Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. Захист від електромагнітних полів та випромінювань. Забезпечення безпеки при використанні офісної техніки

Загальні відомості про електромагнітних полях

Електромагнітна хвиля, поширюючись від джерела в необмеженому просторі зі швидкістю світла, створює електромагнітне поле (ЕМП), здатне впливати на заряджені частинки і струм, в результаті чого відбувається перетворення енергії поля в інші види енергії.

Електромагнітне поле представляє особливу форму матерії, що складається з взаємозалежних електричного і магнітного полів. Кількісними характеристиками електромагнітного поля є частота випромінювання f, Гц, довжина хвилі Я, м, швидкість поширення З, м/с (С = λ · f). Зміна поля в просторі відбувається з тією ж частотою, з якою пульсує струм у провіднику.

Фізичні причини існування змінного електромагнітного поля пов'язані з тим, що зміни в часі електричного поля породжують магнітне поле, а зміни магнітного поля - вихрове електричне поле.

Характеристикою електричної складової ЕМП є напруженість електричного поля Е, В/м, а характеристиками магнітною - напруженість магнітного поля H, А/м, і магнітна індукція, Тл (долішні величини мТл, мкТл, нТл). Величини Е і Н - векторні, їх коливання відбуваються у взаємно перпендикулярних площинах.

Магнітна індукція і напруженість магнітного поля пов'язані наступним співвідношенням:

(8.1)

де μ - магнітна постійна, Гн/м, μ = 4π · 10-7.

Якщо У вимірюється в мкТл, 1 А/м ≈ 1,25 мкТл, 1 мкТл ≈ 0,8 А/м.

В електромагнітному полі існують три зони, які різняться за відстанню від джерела ЕМП.

Ближня зона - зона індукції, в якій ще не сформувалася електромагнітна хвиля, що біжить, тому електричне і магнітне поля вважаються незалежними один від одного і на людину діють тільки напруженість електричного Е і магнітного полів Н. Розмір зони R = λ/2·π.

Дальня зона - зона випромінювання, яка характеризується біжить електромагнітною хвилею. У цій зоні на людину впливає енергетична складова ЕМП - щільність потоку енергії J, Вт/м2 (J = Е · Н). Розмір зони R ≥ 2πλ

Проміжна зона - зона інтерференції, в якій на людину діють напруженість електричного Е, магнітного Н полів і щільність потоку енергії J. Розмір зони λ/2π <R< 2πλ.

Процеси, що відбуваються в живих організмах під впливом ЕМП, залежать від часу дії Т, що враховується енергетичної експозицією ЕЕ, яка в залежності від характеристичних параметрів Е, Н або J визначається за формулами

(8.2)

де ЕЕЕ, ЕЕН, ЕЕППЕ - енергетичні експозиції напруженості електричного, магнітного поля та щільності потоку енергії, (В/м)2 · год; (А/м)2 · год; (Вт/м2)2 · ч.

Е - напруженість електричного поля, В/м;

Η - напруженість магнітного поля, А/м;

J - щільність потоку енергії, Вт/м2;

Т - час впливу, ч.

Дія електромагнітних полів промислової частоти та їх нормування

Тривалий вплив електромагнітних полів промислової частоти (50 Гц) призводить до розладів в головному мозку і центральній нервовій системі. В електричному полі (ЕП) атоми і молекули поляризуються. Полярні молекули орієнтуються по напрямку поширення електромагнітного поля, що змінює орієнтацію кліток або ланцюгів молекул, послаблюючи біохімічну активність білкових молекул. В результаті у людини спостерігаються головний біль у скроневій і потиличній областях, млявість, погіршення пам'яті, біль в області серця, пригнічений настрій, апатія, своєрідна депресія з підвищеною чутливістю до яскравого світла й інтенсивного звуку, розлад сну, серцево-судинної системи (ССС), органів травлення, дихання, підвищена дратівливість. Можуть спостерігатися функціональні порушення в ЦНС, а також зміни у складі крові.

Вплив постійного магнітного поля (ПМП) і з частотою 50 Гц на людину проявляється в індукуванні в тілі людини вихрових струмів.

При тривалому систематичному впливі можуть виникнути зміни функціонального стану нервової системи, імунної системи та серцево-судинної системи. Тривалий вплив ЕМП промислової частоти може спровокувати онкологічні захворювання.

Гранично допустимі значення напруженості електричного і магнітного полів промислової частоти в залежності від часу їх дії встановлюються Санпін 2.2.4.1191-03 "Електромагнітні поля у виробничих умовах". Згідно цього нормативного документу перебування в ЕП промислової частоти напруженістю до 5 кВ/м допускається протягом всього робочого дня.

Припустимий час перебування в електричному полі напруженістю від 5 до 20 кВ/м можна визначити за формулою

(8.3)

де Тпр - припустимий час перебування в електричному полі при відповідному рівні напруженості, год;

Е - напруженість електричного поля у контрольованій зоні, кВ/м.

Гігієнічні нормативи дозволяють працівникові перебувати в зоні впливу електричного поля з частотою 50 Гц і Е = 10 кВ/м, не більше 3 год, а при напруженості від 20 до 25 кВ/м - не більше 10 хв в день.

Перебування в електричному полі напруженістю понад 25 кВ/м без засобів захисту не допускається.

Гранично допустимі рівні напруженості Н (індукції) періодичного (синусоїдального) МП на робочому місці встановлюються залежно від часу перебування персоналу для умов загального і локального впливу (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Гранично допустимі рівні впливу періодичного магнітного поля частотою 50 Гц

Час перебування, год

Допустимі рівні періодичного МП, H (А/м) /(мкТл), при впливі

загалом

локальному

<1

1600/2000

6400/8000

2

800/1000

3200/4000

4

400/500

1600/2000

8

80/100

800/1000

Гранично допустимі рівні напруженості Н (індукції) ПМП встановлюються диференційовано в залежності від часу його впливу на працівника за зміну за умов загального і локального впливу (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Гранично допустимі рівні постійного магнітного поля

Час впливу за робочий день, хв

Допустимі рівні ПМП Н(кА/м) /(мТл), при впливі

загалом

локальному

0-10

24/30

40/50

11-60

16/20

24/30

61-480

8/10

12/15

При роботі на персональному комп'ютері допустимі рівні ЕМП регламентуються Санпін 2.2.2/2.4.1340-03 "Гігієнічні вимоги до персональних електронно-обчислювальних машин і організації роботи". Тимчасові допустимі рівні ЕМП, що створюються ПЕОМ на робочих місцях користувачів, приведені в табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Тимчасові допустимі рівні ЕМП, що створюються ПЕОМ на робочих місцях

Найменування параметрів

ВДУ

Напруженість

електричного

поля

в діапазоні частот від 5 Гц до 2 кГц

25 В/м

в діапазоні частот від 2 гц до 400 кГц

2,5 В/м

Щільність магнітного потоку

в діапазоні частот від 5 Гц до 2 кГц

250 нТл

в діапазоні частот від 2 гц до 400 кГц

25 нТл

Напруженість електростатичного поля

15 кВ/м

При роботі на персональному комп'ютері відстань від монітора до очей користувача має бути не менше 50 див. Дослідження показали, що зі зменшенням відстані на кожні 10 см рівень електромагнітного випромінювання зростає в середньому в 1,5 рази, а із збільшенням відстані з 50 до 60 см зменшення рівня електромагнітного поля йде в тій же залежності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Контроль електромагнітних полів і випромінювань
ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ТА ВИПРОМІНЮВАНЬ
Джерела електромагнітних полів
Джерела електромагнітних полів
ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ТА ВИПРОМІНЮВАНЬ
Електромагнітні поля та випромінювання
Джерела електромагнітних полів
ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ТА ВИПРОМІНЮВАНЬ
Захист людини від дії електричних і електромагнітних полів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси