцінені. Коефіцієнт розраховується наступним чином:

P: S = Ціна звичайної акції : Річна виручка в розрахунку на акцію.

Знаменник формули визначається як частка від ділення виручки періоду і кількості звичайних акцій в обігу.

Нехай ринковий курс однієї акції становить 20 руб., річна виручка компанії - 3600 тис. руб. Кількість звичайних акцій в обігу - 36 тис. шт. Р: S = 20 : 100 = 0,2. При поточному ринковому курсі 20 руб. звичайні акції продаються з кратним, рівним 1-5 обсягу продажів у розрахунку на акцію. Це слід розцінювати як низьке значення, а самі акції як цінні папери з прихованим потенціалом операцій на фондовому ринку.

Існує певна небезпека використання даного показника: висока виручка може бути наслідком великої частки позикового капіталу. При використанні коефіцієнта "кратне прибутку" це не так небезпечно, оскільки в розрахунку чистого прибутку вже враховані відсотки за кредитів і інших позикових засобів.

Коефіцієнт "дивіденди на одну акцію (DPS). Розрахунок цього коефіцієнта виконується аналогічно визначенню величини дивідендів на одну акцію (EPS).

Коефіцієнти покриття дивідендів і виплати дивідендів є дзеркальними відображеннями один одного і тому інформативні в однаковій мірі. Вони обидва виражають співвідношення чистого прибутку акціонерів та виплачених дивідендів.

Для визначення коефіцієнтів покриття дивідендів необхідно розділити прибуток на одну акцію дивіденди на одну акцію (EPS : DPS). При обчисленні коефіцієнта виплати дивідендів треба поміняти зазначені показники місцями, тобто розділити дивіденди на одну акцію на прибуток на одну акцію (DPS: EPS).

Покриття дивідендів важливо насамперед тим, що дозволяє судити про перспективи стабільності дивідендних виплат та їх збільшенні. Високе значення коефіцієнта покриття дивідендів (відповідно, низький коефіцієнт виплати дивідендів) вказує на те, що дивіденди захищені від ризику, тобто вони будуть виплачені навіть при несприятливому розвитку подій (наприклад, при зниженні прибутку). Зазвичай вважається нормальним значення цього показника більше двох. Це означає, що більш 50% чистого прибутку реінвестується.

Коефіцієнти повної і поточної прибутковості акцій. Прибутковість акцій показує дохід у вигляді прибутку або дивіденду, виражений у відсотках від поточного курсу акції. Обидва показника важливі і для інвесторів, і для компанії.

Повна дохідність показує залежність між прибутком на акцію і курсом акції і являє собою відношення EPS: Р, де Р - поточний курс акцій.

Коефіцієнт поточної прибутковості дозволяє порівнювати різні компанії по тих коштах, які отримують акціонери у вигляді дивідендів. Він визначається як DPS: Р.

Коефіцієнт "кратне балансової вартості акції" показує відношення ринкового курсу акції до її балансової вартості і дозволяє зв'язати ринкову капіталізацію компанії та її акціонерний капітал. Іншими словами, коефіцієнт показує результат оцінки компанії ринком капіталу.

На цей результат впливають оцінки інвесторами ефективності управління компанією, показники структури балансу, ліквідність і можливості зростання. Якщо розглянутий коефіцієнт менше одиниці, це означає, що інвестиції акціонерів втратили частину вартості; якщо більше - початкові інвестиції забезпечили суттєвий приріст. Мінімальний поріг коефіцієнта дорівнює 1,0. Компанія визнається привабливою, якщо цей показник досягає 2,0.

Система розглянутих показників дозволяє дати комплексну оцінку фінансового стану аналізованої організації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Факторний аналіз зміни прибутку від продажів
Сутність прибутку та його функції.
Фактори, що впливають на величину прибутку
Вплив умов об'єднання компаній на прибуток і ринкову ціну акцій
Визначення ціни, прибутку й обсягу виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах
Аналіз динаміки прибутку
Операційний аналіз прибутку
Аналіз якості прибутку та факторів, використовуваних для прогнозування фінансових результатів
Бар'єри входження конкурентів в аналізований ринок і величина витрат на входження
МСФО (IAS) 33 "Прибуток на акцію"
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси