Меню
Головна
Методи здійснення цілісного педагогічного процесуПедагогічний процес як цілісне явищеНавчально-виховний колектив як форма функціонування цілісного...
Педагогічний процес як цілісне явищеМетоди здійснення цілісного педагогічного процесуПедагогічний процес як динамічна педагогічна система
Педагогічний процес як цілісне явищеМетоди здійснення цілісного педагогічного процесуСутність педагогічного процесу
Педагогічний процес як динамічна педагогічна системаПоняття про педагогічні цінностіПоняття цілісності педагогічного процесу
Педагогічний процес як динамічна педагогічна системаСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇРОЗВИТОК І СУЧАСНИЙ СТАН ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Педагогічний процес як динамічна педагогічна системаПоняття про педагогічні цінностіТехнічні засоби захисту авторських прав
 
Головна arrow Психологія arrow Психологія та педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Теорія цілісного педагогічного процесу

Лекція 17. Педагогічний процес як система і цілісне явище

Історичні уявлення про педагогічний процес як цілісне явище

Звернення до витоків виникнення педагогічної професії показує, що стихійно протекавшие у рамках рє диференціація та інтеграція призвели спочатку до обмеження, а потім і до явного протиставлення навчання і виховання: вчитель вчить, а вихователь виховує. Але вже до середини XIX ст. у працях прогресивних педагогів все частіше і частіше стали зустрічатися обґрунтовані аргументи на користь об'єктивного єдності навчання і виховання. Найбільш виразно ця точка зору була висловлена в педагогічних поглядах В. Ф. Гербарта, який відзначав, що навчання без моральної освіти є засіб без мети, а моральне освіту (або утворення характеру) без навчання є мета, позбавлена кошти.

Більш глибоко ідея цілісності педагогічного процесу була виражена К. Д. Ушинським. Він розумів її як єдність адміністративного, навчального і виховного елементів шкільної діяльності. Від комбінації основних елементів будь-якої школи, як зазначав він, найбільше залежить її виховна сила, без якої вона є декораціями, закриваючими від непосвячених пробіл у громадському вихованні. Прогресивні ідеї К. Д. Ушинського знайшли своє відображення у працях його послідовників - Я. Ф. Бунакова, П. Ф. Лесгафта, В. П. Вахтерова та ін.

Особливе місце в ряду дослідників педагогічного процесу займає П. Ф. Каптерев. Загальноосвітній курс школи за його задумом був покликаний забезпечити правильне співвідношення між освітою та вихованням в цілях всебічного вдосконалення особистості громадянина.

Великий внесок у розвиток уявлень про цілісність педагогічного процесу в нових соціально-економічних і політичних умовах внесли Я. К. Крупська, А. П. Пінкевич, С. Т. Шацький, П. П. Блонський, М. М. Рубінштейн, А. С. Макаренко. Однак починаючи з 1930-х рр. основні зусилля педагогів були спрямовані на поглиблене вивчення навчання і виховання як відносно самостійних процесів.

Науковий інтерес до проблеми цілісності педагогічного процесу, викликаний потребами практики школи, відновився у середині 1970-х рр. Намітилися різні підходи до розуміння цілісного педагогічного процесу (К. Ю. Бабанський, М. А. Данилов, В. С. Ільїн, В. М. Коротов, В. о. Краєвський, Б. Т. Лихачов, Ю. П. Сокольников та ін). Це пояснюється складністю педагогічного процесу. У той же час автори сучасних концепцій єдині в думці, що розкрити сутність педагогічного процесу і виявити умови набуття ним властивостей цілісності можна тільки на основі методології системного підходу.

Поняття про педагогічну систему

Система - виділене на основі певних ознак впорядкована множина взаємопов'язаних елементів, об'єднаних загальною метою функціонування та єдності управління і виступають у взаємодії із середовищем як цілісне явище.

Види педагогічних систем

Суспільство, формуючи соціальний замовлення, будує і відповідну йому систему освіти як найбільш загальну педагогічну систему. Підсистемами останньої виступають всі соціальні інститути, що виконують освітньо-виховні функції і які об'єднуються в систему освіти. Провідною підсистемою (системоутворюючою) в системі освіти є загальноосвітня школа. Для ефективного функціонування педагогічних систем, що мають метою виховання підростаючого покоління, суспільство створить систему підготовки вихователів, середні спеціальні та вищі педагогічні навчальні заклади як педагогічні системи. Проявляючи турботу про рівень професійної кваліфікації, товариство створює різного рівня педагогічні системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації.

Види педагогічних систем розрізняються призначенням і, як наслідок, особливостями організації і функціонування. Так, в системі дошкільного виховання основною є педагогічна система "дитячий садок". Її варіанти: педагогічна система цілодобових дитячих садків, садків для дітей з ослабленим здоров'ям і т. п.

У системі загальноосвітньої підготовки основою є педагогічна система "школа" з варіантами залежно від режимів роботи: традиційний, полуинтернатный (школи з продовженим днем), интернатный (школа-інтернат, дитячий будинок, суворовські та нахимовские училища тощо). Варіантами педагогічної системи "школа" є альтернативні навчальні заклади: гімназії, ліцеї, коледжі та ін

Аналогічні варіанти педагогічних систем можуть бути простежені в загальній системі професійної освіти. До особливим педагогічним системам є всі підстави віднести установи додаткової освіти (музичні, спортивні школи, станції юних натуралістів, техніків, туристів тощо).

Поняття авторської педагогічної системи

Будь-освітня установа, в основі діяльності якої лежать нетрадиційні підходи, ідеї, можна віднести до авторських педагогічних систем, назвати авторською школою. До них по праву зараховують педагогічні системи Я. А. Коменського, К. Д. Ушинського, Л. Н. Толстого,

A. С. Макаренко, В. О. Сухомлинського, В. А. Караковского і багато інші системи педагогів-класиків та сучасних педагогів-новаторів - керівників освітніх установ.

Інакше потрібно підходити до творчості окремих педагогів-новаторів, які реалізують свої авторські підходи до навчання і виховання. Одна справа, коли педагог творчо втілює одну або кілька часто не пов'язаних один з одним ідей ("випереджальне навчання", коментування - З. Н. Лисенкова; "опорні сигнали" - В. Ф. Шаталов та ін), і зовсім інша - коли педагогічний процес будується на основі оригінальної концепції. В цьому випадку є всі підстави говорити про авторської дидактичної або виховній системі. Такими є дидактичні системи Л. В. Занкова, Д. Б. Ельконіна, B. Ст. Давидова, М. М. Махмутова, П. Я. Эрдниева і виховні системи І. П. Іванова, В. А. Караковского та ін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи здійснення цілісного педагогічного процесу
Педагогічний процес як цілісне явище
Навчально-виховний колектив як форма функціонування цілісного педагогічного процесу
Педагогічний процес як цілісне явище
Методи здійснення цілісного педагогічного процесу
Педагогічний процес як динамічна педагогічна система
Педагогічний процес як цілісне явище
Методи здійснення цілісного педагогічного процесу
Сутність педагогічного процесу
Педагогічний процес як динамічна педагогічна система
Поняття про педагогічні цінності
Поняття цілісності педагогічного процесу
Педагогічний процес як динамічна педагогічна система
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
РОЗВИТОК І СУЧАСНИЙ СТАН ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Педагогічний процес як динамічна педагогічна система
Поняття про педагогічні цінності
Технічні засоби захисту авторських прав
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси