Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративний фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 2. СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Лекція 8. Організаційна концепція фінансового менеджменту

Рівень 1

Методологія фінансового менеджменту

Базові принципи та цілі фінансового менеджменту

Інвестиційні та фінансові рішення. Фінансовий менеджмент-це сукупність концепцій, інструментів, правил, методів і алгоритмів вироблення і прийняття управлінських рішень у фінансовій сфері. Ці рішення прийнято ділити на інвестиційні та фінансові. Інвестиційні рішення відповідають на питання, куди і скільки потрібно вкладати грошей? Розробляючи інвестиційні рішення, фінансовий менеджмент має справу з реальними активами. Фінансові рішення як самостійний клас виникають, коли потрібні додаткові фінансові кошти. В цьому випадку фінансовий менеджмент стикається з фінансовими активами.

Принципи фінансового менеджменту. Реальні активи - це все те, що належить компанії і є обов'язковою умовою операційної діяльності. Фінансові активи - сукупні зобов'язання компанії (корпорації).

Перший базовий принцип сучасного фінансового менеджменту звучить відповідно так: фінансові активи володіють вартістю лише тоді, коли вони відповідають реальним активам.

Далі формується другий базовий принцип, який випливає з першого: фінансову структуру компанії формує її операційна діяльність.

Нарешті, будь-які проблеми, узагальнено іменовані фінансової нестійкістю, породжують третій базовий принцип фінансового менеджменту: фінансова нестійкість компанії пов'язана з аритмією грошових потоків (рис. 8.1).

Життєвий цикл грошових коштів корпорації

Рис. 8.1. Життєвий цикл грошових коштів корпорації

Прибуток і дохід. Тепер настав час сформулювати четвертий базовий принцип сучасного фінансового менеджменту: прибуток не дорівнює доходу компанії.

При6ыль - це явище або поняття, яке найчастіше ототожнюється з фінансами, управління фінансами, як правило, асоціюється з її максимізацією. Інакше кажучи, прибуток - це деяка сума в рублях, яку розраховує бухгалтер на кінець звітного періоду (кінець кварталу чи року), і всі менеджери прагнуть до її зростання. Разом з тим при найближчому розгляді виявляється, що прибуток облікова величина, яка фіксується на момент відвантаження продукції і надання послуг. У зв'язку з цим вельми вірогідна ситуація, коли прибуток декларується в бухгалтерських документах, а "живих" грошей для оплати зобов'язань у компанії немає.

Вартість і цінність. У фінансовому менеджменті існує ще одне не менш поширене, ніж прибуток, поняття - "вартість": вартість активів, боргу, акцій, капіталу, корпорації. Правда, в останньому випадку обґрунтованість даного терміна викликає серйозні заперечення. Більш того, якщо в основі визначення вартості лежить витратний принцип, то до визначення "ціни" корпорації він непридатний. У корпорації менеджери більше уваги звертають не на витрати, а на те, у скільки оцінюють їх корпорацію інвестори (діючі та потенційні акціонери, кредитори, фондові брокери, фінансові аналітики і багато інші зацікавлені особи, звані стейкхолдерами). Вони усвідомлюють, що їх капітал корпорації, акції, активи, позики мають іншу економічну вартість, яку привласнює корпорації фондовий ринок, і цю вартість правомірно трактувати як цінність (value).

Економічна вартість або цінність - це поточна (приведена) цінність майбутніх доходів корпорації, які вимірюються грошовими потоками. Чим оптимістичніший прогноз цих доходів, тим вище реальна цінність компанія.

Дане визначення призводить до заключного і, по суті, базовим принципом сучасного фінансового менеджменту: сучасний фінансовий менеджмент заснований на концепції прирощення корпоративної цінності, яка, в свою чергу, визначає головну мету, головну функцію і головне правило сучасного фінансового менеджменту.

Цілі фінансового менеджменту. У фінансового менеджменту безліч цілей. Перша з них - максимізація прибутку. Друга - забезпечення платоспроможності. Безумовно, у своїй управлінській діяльності необхідно прагнути до зростання прибутку, правда, за досить тривалий період часу. Однак цього мало. Кожна корпорація в будь-який момент може виявитися неплатоспроможною, залишаючись в той же час прибутковою. Тому менеджери повинні постійно підтримувати платоспроможність корпорації - її здатність вчасно платити за своїми зобов'язаннями. Л у корпорації їх багато: зобов'язання перед своїми працівниками, державою, кредиторами і, нарешті, акціонерами.

Останній вид зобов'язань чи не найскладніший. Адже акціонери, будучи насправді інвесторами, які вклали свої гроші в акції корпорації, сформувавши тим самим се власний капітал. І по суті, кваліфікація, знання, досвід, професіоналізм менеджерів підпорядковуються головної цілі сучасного фінансового менеджменту - зростання добробуту акціонерів-інвесторів, яке визначається приростом корпоративної цінності і зростанням курсу її акцій.

Головна мета управління корпоративними фінансами. Максимізація приросту цінності визнається сьогодні головною метою фінансового менеджменту. Тим не менше, існують чималі відмінності між головною і реальними цілями, які переслідує менеджмент. Вихідна причина такої розбіжності - наявність різниці між розширенням масштабів власності, в якій зацікавлені акціонери, контролем над цією власністю, здійснюваним менеджерами корпорації.

Замість прагнення до максимізації добробуту акціонерів менеджери переслідують цілі, більш близькі їхнім інтересам. Менеджери або жертвують собою, або спрямовують свою діяльність на максимізацію власного добробуту, прагнучи убезпечити свою роботу. А це неминуче тягне за собою бажання мінімізувати або обмежувати ризики, оскільки будь-який несприятливий результат призведе або до звільнення менеджерів, або до банкрутства корпорації, а найчастіше - до того й іншого одночасно.

Агентські конфлікти та агентські витрати. Відносини між акціонерами і менеджерами традиційно відносяться до розряду агентських конфліктів, які супроводжуються агентськими витратами. Виникають вони через бажання акціонерів перетворити менеджерів в своїх прихильників. Клим витрат належать:

o витрати, пов'язані зі створенням системи мотивацій, націленої на синхронізацію дій менеджерів і акціонерів (наприклад, створення системи пайової участі менеджерів у розподілі доходів компанії);

o витрати, пов'язані з моніторингом дій менеджерів; до них відноситься оплата аудиту управлінської діяльності, а також внутрішнього аудиту корпоративних витрат;

o альтернативні витрати, пов'язані з втратою прибутку по самим різним причинам.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Теоретичні основи фінансового менеджменту
Стратегічні функції сучасного фінансового керівника
Спеціальні питання фінансового менеджменту
Організаційні схеми фінансового менеджменту та посадові обов'язки фінансових менеджерів
Теоретичні основи фінансового менеджменту
Спеціальні питання фінансового менеджменту
Теоретичні основи фінансового менеджменту
Спеціальні питання фінансового менеджменту
Методологія менеджменту та теорії організації
Принципи організації фінансового менеджменту
Базові концепції оцінки. Теорія фінансових ринків і тимчасова цінність грошей
Спеціальні питання фінансового менеджменту
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук