Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Основи реклами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація на підставі цільової ідеї

За цією ознакою реклама поділяється на три основних види: комерційну, соціальну і політичну.

Комерційна реклама - ставить завдання довести комерційну інформацію рекламодавця до споживачів з метою збільшення обсягу продажу й отримання прибутку або стабілізації становища фірми па ринку. Предметом комерційної реклами може бути товар, послуга, сама компанія або окремі її підрозділи, а також ідеї, пропаганда яких веде до стабілізації становища компанії на ринку або збільшення се впливу на споживача.

Соціальна реклама - це некомерційна інформація державних органів і громадських організацій з питань здорового способу життя, охорони природи, збереження й раціонального використання енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення. У такій рекламі не згадуються ні конкретна продукція, ні її виробник.

Політична реклама має свої специфічні ознаки: її метою є створення популярності окремим політичним лідерам, партіям та їх ідей.

Класифікація на підставі способу розповсюдження реклами

У цій групі ми виділяємо наступні види реклами: реклама в ЗМІ, зовнішня реклама, реклама в Інтернеті, реклама на місцях продажів, пряма реклама, особиста реклама.

Реклама в засобах масової інформації - це класична реклама, тобто платне неособисте звернення, що поширюється ЗМІ з метою повідомлення певній групі людей інформації про товари, послуги або ідеї. Інформація є якою неособистою і платною, зворотний зв'язок забезпечується через кінцеву реакцію споживача і його дії.

Зовнішня реклама - поширюється через встановлені на вулиці рекламні носії, а також через транспортні засоби.

Реклама в Інтернеті - володіє достатньо широким спектром форм і способом подачі.

Реклама на місцях продажів - призначена для доведення комерційної інформації до покупця безпосередньо на місці продажу. Така інформація має справляти значний психологічний вплив, яскраво і винахідливо презентуючи товари. Крім того, така реклама допомагає покупцеві порівняти кілька видів близьких за призначенням товарів і вибрати або те, що йому найбільше подобається, або те, що відповідає його фінансовій спроможності.

Пряма реклама - це пошук нових клієнтів з використанням поштового й телефонного зв'язку, безпосереднім вкладанням рекламних проспектів у поштові скриньки, поширенням через друковані засоби масової інформації відрізних купонів-замовлень; це також продаж товарів за каталогами й здійснення торговельної операції з використанням засобів інтерактивного маркетингу. Можна говорити про два напрями прямої реклами: одна інформує, інша-продає.

Особиста реклама - передбачає безпосереднє рекламування з боку продавця. На підставі особистих продажів побудований багаторівневий маркетинг. Крім того, особисті продажі широко використовуються у сфері Ь2Ь і при продажу ексклюзивних дорогих товарів. Таким чином, персональний продаж поєднує переваги реклами на місці продажу та особистої реклами, оскільки передбачає продаж товару завдяки переконання покупця і демонстрації якості товару.

Класифікація по географії поширення

У цій групі виділяємо чотири види реклами: міжнародну, національну, регіональну та місцеву.

Міжнародна реклама (або глобальної) - реклама, спрямована на ринки інших країн. В сучасних умовах цей вид реклами надзвичайно поширений. Більшою мірою мова йде про рекламу світових брендів, інформація про яких поширюється в різних країнах світу на національних мовах. Подорожуючи по Європі, можна побачити одну й ту ж рекламу на німецькою, англійською, французькою, іспанською та іншими мовами. Відмінна риса всієї міжнародної реклами - особливу увагу до графічних і стильовими елементами для полегшення ідентифікації бренду.

Національна реклама: реклама, націлена на споживачів в декількох регіонах країни, називається загальнонаціональної, а фінансують її організації - загальнонаціональними рекламодавцями. Левова частка реклами, яка проходить по каналах найбільших телекомпаній, - це загальнонаціональна реклама.

Регіональна реклама - призначена для рекламування товарів і послуг, що реалізуються лише в одному регіоні. Так, регіон може містити одну або декілька областей. Багато видань, теле - і радіокомпанії національного поширення продають як національну, так і регіональну рекламу. Але регіональна реклама поширюється у регіональних вкладках або регіональних виходах. Показ інтернет-реклами може бути обмежено окремим регіоном на підставі IP-адреси користувача і називається націлюванням на місцеположення. Таким чином, компанія, що діє в одному з регіонів країни, може придбати місце в регіональному виданні або купити час на телебаченні з трансляцією на певний регіон, а не на всю країну.

Місцева реклама - важлива для тих рекламодавців, товари та послуги яких поширюються в одному місті чи торговельній зоні. Місцеву рекламу часто називають рекламою роздрібної торгівлі просто тому, що більша її частина сплачується підприємствами роздрібної торгівлі. Однак слід пам'ятати, що не вся реклама роздрібної торгівлі місцева. Мережеві компанії роздрібної торгівлі, наприклад такі, як "Ашан", ведуть рекламну діяльність за межами тих районів, де розташовані їхні магазини.

Якщо загальнонаціональна і регіональна реклама концентрується на перевагах і особливі властивості товару, то місцева вказує покупцям місце, де його можна придбати. У транслюються на всю країну або регіон роликах, рекламують автомобілі, розповідається про довговічності, економічності, особливості конструкції та інших якостях виробу. У місцевій же рекламі дилерів на перший план виходять ціни, послужливі продавці та інші особливості, через яких і слід звертатися саме до цього дилера.

Класифікація цільової аудиторії

У цій групі можна виділити споживчу рекламу і бізнес-рекламу.

Споживча реклама. Більшість рекламних оголошень, що з'являються в засобах масової інформації - на телебаченні, радіо, в газетах і журналах, є споживчої рекламою. Вони фінансуються виробником товару або фірмою, що займається її продажем. Як правило, вони націлені на людей, які купують товар в особисте користування або для інших. Наприклад, журнальна реклама пива "Балтика" може бути спрямована як на покупця, так і на споживача, який може бути, а може і не бути одним і тим же особою. Однак телеролик, який рекламує консерви для собак, націлений на покупця, але ніяк не на споживача. Але в обох випадках це буде споживча реклама. Всередині споживчої реклами аудиторія сегментується за демографічними та соціально-економічними ознаками, на підставі яких можна виділяти, наприклад, рекламу на різні вікові, статеві або дохідні групи споживачів.

Бізнес-реклама. Цей вид реклами використовується в секторі 626. Бізнес-реклама націлена на представників фірм, які займаються закупівлею або здійснюють вплив на сферу придбання товарів промислового призначення, які використовуються при виробництві інших товарів (заводи, верстати, устаткування тощо) або в якості основної частини іншого виробу (сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби тощо). До товарів промислового призначення також належать вироби, необхідні для ведення бізнесу, але не використовувані в якості деталей, такі як офісне устаткування, ЕОМ, столи, видаткові матеріали та послуги організаціям, на які укладає договір користувач. До бізнес-реклами належить також реклама товарів і послуг для посередників з метою стимулювання придбання товарів оптовими покупцями та роздрібною торгівлею для перепродажу. Крім того, до цього виду реклами можна віднести рекламу на професійні групи - лікарів, вчителів, бухгалтерів, архітекторів, інженерів, юристів.

Всі класифікаційні критерії та відповідні кожній групі види реклами представлені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Класифікація реклами

Класифікаційний критерій

Види реклами

Цільова ідея

Комерційна

Соціальна

Політична

Спосіб розповсюдження

Реклама в ЗМІ

Зовнішня

В Інтернеті

На місцях продажів

Пряма

Особиста

Географія розповсюдження

Міжнародна реклама Національна Регіональна Місцева

Цільова аудиторія

Споживчий Бізнес-реклама

Представлена класифікація може бути корисна при визначенні цілей і завдань реклами, виборі рекламоносіїв, аналізі реклами. Отже, ми розглянули найбільш важливі підходи до класифікації реклами. В цілому реклама розглядається як родове поняття. Далі ми виділяємо види реклами з урахуванням таких класифікаційних критеріїв, як цільова ідея, спосіб поширення, географія поширення і цільова аудиторія. Надалі, говорячи про класифікацію, в силу того, що основні обсяги реклами поширюються сьогодні в засобах масової інформації, ми маємо намір детально зупинитися на особливостях саме цього виду реклами.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Поняття, класифікація і основи правового регулювання цільових державних і муніципальних фондів
Поняття, значення та підстави класифікації доказів
Види податків і підстави їх класифікації
Порядок погодження місць розповсюдження реклами на вулично-дорожній мережі наступний
Класифікація реклами в ЗМІ
Продаж реклами в каналах розповсюдження
Класифікація техногенних надзвичайних ситуацій за ступенем тяжкості і масштабом поширення
Географія розподілу
Епіцентр та поширення
Цільова аудиторія рекламних послань
Портрет цільової аудиторії
Цільові аудиторії репутації
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси