Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Регулювання біржової діяльності

Регулювання біржової діяльності поділяється на внутрішнє і зовнішнє регулювання.

Внутрішнє регулювання - це підпорядкованість діяльності біржі власним нормативним документам. Зовнішнє регулювання - це підпорядкованість діяльності біржі нормативним актам держави, інших організацій, міжнародним угодам та громадського регулювання.

Регулювання біржового ринку має наступні цілі:

1) підтримання порядку на біржовому ринку;

2) захист учасників торгівлі від недобросовісності й шахрайства;

3) організація відкритого і вільного процесу ціноутворення;

4) створення ефективного ринку, тобто є стимули для підприємницької діяльності і кожний ризик адекватно винагороджується;

5) створення нових біржових ринків і підтримка біржових структур.

Форми державного регулювання ринку включають:

o пряме або адміністративне управління;

o непряме, або економічне управління.

Пряме управління - це прийняття державою законодавчих актів, реєстрація всіх учасників, ліцензування, забезпечення гласності та рівної інформованості, підтримання правопорядку на ринку. Державний комісар - представник держави на біржі. Він здійснює безпосередній контроль за дотриманням біржею і біржовим посередником державного законодавства. Він здійснює інспекційну перевірку діяльності бірж, перевіряє скарги і заяви про порушення, може організувати незалежну аудиторську перевірку біржі. За заявою державного комісара можуть бути припинені біржові торги. Він присутній в біржовому залі під час біржового торгу.

Непряме державне управління біржовим ринком включає:

o систему оподаткування;

o грошову політику (процентні ставки, мінімальний розмір витрат і т. і.);

o державну власність і ресурси.

Види біржових угод

Найбільш поширеними видами біржових угод є:

Кеш-угода - угода з реальним (готівкових) товаром-це угода, в якій товар передається одним партнером іншому на умовах договору і сплачується в момент надходження товару у власність покупця. Виконання угоди починається з моменту укладення та унеможливлює біржову гру на русі цін.

Форвард-угода - угода з відсутнім товаром, в якій товар передається продавцем покупцеві на погоджених сторонами умовах поставки і розрахунків у встановлений договором строк у майбутньому. Існують форвардні угоди, які покликані знизити ступінь ризику, але не змінюють істоти угоди.

Операція із заставою - операція, де один контрагент виплачує іншому в момент укладення угоди суму, визначену контрактом в якості гарантії виконання зобов'язань. Такі угоди поділяються:

o на угоду з заставою на купівлю - платник застави - покупець;

o угоду з заставою на продаж - платник застави - продавець.

Угода з премією - операція, при якій один з контрагентів на основі особливої заяви до визначеного дня за встановлений винагороду має право вимагати або виконання контракту, або повністю відмовитися від операції.

Біржове посередництво - це діяльність учасників біржової торгівлі по укладенню угод на біржі. Брокерські форми відкриваються членами біржі. Успішна діяльність біржі знаходиться в прямій залежності від діяльності брокерських контор. Своєю діяльністю брокерські фірми впливають на біржовий ринок. Укладаючи угоди і надаючи інформацію, вони консультують своїх клієнтів і активно впливають на їх поведінку.

Брокерська контора може мати будь-яку організаційно-правову форму або зовсім не мати самостійного юридичного статусу, а бути структурним підрозділом якого-небудь підприємства. Взаємини клієнтів і брокерських фірм складаються на основі договорів, що укладаються:

o договір на брокерське обслуговування (на певний термін);

o договір на інформаційне обслуговування;

o договір про представництво і про спільну діяльність.

До проведення будь-яких операцій брокер відкриває для клієнта спеціальний брокерський рахунок у біржовій Торговельній системі (розрахункова палата). Брокер відкриває за одним розрахунковим рахунком для клієнта (для кожного зазначеного виду біржового товару). Якщо клієнт хоче працювати з брокером з цінних паперів, брокер відкриваємо спеціальний рахунок в уповноваженому фірмою депозитарії для обліку цінних паперів.

Депозитарій - здійснює облік, зберігання та посвідчення прав на цінні папери, у тому числі посвідчення переходу прав на цінні папери, включаючи випадки обтяження цінних паперів в зобов'язання. З відкриттям рахунків брокер присвоює спеціальні коди клієнта для ідентифікації клієнта. До початку роботи клієнт повинен зарезервувати на відкритих йому рахунках в розрахунковій палаті Біржі суми необхідні для розрахунку по операціях і по операціях брокера.

Розрахункова палата - це підрозділ біржі, що відповідає за щоденну реєстрацію угод і здійснення всіх платежів. При роботі на фондовій біржі клієнт зобов'язаний зарезервувати спеціальні рахунки в депозитарії.

Брокер здійснює операції клієнта тільки на підставі отриманих доручень. Всі доручення виконуються у порядку черговості їх надходження, доручення, які настали до біржової сесії, вважаються такими, що надійшли одночасно. Одночасні доручення брокер може виконувати за своїм розсудом. Доручення бувають наступних видів:

o купити товар за поточною біржовою ціною;

o продати товар за поточною біржовою ціною;

o закупити товар за ціною не вище заданої;

o продати товар, але ціною не нижче заданої;

o купити товар у момент, коли ціна досягне порогового значення;

o продати товар у момент, коли ціна досягне порогового значення;

o купити товар по розсуду брокера;

o продати товар на розсуд брокера.

Брокери прагнуть спеціалізуватися на певному виді біржового товару. Брокери так само спеціалізуються по клієнтам. Брокер, який не має чіткої спеціалізації і береться за будь замовлення, називається бродячий брокер.

Для заохочення торгової активності брокером дозволяється давати кредит своїм клієнтам (маржинальна торгівля). Основний принцип маржинальної торгівлі: операції на ринку дозволяється проводити сумою не більше ніж в X разів перевищує заставний депозит. Число X називається кредитним плечем брокера.

Заставний депозит - це сума клієнта знаходиться на спеціальному брокерському рахунку для забезпечення угод.

Початкова плече брокера - це додаткова сума, яку брокер надає своєму клієнтові для збільшення купівельної спроможності. Початкова плече брокера розраховується на основі початкового депозиту клієнта. Необхідна сума депозиту називається відсотком КесІТ. Завдяки плечу брокера можна виходити на біржову гру з невеликим депозитом. На фондовій біржі плече може бути сформований з акцій, яких брокер може надати своїм клієнтам.

Порядок проведення операцій з плечем при торгівлі па фондової біржі:

1) угода з плечем на продаж (клієнт повинен брокеру заявку на продаж з плечем, брокер поставляє клієнтові необхідну кількість цінних паперів, виконання клієнтом зобов'язань по поверненню паперів може здійснюватися угодою на придбання паперів (доручення закриття угоди з плечем));

2) операції з операціями на покупку. Клієнт подає брокеру заявку на купівлю з плечем, брокер надає клієнтові грошові кошти, погашення клієнтом зобов'язань проводиться грошима. До операцій з плечем застосовуються положення Цивільного кодексу РФ, що регулюють відносини позики.

З 2002 р. Федеральна служба з фінансових ринків затвердила список паперів, з якими можна здійснювати маржинальні угоди, такі папери вибираються але обсягом торгів на фондових біржах та за ступенем ліквідності.

При виборі брокерської контори слід керуватися рядом критеріїв.

1. Надійність і чесність брокерів. Надійність брокерської контори може бути встановлена на підставі таких даних:

o наявності ліцензії;

o інформацією комісії з цінних паперів;

o даних про засновників брокерської контори;

o строку, часу існування брокерської контори та акредитації на біржі;

o фінансової звітності (баланс: форма 1 і 2);

o відгуків клієнтів;

o рейтингу брокерської контори.

2. Нерискованное брокерське поведінку. Чим менше брокер бере на себе ризиків, тим менша ймовірність втрати коштів. Відмінні риси ризикованого брокерського поведінки:

o різкий, не мотивований зростання оборотів брокерської контори;

o демпінгова політика - зниження цін на тарифи, запропоновані брокерською конторою порівняно з іншими посередниками на біржі;

o агресивна реклама.

3. Ціни на послуги - це біржові тарифи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Біржове посередництво
Правове регулювання біржової діяльності
Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
Біржова справа - основа ринкової економіки
Правові основи біржової торгівлі
Біржові угоди
Угоди у сфері зовнішньої торгівлі товарами світової біржової торгівлі
Біржові операції
Біржова справа - основа ринкової економіки
Біржове посередництво
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси