Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік незавершеного виробництва

Незавершене виробництво (НЗВ) являє собою нс повністю виготовлені деталі та складальні одиниці, а також вироби, нс прийняті технічним контролем. До складу незавершеного виробництва входять: деталі і напівфабрикати власного виробітку, які підлягають подальшій обробці або складанню, продукція неукомплектована, не пройшла випробування і технічного приймання, поправний шлюб.

Не відносяться до незавершеного виробництва невиправний брак, матеріали в цехах, не піддані обробці, деталі, складальні одиниці та вироби за анульованими замовленнями та ін.

Правильна оцінка незавершеного виробництва має важливе значення для точного обчислення собівартості випущеної продукції, а також для забезпечення збереження незакінчених деталей і виробів у виробництві.

В бухгалтерському обліку фактична величина витрат у незавершеному виробництві являє собою величину дебетового сальдо на рахунках 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжні виробництва".

Для визначення собівартості незавершеного виробництва необхідно:

- знати його кількісне вираження (кількість деталей, складальних одиниць, виробів за етапами технологічного процесу);

- провести його вартісну оцінку.

Для більш точного визначення величини незавершеного виробництва проводиться сто інвентаризація, зазвичай на кінець року.

Оцінка незавершеного виробництва може здійснюватися:

- в одиничному виробництві - за фактично виробленим затратам;

- у масовому і серійному виробництвах: за нормативною (плановою) виробничою собівартістю; за прямими статтями витрат; за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

ПРИКЛАД 16.3

Видавничо-поліграфічна організація з допомогою штампа вирізає з паперу заготовки певної форми, які потім звертає брошури. З одного аркуша паперу виходить 4 брошури. Вартість одного аркуша паперу становить 200 руб. Фактичні витрати на обробку одного аркуша паперу складають 100 руб. Залишок ΙΙ3Π на кінець поточного місяця склав 400 шт.

Згідно облікову політику організації НЗВ оцінюється за фактичною виробничою собівартістю.

Вартість однієї заготовки по фактичної виробничої собівартості складе 75 руб. ((200 руб. + 100 руб.) /4 шт.).

Отже, залишок НЗВ на кінець поточного місяця буде дорівнює 30 000 руб. (400 шт. х 75 руб.).

ПРИКЛАД 16.4

Видавничо-поліграфічна організація в процесі виробництва готової продукції випускає напівфабрикати. Фактичні витрати на виробництво 3000 од. напівфабрикатів склали:

- сировина і матеріали - 30 000 руб.;

- витрати на оплату праці - 50 000 руб.;

- внески на соціальне страхування - 14 000 руб.

Згідно облікову політику організації НЗВ оцінюється за нормативною собівартістю, яка становить 300 руб./од.

Нормативна собівартість НЗВ складе 90 000 руб. (300 руб. х 3000 од.), а фактична - 94 000 руб.(30 000 + 50 000 + + 14 000).

У бухгалтерському обліку організації зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" субрахунок "Виробництво напівфабрикатів" КРЕДИТ 10 "Матеріали", 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 70 "Розрахунки з персоналом та оплати праці", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

- 94 000 руб. - списана фактична вартість виготовлення напівфабрикатів за прямими витратами;

ДЕБЕТ 21 "Напівфабрикати власного виробництва" КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" субрахунок "Виробництво напівфабрикатів"

- 90 000 руб. - відображені виготовлені напівфабрикати з нормативної собівартості;

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" субрахунок "Виробництво готової продукції" КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" субрахунок "Виробництво напівфабрикатів"

- 4000 руб. - списано відхилення між фактичної і нормативної собівартістю напівфабрикатів.

ПРИКЛАД 16.5

Видавничо-поліграфічна організація відпустила для виробництва 1000 од. друкованої продукції сировину на суму 100 000 руб. (без ПДВ). За поточний місяць було відпущено 900 од. готової продукції.

Прямі витрати поточного місяця склали:

- сировина і матеріали - 100 000 руб.;

- витрати на оплату праці - 600 000 руб.;

- внески на соціальне страхування - 168 000 руб.;

- амортизаційні відрахування - 44 000 руб.

Необхідно оцінити НЗВ за прямими статтями витрат за умови, що залишок НЗВ за попередній місяць склав 40 000 руб.

Розмір НЗВ за поточний місяць буде дорівнює 100 од. (1000 - 900).

Визначимо частку прямих витрат, що припадають на НЗВ в поточному місяці.

Прямі витрати, що припадають на НЗВ, в поточному місяці складуть 91 200 руб. ((100 000 руб. + 600 000 руб. + 168 000 руб. + 44 000 руб.) / 1000 од. х 100 од.).

Залишок НЗВ на кінець поточного місяця, оцінений за прямим витратам, буде дорівнює 131 200 руб. (40 000 + 91 200).

ПРИКЛАД 16.6

Змінимо одну умову попереднього прикладу. Припустимо, що відповідно до облікової політики видавничо-поліграфічної організації ΙΙ3Π оцінюється за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів. В такому випадку в розрахунок незавершеного виробництва беруть тільки статтю витрат "Матеріали".

Частка сировини, що відноситься до Н3П, буде дорівнює 10 000 руб. (100 000 руб. / 1000 од. х 100 од.).

Залишок Н3П на кінець поточного місяця, оцінений за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів, складе 50 000 руб. (40 000 + 10 000).

На закінчення наведемо типові бухгалтерські записи з обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості (табл. 16.1).

Таблиця 16.1

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

20 "Основне виробництво"

10 "Матеріали"

Списано собівартість матеріалів, переданих в основне виробництво для виготовлення продукції

20 "Основне виробництво"

21 "Напівфабрикати власного виробництва"

Списано собівартість напівфабрикатів, переданих в основне виробництво для виготовлення продукції

20 "Основне виробництво"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Списана вартість послуг, робіт, наданих сторонніми організаціями

20 "Основне виробництво"

23 "Допоміжні виробництва"

Списано на собівартість продукції основного виробництва вартість інструменту і пристосувань, виготовлених в цехах допоміжного виробництва

20 "Основне виробництво"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована оплата праці працівникам основного виробництва

20 "Основне виробництво"

69 "Витрати але соціальному страхуванню і забезпеченню"

Нараховано страхові внески та внески по страхуванню від нещасних випадків на суми оплати праці працівників допоміжного виробництва

20 "Основне виробництво"

28 "Шлюб у виробництві"

Враховані витрати від браку у допоміжному виробництві

20 "Основне виробництво"

02 "Амортизація основних засобів", 05 "Амортизація нематеріальних активів"

Нарахована амортизація основних засобів і нематеріальних активів, що використовуються в основному виробництві

20 "Основне виробництво"

96 "Резерви

майбутніх

витрат"

Створені резерви майбутніх витрат

20 "Основне виробництво"

97 "Витрати

майбутніх

періодів"

Списано на собівартість основного виробництва частину витрат майбутніх періодів, що відносяться до даного звітного періоду

20 "Основне виробництво"

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Списані недостачі в межах норм природного убутку

20 "Основне виробництво"

25 "Загальновиробничі витрати"

Списані 06щепроизводственные витрати, пов'язані з діяльністю основного виробництва

20 "Основне виробництво"

26 "Загальногосподарські витрати"

Списані загальногосподарські витрати, пов'язані з діяльністю основного виробництва при формуванні повної собівартості

90 "Продажі" субрахунок 2 "Собівартість продажів"

26 "Загальногосподарські витрати"

Списані загальногосподарські витрати, пов'язані з діяльністю основного виробництва при формуванні усіченої собівартості

23 "Допоміжні виробництва" (29 "Обслуговуючі виробництва і господарства")

26 "Загальногосподарські витрати"

Списана частка загальногосподарських витрат, пов'язаних з діяльністю допоміжного (обслуговуючого) виробництва

28 "Шлюб у виробництві"

43 "Готова продукція"

Списана готова продукція забракована

28 "Шлюб у виробництві"

10 "Матеріали"

Списано вартість матеріалів, використаних при виправленні браку

28 "Шлюб у виробництві"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Списано витрати на оплату праці виробничих робітників, зайнятих виправленням браку

28 "Шлюб у виробництві"

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"

Списані витрати на страхові внески, нараховані на заробітну плату виробничих робітників, зайнятих виправленням браку

28 "Шлюб у виробництві"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Списано вартість робіт і послуг сторонніх організацій, використаних при виправленні браку

28 "Шлюб у виробництві"

23 "Допоміжні виробництва"

Списано вартість забракованої продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, а також вартості робіт та послуг зазначених підрозділів, використаних при усуненні шлюбу

28 "Шлюб у виробництві"

25 "Загальновиробничі витрати"

Списано суму загальновиробничих витрат, віднесених на збільшення втрат від браку

28 "Шлюб у виробництві"

26 "Загальногосподарські витрати"

Списана сума загальногосподарських витрат, віднесених на збільшення втрат від браку

При обліку готової продукції за фактичною виробничою собівартістю

43 "Готова продукція"

20 "Основне виробництво",

23 "Допоміжні виробництва",

29 "Обслуговуючі виробництва і господарства"

Відображено випуск готової продукції по фактичній виробничій ної собівартості

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

28 "Шлюб у виробництві"

Врахована сума матеріального збитку, що підлягає стягненню з винних осіб

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за претензіями"

28 "Шлюб у виробництві"

Відображена сума претензій, пред'явлених організаціям, винних у допущенні виробничого браку

20 "Основне виробництво",

23 "Допоміжні виробництва",

29 "Обслуговуючі виробництва і господарства"

28 "Шлюб у виробництві"

Списано на витрати основного, допоміжного або обслуговуючого виробництва собівартість шлюбу

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

28 "Шлюб у виробництві"

Відображено вартість гарантійного обслуговування або ремонту за поставку товарів або продукції

96 "Резерви

майбутніх

витрат"

28 "Шлюб у виробництві"

Відображені суми втрат від виробничого браку, які списуються за рахунок майбутніх витрат

При обліку готової продукції за нормативною (плановою) собівартістю

40 "Випуск продукції (робіт, послуг)"

20 "Основне виробництво",

23 "Допоміжні виробництва",

29 "Обслуговуючі виробництва і господарства"

Відображена фактична виробнича собівартість випущеної з виробництва продукції

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік незавершеного будівництва
Нормування заділів незавершеного виробництва
Потоки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції як складові логістичного потоку
Потоки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції як складові логістичного потоку
ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
Загальна схема обліку витрат на виробництво
РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Характеристика рахунків з обліку витрат на виробництво
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
МЕТОДИКА ОБЛІКУ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси