Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Роль та значення первинної адаптації

Адаптація означає пристосування до існуючих умов виконання роботи, звикання до вимог змісту, характеру і форм організації праці, у кінцевому рахунку вона виражається ступенем освоєння професії, спеціальності та кваліфікації працівника, що відповідає його посадових обов'язків. Як відомо, процес формування професійних умінь і навичок при підготовці молодих фахівців будь-якої професії включає три основних етапи:

- формування початкових трудових умінь;

- уточнення і закріплення сформованих умінь, об'єднання їх у комплекси професійних навичок;

- подальше вдосконалення навичок, доведення їх до автоматизму виконання та подальше нарощування рівня кваліфікації.

Професійні вміння і навички, отримані в результаті виробничих вправ, представляють собою ряд умовних рефлексів. В процесі освоєння нової професії учень виконує складну систему трудових прийомів, або умовних рефлексів. З них одні рефлекси, що отримали назву позитивних, виражаються у здійсненні трудових дій, інші, названі негативними, проявляються у припиненні дій. Система позитивних і негативних умовних рефлексів у фізіології праці називається динамічним стереотипом. Динамічність стереотипу полягає в тому, що він здатний змінюватися в залежності від умов праці і завдань професійного навчання.

Професійні навики являють собою сформовані, закріплені і безперервно удосконалюються динамічні стереотипи. Завдання виробничого навчання полягає в тому, щоб сформувати в учнів правильні динамічні стереотипи і постійно їх вдосконалювати в процесі занять. Освоєння нових трудових прийомів пов'язане із зміною і коригуванням раніше сформованих стереотипів. Зміна та вдосконалення стереотипу - це складний процес, що вимагає великих фізичних і нервових витрат. Переучуватися, як відомо, буває складніше, ніж вчитися вперше. Труднощі, що виникають при переучуванні, пов'язані не тільки з необхідністю формування нових зв'язків у центральній нервовій системі, але й з руйнуванням і перебудовою раніше склалися. Саме тому, організовуючи виконання тієї чи іншої операції, тобто встановлюючи її динамічний стереотип, необхідно передбачити межі зміни структури операцій.

Важливим показником високого рівня кваліфікації працівників є пластичність виробничих навичок, тобто вміння переносити їх у нові умови діяльності, а також легко перебудовувати їх при зміні умов роботи. Взаємодія навичок має велике значення. У процесі виробничого навчання часто виникає необхідність заміни раніше засвоєних навичок іншими, більш досконалими. Необхідність перебудови навику може бути пов'язана зі зміною умов роботи. Встановлено, що перенос навичок полегшується в тих випадках, коли раніше освоєні прийоми частково або повністю переносяться в нові умови. У практиці виробничого навчання спостерігаються і такі випадки, коли поряд з позитивним впливом раніше придбаних навичок можливо і їх негативний вплив, що отримало назву інтерференції навичок.

Як встановили вітчизняні психологи, раціональні, міцні і разом з тим достатньо усвідомлені навички найкраще формуються в тих випадках, якщо враховуються такі умови.

По-перше, стимул і інтерес до роботи, що підвищують ефективність вправ. Молоді працівники повинні точно знати, яких якісних і кількісних результатів, їм слід добиватися. З цією метою необхідно провести своєчасний чіткий інструктаж, а також правильно організувати нормування і планування праці.

По-друге, для хорошої роботи необхідний контроль: попередній, в процесі роботи і по її закінченні. При правильно організованому контролі увагу молодих працівників у процесі вправ завжди буде сконцентровано на тому, щоб виконати прийоми без помилок.

По-третє, з самого початку встановлення молодих працівників повинна бути не стільки на темп, скільки на якість. Темп повинен збільшуватися після того, як операція буде добре засвоєна і точно виконана. Однак дане правило не слід розуміти так, що роботу можна починати в повільному темпі. Темп повинен бути з самого початку досить енергійним, але не на шкоду якості продукції.

По-четверте, вправи повинні бути систематичними і безперервними. Перерва у вправах на більш або менш значний час може привести до помітного ослаблення і навіть втрати набутого досвіду.

По-п'яте, в процесі вправ відбувається перебудова навички, його вдосконалення, звідси - необхідність формувати у молодих працівників прагнення поліпшувати свою роботу, підвищувати її темп і якість, вносячи в неї раціоналізаторську зерно.

Для молодих працівників встановлено п'ять умов успішності як розумової, так і фізичної роботи. Перша умова - у всякий працю слід входити поступово. Друга умова - рівномірна і ритмічна робота. М'язова діяльність виявляється найбільш плідною при певному ритмі м'язових збуджень. Саме тому поривчастість в роботі, раптове прискорення темпу несприятливо позначаються на працездатності. Третя умова успішності праці - звична послідовність і систематичність діяльності. Четверте умова - правильне чергування праці і відпочинку. П'ята умова високої продуктивності праці - сприятливе ставлення суспільства до даної форми трудової діяльності і відповідно об'єктивна оцінка результатів праці молодих працівників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Адаптація, оцінка і навчання персоналу
Професійна адаптація фахівця
Форми первинних облікових документів
Професійна й організаційна адаптація персоналу
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПОКАРАННЯ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ І НАГЛЯД ЗА НИМИ
Перше значення - ціна перевищує граничний дохід
Первинні засоби пожежогасіння
Первинний і вторинний ринок цінних паперів
Первинні документи і регістри бюджетного обліку
Первинна обробка даних
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси