Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Майнові передумови корпоративного правопорушення

Наявність чи відсутність суб'єктивних критеріїв вини може бути також обумовлено власне корпоративною діяльністю, а саме її майновими і фінансовими передумовами. Виявлення таких передумов являє собою одну з істотних умов юрисдикційної діяльності. В процесі публічного доведення провини встановлення майнових факторів проступку є невід'ємним атрибутом провадження у справі про корпоративному правопорушення. При буквальному тлумаченні ч. 3 ст. 4.1 Кпап законодавець вбачає відмінності у статусі майнових і фінансових передумов правопорушення, незважаючи на їх очевидну кореляцію і підпорядкованість. Фінансове становище юридичної особи характеризує не тільки його майновий статус в цілому, воно свідчить про його потенційні можливості у сфері бізнесу або некомерційної діяльності. Тим не менше для забезпечення прагматичних потреб у сфері правозастосування необхідно враховувати відмінності у тлумаченні цих парних понять. Майновий статус юридичної особи, за змістом ч. 3 ст. 4.1 Кпап, включає в себе наявність матеріалізованих майнових активів, представлених у вигляді нерухомості та рухомих речей, що використовуються за цільовим призначенням. До таких майнових активів належать традиційні об'єкти нерухомості - будівлі, споруди керівних органів організації, а також її філій і представництв. В цілях забезпечення діяльності комерційних організацій до таких об'єктів належить нерухомість, необхідна для виробничо-господарської діяльності, а стосовно до некомерційним організаціям - будівлі, споруди, необхідні для надання публічних послуг та інших соціально значущих функцій.

До рухомим майнових активів у даному випадку відносяться традиційні рухомі речі, необхідні для забезпечення цільової корпоративної діяльності, - об'єкти оргтехніки, транспортні засоби та інші рухомі речі, призначені для забезпечення адміністративних потреб апарату організації, її посадових осіб та працівників. Беручи до уваги дуалістичність сприйняття майнових активів відповідно до ч. 3 ст. 4.1 КоАП, в даному випадку до складу рухомого майна не входять грошові кошти та цінні папери.

До атрибутів корпоративного майна належать також нематериализованные майнові об'єкти, а саме - об'єкти інтелектуальної власності та права на них.

Для істоти адміністративного провадження не має ніякого значення наявність статусу власності у повному обсязі або його окремих цивілістичних правомочностей володіння, користування і розпорядження. В процесі розгляду справи про корпоративному правопорушення необхідно встановити причинно-наслідковий зв'язок факту вчинення проступку з майновим становищем юридичної особи навіть в тих випадках, коли організація наділена правом оперативного управління або правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, власником якого вона є. При кваліфікації майнових факторів повинні прийматися до уваги як позитивні, так і негативні фактори, що свідчать про успішну діяльність організації або характеризують її як несумлінного учасника цивілістичної або публічно-правової діяльності. Наявність у організації необхідних майнових можливостей для правомірної діяльності свідчить насамперед про те, що у неї були належні майнові передумови для дотримання норм і правил, порушення яких вона підозрюється. Репрезентативний майновий статус організації-порушника свідчить про особливої суспільної значимості вчинку. Формально наявність майнових передумов правомірної діяльності організації-порушника не можна розглядати в контексті обставин, що обтяжують адміністративну відповідальність, оскільки їх вичерпний перелік встановлений ч. 1 ст. 4.3 Кпап, однак суддя зобов'язаний враховувати такі передумови відповідно до ч. 3 ст. 4.1 і право призначити найбільш обтяжливе адміністративне покарання.

Порушення організацією норм і правил, за недотримання яких встановлена адміністративна відповідальність, може бути обумовлено неблагополучним майновим статусом організації. В якості юридичних фактів, які кваліфікуються за цих підстав, слід враховувати наявність цивілістичних обставин, що обтяжують корпоративні майнові правомочності, наприклад, розірвання договору оренди на користування офісним приміщенням, обумовлене реорганізацією юридичної особи, або при неможливості своєчасних виплат організацією орендних платежів, безумовно, обтяжує її майнове становище. При підтвердженні причинно-наслідкового зв'язку між обтяжливим майновим статусом організації і фактом правопорушення, а саме при наявності свідчень, що підтверджують обумовленість правопорушення несприятливих майновим становищем організації, таке правопорушення не може бути поставлено їй відповідальність. В цьому випадку відсутні суб'єктивні критерії кваліфікації провини, оскільки така юридична особа не могла діяти правомірно і недотримання ним норм і правил обумовлено обтяжливим майновим становищем організації і при даних обставинах такий спосіб її функціонування легітимний.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Порядок відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
Фінансові передумови корпоративного діяння
Презумпція невинуватості корпоративного правопорушення
Підвідомчість розгляду справ про адміністративні правопорушення
Особа, підозрювана у вчиненні адміністративного правопорушення
Майнове страхування
Кваліфікація корпоративної провини
Правові передумови застосування дискваліфікації
Регулярний менеджмент як передумова впровадження корпоративних інформаційних систем
Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси