Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Релаксаційний метод (система регулювання запасів з фіксованим розміром замовлення)

Система регулювання запасів з фіксованим розміром замовлення (fixed order quantity system; order point-order quantity system) також має ряд різних модифікацій. Основними умовами даної системи регулювання будуть: рівність розмірів замовлення Q, = Q2 =... = Q1I = const і постійний інтервал відставання поставки т = const. Графічна ілюстрація зміни величини запасу при використанні релаксаційного методу регулювання для однієї з його відомих модифікацій або (S, (2)-системи наведена на рис. 7.13.

Сутність релаксаційного методу полягає в постійному (щоденний) контроль за рівнем запасу і сто короткостроковому прогнозуванні. За фактичними даними про рух запасу в кожну одиницю часу 1{ в інтервалі між поставками 7^проводиться розрахунок ймовірного рівня запасу через т днів.

Умовою видачі чергового замовлення буде:

Таким чином, точка замовлення (момент замовлення) при даному способі регулювання буде "плаваючою", так як в загальному випадку Тх*Т2ф ... ф Тп, а розмір замовлення - фіксованим.

Зміна рівня запасів при відпочинковому методі регулювання

Рис. 7.13. Зміна рівня запасів при відпочинковому методі регулювання

Перевагою релаксаційного методу є фіксований розмір замовлення (партії поставки), що вже саме по собі знижує частину логістичних витрат. Крім того, при даній системі виникає можливість замовлення оптимальних розмірів партій запасаемого матеріального ресурсу. Даний метод є більш адаптивним, так як оперативно реагує на зміни зовнішнього середовища та внутрішні параметри ЛЗ. Однак при відпочинковому методі потрібно безперервний систематичний контроль рівня запасів, що збільшує витрати управління. В сучасних умовах цей недолік кілька пом'якшується застосуванням комп'ютерних технологій, але це також потребує витрат на експлуатацію відповідної інформаційної системи.

Дворівнева система регулювання запасів (система "мінімум-максимум"). Дворівнева система регулювання запасів (min-max system) являє собою сукупність різних методів регулювання, яких об'єднує наявність двох заздалегідь встановлених рівнів запасу - максимального і мінімального (або рівня точки замовлення). Найбільш відомими модифікаціями методу є: двухбункерная система (з фіксованим розміром замовлення) та система без постійного розміру замовлення або (s, 5)-політика управління запасами.

При двухбункерной системі (two-bin system) регулювання, яку часто називають "системою двох складів", запас умовно (іноді і фізично) поділяють на дві частини, що зберігаються як би в різних складах. Ця система регулювання запасів також має різні модифікації, і тому розглянемо найпростішу з них.

Черговий замовлення здійснюється в той момент, коли запас в першому бункері (складі) повністю вичерпаний, а розмір замовлення відповідає ємності бункера. Далі починається споживання запасу з другого бункера, причому параметри системи повинні бути такими, щоб перший бункер був заповнений до моменту вичерпання запасу у другому бункері. Дана система регулювання також має цілий ряд модифікацій і в найпростішому випадку її параметри визначаються як S< 2s, а основною умовою застосування системи буде s а b х і Q = s. При відсутності серйозних відхилень від нормального ходу логістичного процесу і приблизно постійною величиною попиту дана система може функціонувати досить тривалий час у сталому режимі.

Іншою відомою модифікацією двухбункерной системи регулювання запасів, що широко застосовувалася виробничими корпораціями США ще з початку XX ст., є система, за якої ємності "бункерів" (складів) не рівні між собою і, як правило, ємність першого них перевищує ємність другого. В даному випадку другий "бункер" виконує функцію як би допоміжного складу на період поповнення запасу. Досить відома і модифікація двухбункерной системи з постійною періодичністю замовлення або (Р, s, 5)-система.

Більш поширеним і універсальним способом регулювання запасів є широко застосовується за кордоном система з двома фіксованими рівнями запасів без постійної періодичності замовлення та змінним його об'ємом (order point, order-up-to level system; optional replenishment system) або (s, 5)-система. Сутність даної стратегії регулювання запасів полягає у визначенні двох рівнів запасу: максимально допустимого (5) і рівня, що визначає точку замовлення.o>). Замовлення здійснюється, як тільки фактична величина запасу досягає рівня s, щоб поповнити його до розміру 5. Ця система також має різні модифікації. У самому загальному випадку при використанні (s, 5)-система регулювання запасів розмір замовлення визначається також як і при періодичному методі за формулами (8.6), а рівень точки замовлення як s = SaV .-Графічна інтерпретація дайною системи регулювання приведена на рис. 7.14.

Зміна величини запасу при дворівневому методі регулювання або-системи управління

Рис. 7.14. Зміна величини запасу при дворівневому методі регулювання або системі управління

Дворівнева (б', 5)-система регулювання запасів поєднує в собі переваги двох інших принципових систем (періодичного і релаксаційного методів), але є більш складним з позиції організації контролю за рівнем запасу. Застосування дворівневої системи регулювання доцільно в тому випадку, коли витрати матеріального ресурсу не рівномірно розподіляється в часі, особливо, якщо має місце елемент невизначеності щодо передбачуваного виробничого попиту.

Головним достоїнством дворівневих систем є їх більш висока адаптивність до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов функціонування Л З, що зумовило широке практичне використання (х, 5)-систем регулювання запасів, а застосування сучасних інформаційних технологій дозволяє значно знизити управлінські витрати і підвищити оперативність і достовірність управлінської інформації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Релаксаційний метод (система регулювання запасів з фіксованим розміром замовлення)
Метод швидкого реагування та розмір запасів
Визначення розміру страхових запасів
Визначення розміру запасів
Організація оборонного замовлення, правові засади управління і регулювання в цій області
Прикладні моделі управління запасами на підприємстві: модель економічної партії замовлення
Методи визначення страхового запасу
Система управління запасами на фірмі
Принципові системи регулювання товарних запасів
Порівняльний аналіз принципових систем регулювання запасів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси