Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Звернення цінних паперів, його сутність і порядок їх включення в ринковий процес на вторинному ринку

Під зверненням цінних паперів розуміється перехід права власності від одного власника (власника) до іншого при укладенні ними цивільно-правових угод. Укладення цивільно-правових угод може здійснюватися на підставі:

o ринкових умов - це укладення угод купівлі-продажу, міни;

o цивільно-правових норм - це дарування, спадкування, внесення внеску до статутний капітал, перехід права власності за рішенням суду в процесі приватизації.

Обіг цінних паперів на російському ринку цінних паперів регулюється складною багаторівневою правовою базою: указами Президента РФ з розвитку ринку цінних паперів, Цивільним кодексом РФ (ГК РФ), Податковим кодексом РФ (НК РФ), Кримінальним кодексом РФ (КК РФ), Федеральними законами від 24 листопада 1995 р. № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства", від 22 квітня 1996 року № 39-ФЕ "ПРО ринок цінних паперів", від 10 грудня 2003 року № 173-ФЕ "ПРО валютне регулювання і валютному контролі"від 10 липня 2002 року № 86-ФЗ "ПРО Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)", Законом РФ від 20 лютого 1992 р. № 2383-1 "Про товарних біржах і біржовий торгівлі", постановами Уряду РФ, наказами Фінансової служби з фінансових ринків Росії (ФСФР), іншими стандартами і правилами, встановленими нормативними актами.

У зв'язку з цим цивільно-правові угоди з цінними паперами можуть вчинятися як на ринкових умовах, так і на основі цивільно-правових норм, визначених, наприклад, ГК РФ, причому склад і характер угод будуть абсолютно різні.

Існування ринку цінних паперів обумовлена наявністю відповідного попиту і пропозиції, а тому угода передбачає взаємну згоду умов і ціни як з боку продавця-емітента, так і з боку покупця-інвестора. На ринку обіг цінних паперів може приймати форму угоди купівлі-продажу або обміну (міни).

Цивільно-правові норми чітко визначають умови угод, які стають законом і не можуть узгоджуватися або оскаржуватися сторонами. Такі операції передбачають перехід права власності на цінні папери при їх даруванні, успадкуванні та міни.

Професійні учасники ринку цінних паперів, потенційні продавці і покупці зобов'язані дотримуватися певних правил і послідовності дій, встановлених для обігу цінних паперів. У загальному вигляді послідовність дій, характерна для обігу цінних паперів, представлена на рис. 11.

Лістинг цінних паперів - це включення фондовою біржею цінних паперів в котирувальний список. Він необхідний для допуску до біржових торгів акцій та інших цінних паперів, які пройшли експертну перевірку. Тільки після лістингу як продавець, так і покупець можуть давати торгові доручення посередникам на продаж чи купівлю цінних паперів.

Рис. 11. Послідовність дій при укладанні угод в процесі обігу цінних паперів

Лістинг цінних паперів забезпечує розкриття інформації про діяльність емітентів; про цінні папери і суттєвих корпоративних події; про створення рівних можливостей для учасників торгівлі та їх клієнтів при отриманні інформації; про виключення зі списку цінних паперів, які не відповідають встановленим вимогам; про запобігання маніпулювання цінами.

Учасники торгів подають торгові доручення (накази) та заявки на участь у торгах, що необхідно для узгодження умов при укладанні угоди. У ряді випадків може бути затребуване попереднє депонування цінних паперів.

Торгова система (структура біржі, її відповідні відділи) повинна забезпечити необхідні умови для звірення параметрів угоди учасниками ринку з метою отримання гарантії рівності обсягів купівлі та продажу, можливості підбору угод, а також виключення технічних помилок, пов'язаних з укладенням угод.

Факт укладання угоди ще не означає переходу прав власності на цінні папери. Це відбувається тільки після виконання (завершення) операції, якому передує кліринг (безготівкові розрахунки) та розрахунки за угодами.

Однак необхідно врахувати, що звернення емісійних цінних паперів до повної їх оплати та державної реєстрації звіту (подання до реєструвального органу повідомлення) про підсумки випуску забороняється. При цьому публічне звернення цінних паперів, випуск (додатковий випуск) яких підлягає державній реєстрації, допускається при одночасному дотриманні наступних умов:

1) реєстрації проспекту цінних паперів (проспекту емісії цінних паперів, плану приватизації, зареєстрованого як проспекту емісії цінних паперів);

2) розкриття емітентом інформації відповідно до вимог цього закону (ст. 27.6 Закону "Про ринок цінних паперів").

Форми посвідчення права власності на емісійні цінні папери, перехід прав на цінні папери та реалізації прав, закріплених цінними паперами (ст. 28 і 29 Закону "Про ринок цінних паперів"), представлені в табл. 2.

Таблиця 2

Форми посвідчення прав власності та існування цінного паперу

Форма існування цінного паперу

Місце знаходження

Форма посвідчення права власності

Документарна

Сертифікат

Іменна

В депозитарії

Запис на рахунку депо

У власника

Сертифікат + запис на особовому рахунку

Бездокументарна

Запис на особових рахунках

Іменна

В системі ведення реєстру

Запис на особовому рахунку

В депозитарії

Запис на рахунку депо

Документарна на пред'явника

У власника

Сертифікат

В депозитарії

Запис на рахунку депо

Місце обліку прав при фіксації переходу прав власності може бути у власника цінного паперу, у депозитарії або в системі ведення реєстру. Для внесення запису до реєстру про перехід прав власності на цінні папери необхідно:

o представити всі встановлені чинним законодавством документи, що містять необхідну інформацію;

o упевнитися в відповідності кількості цінних паперів, зазначених у передавальному розпорядженні, кількістю по особовому рахунку власника;

o провести звірення підпису особи, представив передавальне розпорядження з наявним зразком підпису;

o перевірити оплату послуг за перереєстрацію права власності;

o перевірити відсутність блокування операцій по особовому рахунку особи, яка передає цінні папери.

Від первинного ринку цінних паперів далі перейдемо до розгляду ролі вторинного ринку і порядку включення цінних паперів в ринковий процес на сучасному етапі його розвитку.

Вторинний ринок цінних паперів - це ринок без посередників, на якому здійснюються операції з купівлі або продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами і позичальниками. Він виконує дві функції:

1) зводить один з одним продавців і покупців, забезпечує ліквідність цінних паперів;

2) сприяє вирівнюванню попиту і пропозиції.

Вторинний ринок цінних паперів є найбільш активною частиною фондового ринку, де здійснюється більшість операцій з цінними паперами, за винятком первинної емісії і первинного розміщення.

Роль вторинного ринку цінних паперів полягає в тому, щоб забезпечити:

o постійне перерозподіл акумульованих через первинний ринок грошових коштів між різними суб'єктами господарського життя;

o постійну структурну перебудову економіки з метою підвищення її ринкової ефективності;

o ліквідність цінних паперів, можливість їх реалізації за прийнятним курсом, створюючи сприятливі умови для їх розміщення;

o можливість перетворення цінного паперу в грошову готівку;

o збалансованість ринку цінних паперів та їх ліквідності, тобто досягнення незначного розриву між ціною продавця і ціною покупця, невеликих коливань цін від угоди до угоди;

o залучення більшого числа учасників продажу і перепродажу цінних паперів.

Таким чином, мета вторинного ринку полягає у забезпеченні реальних умов для купівлі, продажу та проведення інших операцій з цінними паперами після їх первинного розміщення.

Завдання вторинного ринку полягають у тому, щоб:

o підвищувати фінансову активність господарюючих суб'єктів і фізичних осіб;

o розвивати нові форми фінансової практики;

o удосконалювати нормативно-правову базу;

o розвивати інфраструктуру;

o забезпечувати дотримання прийнятих правил і стандартів;

o перерозподіляти капітали у найбільш ефективні виробництва та залучати інвестиції для розвитку підприємств.

При цьому слід мати на увазі, що ощадні облігації, іменні акції, продані працівникам конкретного підприємства, на вторинному ринку не обертаються. Вони реалізуються через механізм перереєстрації прав їх власників у депозитаріях комерційних банках або самих акціонерних товариствах.

Вторинний ринок включає в себе три види ринків: біржовий (організований), позабіржовий (організований, неорганізований або "вуличний") і торговельні системи.

Біржовий ринок передбачає найвищі гарантії якості. Для того щоб стати біржовим товаром, цінні папери проходять процедуру лістингу (допуску).

Організований позабіржовий ринок також має свої стандарти щодо допуску цінних паперів до біржових торгів, що наближає його до біржового ринку.

Позабіржовий неорганізований або "вуличний", вільний або стихійний ринок не передбачає (не вимагає) проходження цінними паперами експертизи якості.

Торговельна система - це сукупність обчислювальних засобів, програмного забезпечення, баз даних, телекомунікаційних засобів та іншого обладнання, що забезпечує можливість підтримання, зберігання, обробки та розкриття інформації, необхідної для укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів. Організатор торгівлі на підставі положень Закону "Про ринок цінних паперів" самостійно встановлює правила торгівлі, порядок проведення торгових сесій, порядок укладання і виконання угод, складання звітів тощо

Біржова та позабіржова торгівля цінними паперами, здійснення різних операцій з ними неможливі без котирування, тобто особливого способу формування, обліку та публікації біржових цін. Під біржовий котируванням розуміються дії котирувальної комісії біржі, які переслідують цілі, що забезпечують:

o допуск цінних паперів на фондову біржу для здійснення з ними різних операцій після відповідної перевірки і вивчення фінансового становища фірм, що пропонують ці фондові цінності;

o визначення величини курсу цінних паперів, а також реєстрацію і публікацію курсів (цін) в біржових бюлетенях.

Цінні папери, які пройшли процедуру лістингу, мають підвищену надійність і довіру до них інвесторів.

Таким чином, рішення про внесення цінних паперів до біржового списку приймають послідовно три інстанції: відділ лістингу, комісія з допуску цінних паперів і біржова рада. При позитивному рішенні акціонерне товариство-емітент і біржа укладають договір-угоду про лістинг. Відмова про допуск цінних паперів до обігу на біржі можливе тільки у разі невідповідності поданих документів законодавству РФ і правилами лістингу (делістингу).

Після підписання угоди про лістингу емітент зобов'язаний подавати біржі річні та проміжні звіти, відомості про трансферт-агенті та реєстратора акцій, про дивідендах та інших розподіляються доходи, а також іншу інформацію, передбачену угодою.

Біржа, організовуючи торгівлю та розкриття інформації про інших цінних паперах, випущених у відповідності з вимогами чинного законодавства, діє згідно з прийнятим Положенням "Про вимогах, що висуваються до організаторам торгівлі на ринку цінних паперів".

Прозорість російського фондового ринку цінних паперів залежить від інформації, яка надходить від професійних посередників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Вторинні цінні папери
Первинний і вторинний ринок цінних паперів
Концептуальні засади оцінки вартості цінних паперів
Фактори ринкової вартості цінних паперів
Звернення емісійних цінних паперів
Організація торгівлі на ринку цінних паперів
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ПРАВОВІ ОСНОВИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Випуск та обіг емісійних цінних паперів
Звернення стягнення на цінні папери професійного учасника ринку цінних паперів та його клієнтів, а також емісійні цінні папери боржника
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси