Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Система державного і муніципального управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 18. Робота з населенням, громадськими організаціями, громадянами і підприємствами, розташованими на території муніципального освіти

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

o систему заходів державного і муніципального впливу, спрямованих на поліпшення якості та рівня життя соціальних груп;

вміти

o організовувати командну взаємодію для вирішення управлінських завдань;

володіти

o навичками розробки планів розвитку територій з урахуванням їх особливостей.

Структуризація населення і місцеві спільноти в муніципальному управлінні

Населення структурно неоднорідне, воно набуває визначеності лише в періоди проведення суспільно значущих заходів: виборів, збору податків, отримання соціальних субсидій та ін. У дані періоди населення структурується, що повинно враховуватися органами державної влади при розробці і реалізації соціальної та економічної політики. Населення у вигляді цього складного структурованого освіти бере участь у розробці соціальної та економічної політики через наступні канали впливу: виборча система, участь населення у громадських акціях, поведінки на споживчому ринку, міграційні процеси та ін Найбільш значущим каналом, через який здійснюється вплив населення на систему управління державою є виборча система.

Населення територіального утворення можна поділити на умовні види, відповідні рівням в системі державного та муніципального управління. Державному рівню відповідає категорія "народ", регіонального - "суспільство", муніципального - "спільність". В основу поділу на види покладено критерій внутрішнього відповідності інтересів людей, які входять в ту чи іншу групу, в залежності від її величини і кількості умовних і безумовних границь між ними. Спільність виражає вищий ступінь цієї відповідності, і тому саме тут можлива форма самоврядування людей, підкріплена незначним масштабом території, займаної муніципалітетом. Суспільство залежить від сформованого суспільного поділу праці, що визначає роль регіону як господарюючого суб'єкта в системі економічних відносин країни.

Народ - це інтегроване на основі національної ідеї, консолідації приватних інтересів окремих осіб та груп населення, що представляє єдину державу в межах сформованих державних кордонів.

При взаємодії з владою населення позначає свій статус, одягнений у різні організаційні форми, що виражають спільність ціннісних орієнтацій і інтересів різних соціальних груп. По відношенню до влади населення виступає в таких організаційних формах:

o політичні партії та рухи - спільноти людей, що становлять найбільш активну частину населення, орієнтовану на досягнення цілей і завдань стратегічного розвитку держави. Для цього люди формально або неформально включаються в політичні процеси, виступаючи на підтримку окремих лідерів і програмних пріоритетів;

o громадські організації - спільноти людей, об'єднаних за різними соціальними та економічними ознаками, зареєстровані у установленому порядку і здійснюють діяльність у відповідності зі своїм статутом (табл. 18.1).

Таблиця 18.1

Громадські об'єднання та організації, зареєстровані в Російській Федерації, на 1 січня 2011 р.

Організаційні форми соціальних груп

Всього

зареєстровано

З них зареєстровано у 2010 р.

Громадські об'єднання, всього

114 392

6218

У тому числі:

- громадські організації

52 626

4150

- благодійні громадські організації

1665

81

- громадські рухи

1749

130

- благодійні громадські рухи

2

1

- громадські фонди

6657

319

- благодійні громадські фонди

2554

117

- громадські установи

612

42

- благодійні громадські установи

-

-

- органи громадської самодіяльності

179

8

Інші види громадських об'єднань

52 569

1569

У тому числі:

- професійні спілки

40 801

364

- національно-культурні автономії

829

127

Політичні партії

7

-

Некомерційні організації

83 881

8974

У тому числі:

- благодійні фонди

5376

721

Філії та представництва міжнародних організацій, іноземних некомерційних неурядових організацій

240

10

Джерело: за даними Міністерства юстиції Російської Федерації.

Стосовно муніципального управління різні верстви населення в різних мерс зацікавлені у вирішенні тих чи інших питань муніципальної життя. Тому субсидиарное участь населення в муніципальному управлінні передбачає структуризацію населення на шари, які мають та відстоюють ті чи інші групові інтереси. Ці групи громадянського суспільства називаються місцевими громадами. У муніципальному освіті можна виділити безліч різноманітних локальних місцевих спільнот, сформованих за різними ознаками (рис. 18.1).

Рис. 18.1. Локальні місцеві громади

Взаємини цих локальних спільнот з органами місцевого самоврядування базуються на підтримці та захисті їх інтересів: підприємницькі та фінансові кола зацікавлені у розвитку свого бізнесу і створення для цього сприятливих умов на місцевому рівні; місцеві осередки політичних партій зацікавлені в проведенні політики своїх партій на муніципальному рівні; групи за професійними інтересами (шахтарі, металурги, будівельники, науковці, інженерна інтелігенція, освітяни, медики, працівники культури та ін), а також їх офіційні органи - профспілки відстоюють професійні інтереси окремих груп; соціальні організації виражають корпоративні інтереси окремих соціальних верств населення (ветеранські, жіночі, молодіжні, товариства інвалідів тощо); територіальні організації виражають інтереси малих територіальних громад (органів територіального громадського самоврядування, товариства власників житла, житлово-будівельні та гаражні кооперативи, дачні товариства тощо); національні громади, релігійні організації різних конфесій зацікавлені в збереженні своїх національних і культурних традицій, способу життя, об'єктів релігійного культу; благодійні організації (фонди, піклувальні ради, волонтерські організації школярів, студентів, пенсіонерів та ін) хотіли б розраховувати на підтримку органами місцевого самоврядування своїх акцій і починань; організації за інтересами (правозахисні, екологічні, по боротьбі з наркоманією, захист тваринного і рослинного світу, культурні, спортивні, туристичні тощо) також розраховують на підтримку органами місцевого самоврядування своїх програм дій.

Політичні партії проявляють активність на місцевому рівні далеко не завжди. Всі інші перераховані місцеві громади можуть бути юридично оформленими і неоформленими. Юридично оформлені локальні місцеві громади є некомерційними організаціями (НКО).

Місцева влада повинна знати типи і склад локальних місцевих громад, наявних у муніципальному освіті, уважно вивчати їхні інтереси і потенціал, і вміти працювати з кожним із них.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Робота з господарюючими суб'єктами, розташованими на території муніципального освіти
ФІНАНСИ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бюджетний процес в суб'єктах Російської Федерації та муніципальних утвореннях при введення на їх території тимчасової фінансової адміністрації
Реалізація бюджетної компетенції суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень при введення на їх території тимчасової фінансової адміністрації
Муніципальне освіту в Російській Федерації
Фінансові відносини державних і муніципальних установ з органами державного управління і місцевого самоврядування
Муніципальні фінанси
Поняття муніципального права та місцевого самоврядування
ФОРМИ ПРЯМОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Процес муніципального управління
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси