Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік незавершеного будівництва

В бухгалтерському обліку витрати з будівництва об'єктів розподіляються на витрати:

а) на будівельні роботи;

б) роботи з монтажу устаткування;

в) придбання обладнання, зданого в монтаж;

г) придбання обладнання, що не потребує монтажу, інструменту та інвентарю; обладнання, що вимагає монтажу, але призначеного для постійного запасу;

д) інші капітальні витрати;

е) витрати, які не збільшують вартості основних засобів.

ПРИКЛАД 6.1

Організація підрядним способом побудувала виробнича будівля і ввела його в експлуатацію. Вартість робіт, виконаних будівельною організацією, склала 5 900 000 руб. в тому числі ПДВ - 900 000 руб.

У бухгалтерському обліку організації зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 08-3 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Будівництво об'єктів основних засобів" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 5 000 000 руб. - відображений 1>1 витрати на будівництво виробничого приміщення;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 900 000 руб. - відбито ПДВ, пред'явлений підрядником;

ДЕБЕТ 01 "Основні кошти" КРЕДИТ 08-3 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Будівництво об'єктів основних засобів"

- 5 000 000 руб. - прийнято в експлуатацію закінчену будівництвом виробниче приміщення;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей"

- 900 000 руб. - прийнятий до відрахування ПДВ.

Бухгалтерські операції з обліку господарських операцій при придбанні об'єкта незавершеного будівництва подано в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій при придбанні об'єкта незавершеного будівництва

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

08 "Вкладення у необоротні активи"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Прийнятий до обліку об'єкт незавершеного будівництва

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображена сума ПДВ, пред'явлена продавцем

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

51 "Розрахункові рахунки"

Проведена оплата продавцеві

01 "Основні засоби"

08 "Вкладення у необоротні активи"

Основний засіб введено в експлуатацію

68 "Розрахунки з податків і зборів"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Прийнятий до відрахування ПДВ

Облік витрат на будівельні і монтажні роботи

Порядок обліку витрат залежить від способу їх виробництва - підрядного чи господарського.

При підрядному способі виробництва виконані і оформлені в установленому порядку будівельні роботи і роботи по монтажу обладнання відображаються у забудовника-замовника на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 08-3 "Будівництво об'єктів основних засобів" але договірної вартості згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунками підрядних організацій.

При господарському способі виконання робіт облік затрат забудовником ведеться також на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 08-3 "Будівництво об'єктів основних засобів" здійснюється у відповідності з порядком, встановленим Типовими методичними рекомендаціями але планування та обліку собівартості будівельних робіт (затв. Мінбудом РФ 4 листопада 1995 р. № БЕ-11-260/7). При цьому на рахунку 08 відображаються фактично вироблені забудовником витрати.

Інвентарна вартість будівель і споруд складається з витрат на будівельні роботи і припадають на них інших капітальних витрат.

ПРИКЛАД 6.2

Організація власними силами будує будинок. Для виконання окремих видів робіт організація залучає підрядника.

Витрати на виконання будівельних робіт власними силами організації склали 159 000 000 руб. Вартість робіт, виконаних підрядником, 2 360 000 руб. в тому числі ПДВ - 360 000 руб.

У бухгалтерському обліку організації зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 08-3 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Будівництво об'єктів основних засобів" КРЕДИТ 10 "Матеріали", 02 "Амортизація основних засобів", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" і т. д.

- 159 000 000 руб. - відображені витрати на виконання будівельно-монтажних робіт власними силами;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" КРЕДИТ 68 "Розрахунки з податків і зборів"

- 28 620 000 руб. (159 000 000 х 18%) - нарахований ПДВ з вартості будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей"

- 28 620 000 руб. - прийнятий до відрахування ПДВ з вартості будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами;

ДЕБЕТ 08-3 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Будівництво об'єктів основних засобів" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 2 000 000 руб. - прийняті роботи, виконані підрядником;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 360 000 руб. - відбито ПДВ, пред'явлений підрядником;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей"

- 360 000 руб. - прийнятий до відрахування ПДВ, пред'явлений підрядником;

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 2 360 000 руб. - проведена оплата підряднику;

ДЕБЕТ 01 "Основні кошти" КРЕДИТ 08-3 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Будівництво об'єктів основних засобів"

- 161 000 000 руб.(159 000 000 + 2 000 000) - побудований будинок враховано в складі основних засобів.

Бухгалтерські операції з обліку господарських операцій при будівництві підрядним способом представлені в табл. 6.2, а господарським способом - в табл. 6.3.

Таблиця 6.2

Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій при будівництві підрядним способом

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

10 "Матеріали"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Придбано будматеріали

08 "Вкладення у необоротні активи"

10 "Матеріали"

Списано вартість матеріалів, відпущених на будівництво

08 "Вкладення у необоротні активи"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Враховані будівельно-монтажні роботи за договором підряду

07 "Устаткування до установки"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Прийнято до обліку обладнання, що потребує монтажу

08 "Вкладення у необоротні активи"

07 "Устаткування до установки"

Відображена передача устаткування у монтаж

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображено ПДВ, пред'явлений постачальником матеріалів та будівельно-монтажних робіт

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

51 "Розрахункові рахунки"

Проведені розрахунки з постачальником

01 "Основні засоби"

08 "Вкладення у необоротні активи"

Прийнятий до обліку закінчений об'єкт будівництва основних засобів за первісною вартістю

68 "Розрахунки з податків і зборів"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Прийнятий до відрахування ПДВ, пред'явлений постачальником

Таблиця 6.3

Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій при будівництві господарським способом

Кореспонденція рахунків

Зміст

операцій

Дебет

Кредит

10 "Матеріали"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Оприбутковано матеріали, що надійшли від постачальника

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображено ПДВ за матеріалами, що надійшли

08 "Вкладення у необоротні активи"

10 "Матеріали"

Списано вартість матеріалів, відпущених на будівництво

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

51 "Розрахункові рахунки"

Погашено заборгованість перед постачальником за матеріали

08 "Вкладення у необоротні активи"

71 "Розрахунки з підзвітними особами",

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 02 "Амортизація основних засобів" і т. д.

Відображені витрати організації по будівництву об'єкта основних засобів власними силами

01 "Основні засоби"

08 "Вкладення у необоротні активи"

Прийнятий до обліку закінчений об'єкт будівництва основних засобів за первісною вартістю

68 "Розрахунки з податків і зборів"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Пред'явлений до відрахування ПДВ за матеріалами, що надійшли

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік незавершеного виробництва
Аналіз незавершеного будівництва
Облік закінченого будівництва
Якість будівництва і рівень експлуатації для забезпечення безпеки будівельного об'єкта
КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
Методи ціноутворення та визначення вартості будівельно-монтажних робіт
Безпечна організація будівельно-монтажних робіт
Виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання
Формування елементів вартості будівельно-монтажних робіт
Облік витрат на придбання обладнання, що не потребує монтажу, інструменту та інвентарю; обладнання, що вимагає монтажу, але призначеного для постійного запасу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси