Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Криміналістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Обстановка вчинення розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування

У число обставин, спеціально створюваних злочинцями, входить умисне зміна обстановки вчинення злочину, спрямоване па спрощення процедур прийняття рішення видачі кредитних коштів. Істотне значення має дослідження обстановки, що склалася в конкретній організації (індивідуального підприємця чи громадянина), що виступає в якості позичальника. До умов, що визначають поведінку винного, належать: місцезнаходження господарюючого суб'єкта (адреса місця проживання громадянина), його структура і характер діяльності (місце роботи громадянина і займана ним посада); наявність (відсутність) недоліків у господарській діяльності, організації бухгалтерського обліку; стан контролю за фінансовими та господарськими операціями; господарське становище та фінансовий стан господарюючого суб'єкта (матеріальне становище громадянина), у тому числі наявність або відсутність у нього різного роду фінансових зобов'язань; його виробничі і фінансові зв'язки.

Місцем вчинення розкрадання є банк. При цьому слід мати на увазі не тільки місце, де безпосередньо відбулася передача кредитних ресурсів, але також і те, де здійснювалися дії з підготовки і приховування злочину (місце складання підроблених документів, подання цих документів у відповідний підрозділ банку тощо). Крім того, у разі розкрадань грошових коштів в безготівковій формі на місце скоєння злочину досить умовно.

Час вчинення розкрадання характеризується певною тривалістю, так як щоб отримати кредит в банку, позичальник оформляє безліч документів, спілкується з представниками банку, на що йде досить багато часу. Збільшення часового інтервалу між діями злочинців тягне за собою появу більшої кількості слідів злочинної діяльності. Як показує аналіз практики, підготовчі дії розкрадачів можуть відбуватися в будь-який час доби, але безпосередньо заволодіння грошовими коштами відбувається в робочий час кредитних установ; перерахування кредитних коштів фіксується в банківських документах, які відображають не тільки дату, але найчастіше години та хвилини конкретних операцій.

Особистість розкрадача

Суб'єктів розкрадання грошових коштів у сфері банківського кредитування слід розділити на дві групи, оскільки тактика допиту і виробництва інших слідчих дій має свої особливості:

o співробітники банку: 1) керівна ланка банку (особи, що приймають управлінські та розпорядчі рішення); 2) працівники, які займаються оформленням та поданням кредитних заявок; 3) інші категорії працівників;

o сторонні особи: 1) позичальники (фізичні особи, підприємці та юридичні особи1); 2) колишні працівники.

Розкрадання грошових коштів, що вчиняються представниками цих груп або за їх співучасті, розрізняються між собою за характером способу вчинення та приховування злочину.

Представники керівної ланки банку зазвичай мають високу професійну підготовку і досвід роботи в банківській (бухгалтерської) сферах, одне або декілька вищих освіт (як правило, економічну або юридичну), добре орієнтуються в економічних та юридичних питаннях і знають вразливі місця діючого законодавства, при цьому вони наділені правами управління людьми і розпорядження грошовими коштами. Для них характерні ретельна підготовка до вчинення злочину і використання спеціальних пізнань, що призводить до створення самих витончених способів вчинення та приховування злочинів.

Працівники, які займаються оформленням та поданням кредитних заявок, а також інші категорії службовців банку, які безпосередньо беруть участь у здійсненні банківських операцій, зазвичай мають вищу, незакінчену вищу або середньо-спеціальну освіту, добре розбираються в господарсько-фінансових операціях, детально знають технологію банківських розрахунків. Спосіб розкрадання, застосований представниками цієї групи визначається їх службовим становищем, тобто видом операції, рівнем доступу до матеріальних цінностей. Відмінною особливістю розкрадачів - програмістів і операторів комп'ютерів є досить високий рівень спеціальних знань та практичні навички в області програмного забезпечення комп'ютерів і електронного документообігу. Зазвичай зазначені особи можуть також користуватися паролями і ключами банківських програм, застосовувати свої знання для фальсифікації програм.

Типові представники другої групи мають високий освітній рівень: але деякими даними, понад 65% злочинів скоюють особи з вищою і середньою спеціальною освітою. Більшість з них безпосередньо беруть участь у фінансово-комерційної діяльності, виконуючи різні функції (керівники, провідні фахівці комерційних структур, банків). Серед них, як правило, є особи, які володіють інформацією про діяльність кредитно-фінансових структур, які знають нормативну базу та окремі вади у їх діяльності. Розкрадачі володіють досить високим інтелектуальним рівнем, мають хорошу професійну підготовку, прекрасно знають сферу банківської діяльності.

Серед учасників розкрадання можуть бути і сторонні особи, які не є працівниками банку. Як правило, злочинні групи відрізняються стійкістю і характеризуються чітким розподілом ролей.

Обравши певний спосіб розкрадання, розкрадачі зазвичай дотримуються його, ретельно плануючи свої дії в момент здійснення і при приховуванні слідів злочину.

Простежуючи зв'язок між особистістю і способом вчинення розкрадання, слідчий, з одного боку, отримує реальну можливість для вирішення практичних завдань при розслідуванні розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування. З іншого боку, визначення способу розкрадання дозволяє зробити припущення про те, хто вчинив злочин і якими особистісними якостями і властивостями він повинен володіти. Розуміння можливості такої взаємозв'язку допомагає практичним працівникам деякою мірою прогнозувати спосіб вчинення розкрадання, визначати коло осіб, серед яких знаходиться злочинець.

Знання типових особливостей особистості злочинців, що вчиняють злочини даної категорії, зіставлення їх з наявними у справі відомостей про особи злочинців допомагають швидко розкрити злочин і затримати злочинців. Таким чином, поведінка злочинця стає системоутворюючим чинником і є визначальним елементом діяльності з розкриття і розслідування розкрадань у системі "від поведінки злочинця до основних напрямів, засобів і методів його встановлення" (А. Н. Васильєв, Л. Я. Драпкін).

Мотив вчинення розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування в переважній більшості випадків - корисливість, прагнення до придбання матеріальних цінностей, ведення забезпеченого способу життя (69,9%). Рідше такі злочини вчиняються з мотивів придбання або збереження певного статусу за будь-яку ціну (24,5%), з асоціальних мотивів (4,1%), прагнення випробувати гострі відчуття, схильності до ризику (1,5%).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Способи вчинення розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування.
Особливості порушення кримінальної справи і початкового етапу розслідування розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування
Особливості провадження окремих слідчих дій по справах про розкрадання грошових коштів у сфері банківського кредитування
Особливості обстановки вчинення злочину
Час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя, засіб вчинення злочину: поняття і зміст
Правовий статус особи: поняття, структура, види
Психологія особистості
Психологія особистості
Особистість у сфері правозастосовчої діяльності
Структура особистості
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси