Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 1. Предмет і метод економічної теорії

Сучасне слово "економіка" походить від давньогрецького "oikonomia". Його перший корінь "oikos", що означає "дім". Другий корінь, за різними версіями: "піт" - закон або "пет" - регулювати, організовувати. Так що в перекладі "oikonomia" означає наука про будинок або мистецтво управління будинком.

Як науку чи навчальну дисципліну економіку зазвичай називають економічною теорією. Становлення економічної науки як самостійної академічної дисципліни відбулося на рубежі XVI-XVII ст., хоча її передісторія відноситься до більш ранніх періодів. Знайомство з економічної теорії починається з вивчення її предмета і методу.

Економічна теорія та система економічних наук

Економіка визначає сферу життєдіяльності людей, в якій поєднуються матеріальна виробнича діяльність і створення послуг. Як особлива сфера життєдіяльності людей економіка є об'єктом вивчення системи економічних наук. В процесі такого вивчення проводиться аналіз реальних процесів, фактів, виявити внутрішні взаємозв'язки, визначаються закономірності і тенденції розвитку економіки.

Система економічних наук переслідує конкретну мету: отримання економічних знань. Сферою дослідження є економічне життя, або середовище господарської діяльності. Об'єкт дослідження становлять економічні явища і процеси.

В якості основних елементів системи економічних наук можна виділити:

o загальнотеоретичні економічні науки;

o конкретні економічні науки;

o функціональні економічні науки;

o міжгалузеві економічні науки;

o історико-економічні науки.

Загальнотеоретичними економічними науками є економічна теорія і політична економія. Вони слугують методологічним фундаментом цілого комплексу конкретних, функціональних, міжгалузевих та історико-економічних павук. Конкретні та функціональні економічні науки виробляють систему правил, необхідних для практичної життєдіяльності, а міжгалузеві науки визначають їх взаємозв'язок.

Конкретні економічні науки вивчають економіку галузей, економіку підприємств і країн. Функціональні економічні науки уособлюють економіку особливих економічних форм і організацій, таких як фінанси, кредит, маркетинг, менеджмент, прогнозування та економіка природокористування. Основу міжгалузевих економічних наук складають економіко-математичні методи, аналіз господарської діяльності, статистика та демографія. Історико-економічні науки забезпечують історичний погляд на розвиток економічних явищ і процесів через історію економічної думки та історію суспільного господарства.

Вивчення економіки як особливої сфери життєдіяльності людей потребує комплексного підходу і взаємодії економічних наук, що і забезпечує економічна теорія. Місце економічної теорії в системі економічних наук визначають її предмет і функції.

Предметом дослідження сучасної економічної теорії є сутність і закономірності розвитку економічних процесів у їх взаємозв'язку і взаємообумовленості в умовах обмежених ресурсів. Економічна теорія використовує знання, вироблені іншими економічними науками, так і суміжними природними і суспільними науками, до яких слід віднести: політичні науки, психологію, юриспруденцію, історію, інженерні науки і математику.

Економічна теорія, як і будь яка інша наукова дисципліна, виконує властиві їй функції - основні і допоміжні. Економічна теорія виконує пізнавальну, практичну та методологічну основні функції.

Пізнавальна функція виконується позитивної економічної теорії на основі вивчення фактів і залежностей між ними. Позитивна економічна теорія відповідає на питання: що є або може бути? Її завданням є створення наукових концепцій та моделей, які адекватно відображають економічні явища і процеси.

Практична функція полягає в безпосередньому використанні результатів економічного аналізу у господарській практиці. Дана функція виконується нормативною економічною теорією, яка пропонує рецепти дії і відповідає на питання: що повинно бути? Економічна теорія повинна дозволити такі фундаментальні проблеми, як що, як і для кого виробляти. Теоретичні обґрунтування рекомендацій економічна теорія пропонує у формі концепцій і моделей економічного розвитку. Основними загальноекономічними цілями є: економічне зростання, високий рівень зайнятості і стабільності цін.

Методологічна функція економічної теорії покликана служити основою для досліджень у суміжних економічних науках.

Допоміжними функціями економічної теорії є освітня та ідеологічна.

Освітня функція полягає в можливості отримання кожним індивідом системи сучасних економічних знань. Економічна теорія як освітня дисципліна вивчається на тому чи іншому рівні практично в усіх навчальних закладах світу.

Ідеологічна функція економічної теорії є однією зі світоглядних дисциплін. З її допомогою відбувається обгрунтування сенсу глобальних політичних ідей і основних цілей суспільного розвитку.

Основні та допоміжні функції взаємопов'язані і виявляються одночасно в різних формах.

Економічна теорія розвивається в пошуках вирішення проблем, поставлених господарською практикою. До них відносяться проблеми:

o вибору цілей виробництва;

o розподілу обмежених ресурсів;

o способу виробництва економічних благ;

o розподілу вироблених економічних благ між членами суспільства;

o повного використання наявних ресурсів;

o зростання цін та інфляції;

o стійкості економічного зростання.

Основною формою реалізації економічної теорії є економічна політика, завдання якої полягають у знаходженні варіантів рішення економічних проблем і приведення в дію механізму їх. Економічна політика відображає інтереси суспільства, всіх його соціальних груп і спрямована на зміцнення національної економіки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Предмет економічної теорії. методи дослідження та аналізу економічних процесів
Предмет, методи, функції, принципи і закони економічної теорії
Предмет і метод економічної теорії
Предмет і метод теорії організації
Теорія "людського капіталу" як найважливіший крок до розширення предмета економічної теорії. "Економічний імперіалізм"
Еволюція ідей в теоретичній економічній науці
Предмет і метод економічної науки: до історії питання
Япония: математичні версії економічної теорії Маркса.
Теорія держави і права в системі юридичних наук та її співвідношення з іншими гуманітарними науками
Теорія держави і права в системі юридичних наук
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси