Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративний фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка та аналіз ризиків інвестиційного проекту

Ризик інвестиційного проекту. Ризик можна охарактеризувати як невизначеність результату (ефекту) інвестиційного проекту. Інше розуміння ризику (downside risk) - можливість непередбачених несприятливих подій, здатних чинити негативний вплив на ефект проекту.

Види ризику інвестиційного проекту. За однією з класифікацій можна виділити наступні типи ризику інвестиційного проекту:

o ринкові - невизначеність обсягів реалізації продукту проекту;

o капітальні - можливість невдалого ходу конструктивної фази проекту (у загальному випадку) невизначеність її результатів;

o операційні (витратний, управлінський, технічний і екологічний) - невизначеність ходу проекту в його продуктивний період, коли активи вводяться в експлуатацію та проект виробляє продукцію або послуги;

o правові (політичний, юридичний, суверенний) - можливість зміни правового середовища, в якій здійснюється бізнес, зупинки проекту за політичним чи правовим мотивів, зміни статусу проекту унаслідок воєн, локальних конфліктів, революцій тощо;

o фінансові (процентний, валютний) - породжуються невизначеністю обмінних та процентних ставок на фінансових ринках і чутливістю до них ефекту проекту;

o кредитні - полягають у можливості неплатоспроможності проекту (або його ініціаторів) за наданими на його здійснення кредитами і позиками. Цей вид об'єднує в собі всі попередні ризики і є їх наслідком.

Аналіз чутливості

Перш ніж вживати заходів щодо зниження ризиків, необхідно спочатку оцінити їх значущість і вплив на ефект (NPV) проекту. Цьому може допомогти аналіз чутливості.

Аналіз чутливості (sensitivity analysis) - це метод оцінки впливу основних параметрів фінансової моделі на результуючий показник (NPV). Передбачається, що невизначеність кожного параметра переважно пов'язана з якимось одним видом ризику. І якщо даний ризик найбільш значний, саме йому слід приділити найбільшу увагу (табл. 3.19).

ТАБЛИЦЯ 3.19. Види ризику інвестиційного проекту

Ризик

Відповідний параметр фінансової моделі

Ринковий

Обсяг продажів (S)

Капітальний

Капітальні витрати (Сарех) або інвестований капітал (1С)

Операційний

Операційні витрати (C)

Юридичний

Ефективна ставка податку (T)

Політичний, суверенний

Термін життя проекту (п)

Процентний

Вартість капіталу (R)

Валютний

Обмінна ставка (курс валют) (XR)

Критичні значення параметрів фінансової моделі проекту. При здійсненні аналізу чутливості всі параметри проекту фіксуються на рівні проектуємих значень, крім одного, вплив якого досліджується. А потім будується залежність NPV від цього параметра.

Значення параметра, при якому NPV = 0, називається критичним (pivot point). Його вплив оцінюється по тому, наскільки сильно відрізняються проектируемое та критичне значення досліджуваного параметра. Різниця (абсолютна, відносна) між критичним і проектованим значеннями визначає "запас міцності" проекту. Суб'єктивно оцінюється, наскільки він досяжний в контексті припущень, з яких отримано його проектируемое значення.

Окремі назви для деяких критичних параметрів. Критичні значення деяких особливо значимих параметрів моделі мають свої власні назви. Деякі з них - наші "старі знайомі", з якими ми вже зустрічалися раніше, розглядаючи їх в якості критеріїв оцінки проектів:

o внутрішня ставка прибутковості (IRR) - критична точка для параметра "вартість капіталу" (ставка дисконту). При цій ставці NPV= 0. Крім того, даний показник також можна трактувати як ставку прибутковості розглянутого інвестиційного проекту (заданого грошового потоку);

o дисконтований період окупності (DPB - discounted payback period) - критична точка по фактору "термін життя проекту". Протягом цього терміну вкладення в проект повністю покриваються грошовими потоками від нього (з урахуванням альтернативної вартості капіталу);

o точка беззбитковості (break-even point) - критична точка по фактору "обсяг виробництва". Беззбитковий обсяг - це обсяг виробництва чи продажів, при якому підприємство не несе збитків. Взятий на одному одиничному інтервалі беззбитковий обсяг зазвичай визначається як обсяг продажу (виробництва), при якому прибуток дорівнює нулю. Однак щодо всього проекту в цілому це може бути і середньорічний обсяг продукції або послуг проекту, при якому ЫРУ= 0.

Приклад. Щодо проекту "Дейтерій-1" компанії "Ізотоп" прийняті наступні припущення (табл. 3.20).

ТАБЛИЦЯ 3.20. Допущення за проектом "Дейтерій-1"

Рік

0-й

1-Й

2-й

3-й

4-й

Продажу, млн руб.

50

100

100

100

Витрати на одиницю продажів, %

20

Норма амортизації, %

25

Інвестований капітал, млн руб.

150

Термін життя проекту, років

4

Ставка дисконту, %

15

Ґрунтуючись на цих оцінках, менеджер розрахував наступні грошові потоки для проекту (табл. 3.21).

ТАБЛИЦЯ 3.21. Грошові потоки для проекту "Дейтерій-1", млн руб.

Грошові потоки для проекту

Подальша оцінка проекту показала, що він вигідний по всім основним критеріям: NPV = 23 млн руб.; IRR = 21,72%; період окупності (DPB) = 2,6 років.

Показність своїх висновків про вигідність проекту менеджер вирішив перевірити за допомогою аналізу чутливості.

Для цього він побудував залежність NPV від найважливіших параметрів - зміни обсягів продажів і витрат на їх одиницю (рис. 3.11).

Залежність NPV від обсягів продажів і витрат на одиницю продажів

Рис. 3.11. Залежність NPV від обсягів продажів і витрат на одиницю продажів

ТАБЛИЦЯ 3.22. Аналіз чутливості NPV до основними параметрами

Зменшення обсягу продажів

NPV

Витрати на одиницю продажів

NPV

0%

23

15%

32

5%

15

20%

23

10%

8

25%

14

15%

1

30%

4

20%

(7)

35%

(5)

25%

(13)

40%

(14)

Графіки показують, що критична точка по параметру "обсяг продажів" досягається при зниженні обсягів приблизно на 15,5% проти очікуваних. Беззбитковий рівень витрат на одиницю продажів приблизно дорівнює 35,5% від обсягу продажів у грошовому вираженні.

За підсумками уточнених розрахунків була складена таблиця чутливості (табл. 3.23). Її аналіз показує: найбільш близькими до свого критичного значення є параметри "обсяг продажів" і "сума інвестицій". При відсутності додаткової інформації це могло б свідчити про те, що найбільшу увагу слід приділити страхування ринкового та капітального ризиків інвестиційного проекту.

ТАБЛИЦЯ 3.23. Таблиця чутливості

Таблиця чутливості

Більш рідко застосовуваний варіант аналізу чутливість дозволяє оцінити залежність результуючого критерію (NPV) не від одного, а відразу від двох параметрів. Графічно такий аналіз менш наочний, так як передбачає побудову поверхні в тривимірній системі координат. Цей аналіз дозволяє виробити більш правдоподібний погляд на те, що може статися в майбутньому, оскільки проектні умови можуть бути змінені нс по одному, а відразу за кількома параметрами (на один проект впливають одночасно декілька видів ризику).

Приклад. Побудуємо таблицю чутливості за описаним вище проектом "Дейтерій-1" по відношенню до двох параметрах - зміни обсягу продажів порівняно з запроектованими умовами і ставкою дисконту (тобто досліджуємо одночасне вплив на проект ринкового і процентного ризиків). Подібні розрахунки легко провести, скориставшись електронними таблицями, наприклад, додатком "Ехсеl". Результати розрахунків представлені в табл. 3.24.

ТАБЛИЦЯ 3.24. Залежність NPV проекту "Дейтерій-1" від обсягу продажів і необхідної ставки прибутковості

Залежність NPV проекту

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Критерії і методи оцінки інвестиційних проектів. Облік інфляції, невизначеності і ризиків
Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ОЦІНКА
Оцінка та фінансування міжнародних проектів з урахуванням ризику країни
Ризики в інвестиційному проекті
Аналіз чутливості інвестиційного проекту
Чутливість і її зміни
Методи інтелектуального аналізу даних
Характеристика методів стохастичного факторного аналізу
Порівняльний аналіз і аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук