Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Закордонний досвід визначення витрат виробництва

У промислово розвинених країнах останні 35-40 років широко використовується метод обчислення витрат на виробництво продукції по обмеженій, скороченій номенклатурі калькуляційних статей. У витрати включаються тільки змінні витрати: сировина й матеріали, оплата праці, змінна частина непрямих витрат. Ці витрати розглядаються як функція обсягу виробничої діяльності. Зовсім обґрунтовано вважається, що постійні витрати слабко пов'язані з витратами виробництва окремих видів продукції. Відповідно до цим широко прийнято підрозділ витрат виробництва підприємства (фірми) на постійні, змінні, валові й граничні.

Під постійними витратами розуміють такі, сума яких в даний період не залежить безпосередньо від величини і структури виробництва і реалізації продукції. До цих витрат відносять оклади працівників підприємства (фірми), амортизацію основного капіталу (основних фондів), оренду приміщень, інші відносно постійні витрати. Постійні витрати підрозділяються на дві групи: (1) залишкові і (2) стартові. До залишковим відноситься та частина постійних витрат, які продовжує нести підприємство, хоча виробництво й реалізація продукції на якийсь час повністю зупинені, до стартовим - та частина постійних витрат, які виникають із поновленням виробництва і реалізації продукції.

Між залишковими і стартовими витратами не існує чіткого розмежування. На рішення питання про те, до якої групи постійних витрат відносити тз або інші витрати, впливає строк, на який зупинено виробництво і реалізація продукції. Чим більше період зупинки господарської діяльності, тим менше залишкові витрати, так як при цьому зростають можливості звільнитися від окремих видів витрат або скоротити їх (наприклад, договори про оренду приміщень, контракти з окремими категоріями працівників та ін).

Інший вид витрат - змінні. Его витрати, загальна сума яких на задушливий період безпосередньо залежить від обсягу виробництва і реалізації продукції, а також від структури витрат при виробництві та реалізації кількох видів продукції. Сюди входять витрати на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, необхідних для виробництва продукції, оплата робочої сили і т. п.

Сума постійних і змінних витрат становить валові витрати підприємства.

Розрізняють також граничні витрати. На підприємствах нерідко виникає питання про необхідність розширення або скорочення виробництва продукції. При цьому слід вирішити, наскільки виправданим може бути те або інше розширення або скорочення виробництва. Для цього необхідно вміти розраховувати суму витрат приросту при розширенні господарської діяльності й відповідно витрат скорочення при її згортанні. Під граничними витратами розуміється середня сума витрат приросту або витрат скорочення на одиницю продукції, виниклих як наслідок зміни обсягів виробництва і реалізації більш ніж на одну одиницю продукції.

На зарубіжних підприємствах застосовуються групування витрат виробництва (1) за економічними елементами і (2) за статтями витрат, близька російської.

В угрупування витрат за економічними елементами включаються витрати на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, витрати на утримання персоналу (оплата праці працівників), амортизація основного капіталу (основних фондів), витрати по виплаті відсотків та інші зовнішні витрати (оренда приміщень, страхові внески, транспортні витрати, послуги сторонніх організацій, реклама та інші витрати).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Витрати виробництва: їх види, динаміка
Визначення витрат виробництва
Витрати виробництва в короткостроковому періоді
Витрати виробництва
Зарубіжний досвід бюджетного фінансування
Зарубіжний досвід забезпечення стабільності якості
Зарубіжний досвід складання бізнес-планів
Зарубіжний досвід правового регулювання інноваційної діяльності
Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду місцевого самоврядування
Витрати виробництва
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси