Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Дії внутрішнього аудитора при виявленні суттєвих помилок

Дії аудитора у разі виявлення ним спотворень бухгалтерської звітності в ході та за результатами аудиторської перевірки визначені російським правилом (стандартом) аудиторської діяльності "Дії аудитора при виявленні спотворень бухгалтерської звітності", а також Федеральним стандартом № 13 "Обов'язки аудитора з розгляду помилок і несумлінних дій в ході аудиту".

Спотворенням бухгалтерської звітності визнається неправильне відображення і представлення даних бухгалтерського обліку за порушення встановлених правил його організації та ведення. Спотворення можуть бути навмисні і ненавмисні.

Навмисне спотворення бухгалтерської звітності - результат навмисних дій (або бездіяльності) персоналу аудируемого особи. Воно здійснюється в корисливих цілях, щоб ввести в оману користувачів бухгалтерської звітності. Разом з тим аудитору слід враховувати, що висновок про навмисні дії (чи бездіяльності) персоналу аудируемого, що ведуть до появи спотворень у бухгалтерської звітності, може бути зроблений тільки уповноваженим на те органом.

Ненавмисне перекручення бухгалтерської звітності - результат ненавмисних дій (або бездіяльності) персоналу аудируемого особи. Воно може бути наслідком арифметичних або логічних помилок в облікових записах, помилок в розрахунках, недогляду в повноті обліку, неправильного відображення в обліку фактів господарської діяльності, наявності та стану майна.

Як умисне, так і ненавмисне перекручення бухгалтерської звітності аудируемого особи може бути істотним (тобто впливає на достовірність його бухгалтерської звітності в настільки сильному ступені, що кваліфікований користувач цієї бухгалтерської звітності може зробити на основі такої звітності помилкові висновки або прийняти помилкові рішення) або несуттєвим.

У процесі аудиту слід оцінити ризик появи спотворень бухгалтерської звітності і ризик невиявлення. Тут необхідно враховувати фактори, що сприяють підвищенню ризику появи як небажаних, так і навмисних спотворень. До факторів внутрішньогосподарської діяльності аудируемого особи, що сприяє появі спотворень, відносяться:

o наявність значних фінансових вкладень у кризові галузі економіки;

o невідповідність величини оборотних засобів швидкого звіту обсягів продажу (виробництва) аудируемого особи або значного зниження прибутку;

o залежність аудируемого особи в певний період від одного або невеликого числа замовників або постачальників;

o зміни у практиці договірних відносин або в обліковій політиці, які ведуть до значної зміни величини прибутку;

o нетипові операції аудируемого особи, особливо у період закінчення року, які суттєво впливають на величину фінансових показників;

o наявність платежів за послуги, які явно не відповідають наданим послугам;

o особливості організаційно-управлінської структури аудируемого особи, се недоліки;

o особливості структури капіталу і розподілу прибутку:

o наявність відхилень від установлених правил у веденні бухгалтерського обліку та організації підготовки бухгалтерської звітності.

До факторів, що відображають особливості стану конкретної галузі фінансово-господарської діяльності аудируемого особи і економіки країни в цілому, що сприяє появі спотворень, відносяться:

o стан галузі економіки та економіки країни в цілому - криза, депресія, підйом;

o галузеві особливості неспроможності (банкрутства) аудируемого особи у зв'язку з кризовим станом галузі;

o особливості виробничої діяльності аудируемого особи, технологічні особливості виробництва.

При проведенні аудиторської перевірки, в тому числі при плануванні аудиту, необхідно враховувати можливу наявність спотворень бухгалтерської звітності аудируемого особи. Виходячи з цього розробляються аудиторські процедури і оцінюється ризик спотворень бухгалтерської звітності. В той же час не слід у процесі аудиту спеціально вести пошук фактів, які вказують на наявність спотворень бухгалтерської звітності.

При з'ясуванні спотворень бухгалтерської звітності необхідно оцінити їх вплив на достовірність перевіреній звітності у всіх істотних відносинах. При цьому слід враховувати можливі види порушень, що ведуть до появи спотворень, такі як:

o відхилення від встановлених законодавством правил ведення та організації бухгалтерського обліку і звітності;

o відсутність або недотримання протягом звітного періоду прийнятої облікової політики відображення в бухгалтерському обліку окремих господарських операцій і оцінки майна;

o порушення цивільного, податкового та валютного законодавства;

o інші порушення, що впливають на спотворення бухгалтерської звітності.

У разі виявлення спотворень бухгалтерської звітності аудитор повинен коригувати розроблені їм аудиторські процедури залежно від:

o виду порушень, що ведуть до появи спотворень;

o ступеня суттєвості виявлених спотворень;

o ризику появи спотворень при подальшій перевірці і ризику невиявлення викривлень.

При виявленні спотворень бухгалтерської звітності аудитор повинен оцінити, наскільки ефективно діюча система внутрішнього контролю перешкоджає виникненню різних порушень, що ведуть до появи спотворень бухгалтерської звітності. У разі висновку про більш низькою (ніж передбачалося раніше) здатності системи внутрішнього контролю перешкоджати появі спотворень бухгалтерської звітності необхідно переглянути попередню оцінку надійності системи внутрішнього контролю та уточнити в зв'язку з цим обсяг і характер застосовуваних аудиторських процедур.

Виявлені в процесі аудиту факти викривлень бухгалтерської звітності слід докладно відобразити в робочій документації, оформленої в установленому порядку.

Внутрішній аудитор несе відповідальність за:

o вираз об'єктивного і обгрунтованого думки про достовірності бухгалтерської звітності, представленого в письмовому вигляді в звіті керівництву аудируемого особи;

o правильність та повноту даних, відображених у звіті аудитора, про виявлені ним істотних викривлення бухгалтерської звітності;

o недотримання конфіденційності комерційної інформації аудируемого особи, що виражається у розголошенні відомостей про виявлені викривлення бухгалтерської звітності третім особам.

Персонал аудируемого особи, в тому числі його керівництво, несе відповідальність за:

o виникнення навмисних і ненавмисних спотворень бухгалтерської звітності;

o невжиття заходів щодо запобігання виникненню подібних спотворень;

o неусунення або несвоєчасне їх усунення. Внутрішня перевірка якості аудиту включає детальне вивчення всіх робочих документів внутрішнього аудиту. Перевірка включає детальне вивчення всіх проведених процедур, вироблених розрахунків, зроблених висновків.

Мета перевірки полягає у встановленні того, що вага пункти загального плану і програми аудиту виконані, а за підсумками проведення аудиторських процедур рядові виконавці зробили правильні висновки.

Керівник перевірки повинен переконатися в тому. що:

o план і програма аудиту повністю виконані, на програмі аудиту стоять позначки, написи, підписи, що підтверджують її завершення;

o розмір аудиторської вибірки визначений правильно;

o зроблені висновки відповідають отриманим результатам аудиторських процедур;

o оформлення робочих документів відповідає внутрішнім стандартам аудируемого особи;

o виявлені викривлення бухгалтерської звітності не перевищують окремо або в сукупності встановленого рівня суттєвості;

o комплект робочих документів внутрішнього аудиту містить достатню кількість аудиторських доказів, необхідних для обґрунтування зроблених висновків;

o аудиторська перевірка в цілому проведена у відповідності з вимогами внутрішніх стандартів аудируемого особи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Документація внутрішнього аудитора
Стандарти внутрішніх аудиторів
Взаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудируемого особи
Права та обов'язки внутрішнього аудитора
Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки і затвердження
Контроль якості роботи внутрішніх аудиторів
Звіти внутрішніх аудиторів
Права та обов'язки внутрішніх аудиторів
Зміст і формати звітів внутрішніх аудиторів
Помилка (омана)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси